Afyon KÜ. ve Anadolu Ü.Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı.

Afyon Kocatepe Üniversitesi ile Anadolu Üniversitesi (AÜ) Ar-Ge ve İnovasyon Koordinasyon Birimi (ARİNKOM) arasında Ar-Ge ve teknoloji transferine yönelik iş birliği protokolü imzalandı.
AKÜ’den yapılan yazılı açıklamada, AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Solak ile Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Davut Aydın arasında yapılan protokolün imza törenine Anadolu Üniversitesi ARİNKOM Genel Koordinatörü Prof. Dr. Ertan Pütün ile AKÜ Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörü ve Öğrenci İşleri Daire Başkanı Yrd. Doç. Dr. Barış Gökçe’nin katıldığı bildirildi.

İmzalanan protokol kapsamında her iki üniversitenin topluma yönelik katma değer oluşturacak bilgi üretimi, Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerinin desteklenmesi, üniversite-sektör işbirliğinin geliştirilmesi, üretilen bilginin ticarileştirilmesi, bölge ve ülkede faaliyet gösteren kuruluşların rekabet gücünün arttırılması konusunda işbirliği yapılmasının amaçlandığı belirtildi.

Ar-Ge ve teknoloji transferi kapsamının, bilgilendirme ve tanıtıma yönelik etkinlikler düzenlenmesi, ulusal ve uluslararası hibe desteklerinden yararlanmaya yönelik ortak çalışmaların yapılması suretiyle belirleneceğinin ifade edildiği açıklamada şunlar kaydedildi:

“Sektörden gelen taleplerin karşılanmasına yönelik her iki üniversitenin güçlü yönleri göz önüne alınarak işbirliğine gideceği Fikri Sınai Mülkiyet Hakları konusunda da işbirliği yapılacak. Girişimcilik ve şirketleşme eko sisteminin oluşturulması konusunda AKÜ’ye ARİNKOM tarafından destek sağlanacak. Bu kapsamda karşılıklı anlaşmalar sağlanarak ortak Ar-Ge ve inovasyon çalışmaları yapılacak.”

üniversitee

 

Kaynak :haberciniz

Kimyevi Maddeler ve Mamulleri Sektöründe 3. Ar-Ge Proje Pazarı

Kimyevi Maddeler ve Mamulleri Sektöründe 3. Ar-Ge Proje Pazarı. Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) koordinasyonunda, İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) ve Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) olarak 02 Kasım 2013 günü İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde, ülkemiz ihracatına katkıda bulunmak üzere, 3. Kimyevi Maddeler ve Mamulleri Ar-Ge Proje Pazarı düzenlenecektir.
Etkinlik kapsamında, kimya ve malzeme sektörünün yüksek katma değerli üretim yapabilmesi, gerçekleştirilen ihracatın sürdürülebilir kılınması ve dünya pazarlarında rekabet avantajı sağlayacak ortamın oluşması, kalite ve standardın yükseltilmesi amacıyla yeni ürün ve üretim teknolojileri ile ilgili projeler üretecek yerli üniversiteler, araştırma kurumları, sanayiciler, girişimciler, ilgili kamu kurumları ve diğer paydaşlara açık bir ortam oluşturularak ilgili kesimlerin bir araya gelip, bu konuları karşılıklı görüşüp işbirliği oluşturmaları hedeflenmektedir.

Hedef Kitle
Akademisyenler
Küçük, orta ve büyük ölçekli işletmeler
Ar-Ge/İnovasyon çalışması olan proje sahipleri
Proje fikri olan girişimciler
Yatırımcılar (projelere ortak olmak isteyen ve finansman sağlamak isteyen müteşebbisler)
Girişimciler
Öğrenciler
Etkinlik hakkındaki proje kapsamlarını,katılım koşullarını,yarışma kategorilerini ve ödüller hakkındaki daha fazla bilgiyi etkinliğin sitesi olan http://www.kimyaargeprojepazari.org

Adresinden öğrenebilirsiniz.

kimya_arge