“BGB ANALYTiK” yüksek lisans-doktora bursu veriyor!

“BGB ANALYTiK” yüksek lisans-doktora bursu veriyor! BGB Analytik, başarılı ancak maddi desteğe ihtiyacı olan Analitik Kimya dalında yüksek lisans veya doktora yapan Kimya lisans mezunu 3(üç) öğrenciye burs verecektir. 2019 Öğretim Yılı Son Burs Başvuru Tarihi: 15 Aralık 2018 Yıllık Burs Ücreti: 10.000 TL

BAŞVURU KOŞULLARI

 • T.C. Vatandaşı olmak,
 • Malvarlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak,
 • Kazanç getiren herhangi bir işte çalışmamak,
 • Yüksek Lisans için (Birinci sınıf): Lisans bitirme genel not ortalamasının 4 üzerinden en az 3.57 (100’lük sistemde not veren üniversitelerde en az 89.97) olması,
 • Yüksek Lisans (Ara sınıflar için): Başarısız dersi olmayan ve genel not ortalaması 4.00 üzerinden en az 3.57 (100 üzerinden not verilen üniversitelerde en az 89.97 ) olması,
 • Doktora için: yüksek lisans bitirme genel not ortalamasının 4 üzerinden en az 3.57 (100 üzerinden not veren üniversitelerde en az 89.97 olması)
 • Doktora (Ara sınıflar için): Başarısız dersi olmayan ve Yüksek Lisans bitirme ve Doktora dersleri genel not ortalaması 4.00 üzerinden en az 3.57 (100 üzerinden not verilen üniversitelerde en az 89.97) olması,
 • Yaş sınırı: Yüksek Lisans için 30, doktora için 35 yaşı aşmamış olmak,

BAŞVURU VE SÜREÇ

 • Adaylar bir talep maili ve aşağıda “Eklenecek Belgeler” bölümünde belirtilen belgeler ile başvuracaklardır.
 • Aday öğrenciler, başvuru formunda verdikleri bilgi ve belgelere göre BGB Analytik tarafından elemeye tabi tutulacaktır.
 • Elemeyi geçen adaylara sms veya e-posta ile Burs almaya hak kazandığı bilgisi iletilecektir.
 • Son başvuru tarihten sonra BGB Analytik ‘e ulaşacak dosyalar kesinlikle değerlendirmeye alınmayacak ve adayın adaylığı düşecektir.
 • Adayın bilgilerinde yanlış bilgi olduğu ve burs kriterlerine uygun olmadığı tespit edildiği an, hangi aşamada olursa olsun adaylığı düşecektir.

EKLENECEK BELGELER

Başvuru dilekçesine aşağıdaki belgeleri ekleyeceklerdir:

 • a) Yüksek Lisans için: Yükseköğrenim süresince alınan dersleri, notları ve başarı ortalamasını gösteren onaylı not dökümü belgesi (transkript)
 • Yüksek Lisans öğrenimine kabul ve kayıt olduğunu gösteren öğrenci belgesi (tezli olup olmadığı, kayıt tarihi ve dönemi, hazırlık sınıfı olup olmadığı açıkça belirtilecek)
 • b) Doktora için: Lisans ve yüksek lisans öğrenimi süresince alınan dersleri, notları ve başarı ortalamasını gösteren onaylı not dökümü belgesi (transkript),
 • Doktora öğrenimine kabul ve kayıt olduğunu gösteren öğrenci belgesini (Kayıt tarihi, dönemi, doktora dalı açık olarak belirtilecek.
 • c)Tüm adaylar:
  • İki öğretim üyesinden alacakları referans mektuplarını,
  • Uzmanlık dalı ve araştırma programlarını ve neden bu dalda yüksek lisans/doktora yapmak istediklerini ve eğitimleri sırasındaki beklentilerini anlatan kısa metni,
  • Özgeçmişlerini,
  • Nüfus Müdürlüğünden alınmış vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Tüm aile fertlerinin gösterildiği belge)
  • Ailenin ikametgâh ettiği yerleşim yerini gösteren Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi (e-devletten alınabilir) (Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneğinde adres bilgisi yer alıyorsa bu belgenin alınması gerekmemektedir)
  • Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
  • 1 adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ayda çekilmiş olmalı)
  • “Adli Sicil Kaydı” dökümü (e-devletten alınabilir)
  • Ailenin mali durumunu gösteren belgeler: (Aday evli ise belgeler kendi ve eşi adına alınacaktır)
  •     Çalışan anne, baba için onaylı maaş bordrosu (Kamu kurumlarında çalışanlar e-devletten alabilir)
  •     Serbest çalışanlar için gelir vergisi beyannamesinin/kurumlar vergisi beyannamesinin fotokopisi,
  •     Emekliler için aylık maaşı gösterir belge (e-devletten alınabilir)(Emekli olmakla birlikte aktif çalışan anne-baba için onaylı maaş bordrosunun da eklenmesi gerekmektedir)
  •     Çalışmayan, geliri olmayan anne, baba için Sosyal Güvenlik Kurumundan gelirleri/kayıtları olmadığına dair belge (e-devletten alınabilir), (4A, 4B, 4C)
  •     Anne ve baba adına tapu bilgilerini gösterir liste ve listedeki her malın detaylı döküm belgesi (e-devlet)
  •     Anne, baba adına araç varsa, araç tescil belgesi (e-devletten alınabilir) (Anne ve baba adına tapu veya araç olmaması durumunda kişinin ismi görülecek şekilde e-devletten veya ilgili kurumdan belge alınmalıdır)
 • Anne baba dışında (anane, dede, amca, teyze, kardeş vb.) ailenin geçimini sağlayan diğer aile fertlerinin belgelerini de yukarıdaki maddelerden hangisine uygun ise o şekilde hazırlanması ve forma eklenmesi gerekmektedir.

Evrakların Gönderimi ve Gönderileceği Adres:

 • Tüm bilgi ve belgeler sevgi.degerli-korkmaz@bgb-analytik.com adresine mail olarak gönderilecektir. Geç gelen ve eksik evraklı mailler kesinlikle değerlendirilmeyecek, adayın adaylığı düşecektir.
 • Değerlendirme sonunda Burs kazanan adayların tüm belgelerinin asılları posta/kargo ile veya elden BGB Analytik ‘e kendilerine bildirilen süre sonuna kadar göndereceklerdir.

 

ÖNEMLİ NOT

 • Başvuru dilekçesine eklenecek belgelerden herhangi birinin eksik olması,durumunda yapılan başvuru geçersiz sayılacak ve değerlendirmeye alınmayacaktır.

Kaynak : http://www.chemlife.com.tr/

Prof. Dr. Reşat Apak, İngiliz Kraliyet Bilimler Akademisi Kimya Topluluğu (The Royal Society of Chemistry – RSC) Tarafından “Danışman Üye/Fellow Member” Seçildi

TÜBA Asli Üyesi ve İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Reşat Apak, İngiliz Kraliyet Bilimler Akademisi Kimya Topluluğu (The Royal Society of Chemistry – RSC) tarafından “Danışman Üye/Fellow Member” seçildi.

Prof. Dr. Reşat Apak, kimya alanına önemli katkıları, araştırmaları ve farklı stratejik bakış açısı dolayısıyla verilen RSC üyelik kararının 27 Temmuz 2018 tarihinde alındığı bilgisini verdi. Yakın zamanda RSC Danışman Üyesi olarak Avrupa Kimya Topluluğu’nda konuşma yapacak olan Prof. Apak’a eş zamanlı olarak RSC sertifikası da verilecek.

RSC’nin 175 yıllık bir geçmişi ve dünya çapında 50.000’den fazla üyesi bulunuyor. Uluslararası platformda kimya alanında önemli katkılar sağlayan saygın bilim insanlarını bir araya getiren RSC topluluğu, kimya alanında yaygın, etkisi yüksek bilimsel çalışmaların sürdürülmesi ve yaygınlaştırılmasını hedefliyor. Her biri kimya alanına önemli katkılarda bulunmuş üyeler bağımsız hakemler tarafından yapılan değerlendirme sonucunda RSC tarafından seçildikten sonra, FRSC üyelerine tebliğ edilirken aynı zamanda The Times Gazetesi’nde FRSC üye listesi resmi olarak ilan ediliyor.

Prof. Dr. Mustafa Reşat Apak Kimdir?

Prof. Dr. Mustafa Reşat Apak, 1976 yılında kimya yüksek mühendisi olarak mezun olduğu İstanbul Üniversitesi Kimya Fakültesi’nden 1982 yılında doktora derecesini aldı; 1993’de profesör oldu. İdari görev olarak aynı fakültede 1996-99 döneminde dekanlık ve 2007-2015 yılları arasında İÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü’nde müdürlük yaptı. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi’nde Analitik Kimya Anabilim Dalı başkanı (1990-…) ve İÜ Rektörlüğü’ne bağlı Gıda Antioksidanları Uygulama ve Araştırma Merkezi (İÜ-GAAM) müdürüdür.

Prof. Dr. Apak NATO/CCMS, IAEA ve TWAS gibi uluslararası örgütlerden ve DPT, TÜBİTAK, İÜ Araştırma Fonu gibi ulusal kurumlardan aldığı projeleri yönetti. Halen IUPAC: Uluslararası Temel ve Uygulamalı Kimyacılar Birliği Analitik Kimya Alanı’nda (IUPAC Division V) Türkiye temsilcisidir. 228 adedi bilimsel atıf indeksi (SCI)’ne geçen uluslararası dergilerde basılmış özgün araştırma makalesi, 10’u uluslararası hakemli bilimsel kitap/ansiklopedi bölüm yazarlığı olmak üzere (yerli ve yabancı kongre bildirileriyle birlikte) yaklaşık olarak toplam 700 bilimsel eseri ve üç adet (Türkçe) ders kitabı bulunmaktadır. Antioksidan tayinleri ile ilgili olarak editörlük yaptığı bir İngilizce kitabı da Wiley Yayınevi’nden Şubat 2018 içinde basılmıştır. Yayınlarına uluslararası bilimsel atıf indeksi (SCI)’ne geçen dergilerde (Temmuz 2018 itibarıyla) Elsevier-Scopus’a göre aldığı atıf sayısı 6703 (özatıf dışı 5833)’dür ve h-indeks değeri 40’dır. Meslek alanının en yüksek etki faktörlü özgün araştırma makalesi dergisi olan ACS: Analytical Chemistry’de 7 makalesi yayınlanmıştır.

Analitik Kimya’nın çok çeşitli temel ve uygulamalı alanlarında çalışmış olan Prof. Dr. Apak’ın en önemli buluşu 2004 yılında dünya literatürüne kattığı “CUPRAC antioksidan kapasite tayin yöntemi”dir. Ayrıca “sahada patlayıcı izlerinin saptanması” kiti analiz sisteminin bulucusudur. Türkiye Kimya Derneği’nden 2004 yılında “Kimya Biliminin İlerlemesine Katkı − Şeref Üyeliği Ödülü” almıştır. 6 Haz. 2012 tarihinde Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) asli üyeliğine atanmış, Haziran 2014’den itibaren de Akademi Konsey üyeliğine seçilmiştir. 1 Haziran 2016’da İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü’nce ilk olarak verilen “bilime hizmet ödülü” almıştır. Türkiye’nin en büyük bilimsel ödülü olan “TÜBİTAK Bilim Ödülü” ‘Analitik kimya bilim alanının temel ve uygulamalı dallarında; geleneksel olmayan adsorbanların analitik kimya ve çevre kimyasında kullanımı, antioksidan kimyası ve antioksidan aktivite/kapasite tayinleri, enerjetik maddelerin ve bunların patlama sonrası kalıntılarının sahada ölçümü konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları’ nedeniyle 2017 yılında Prof. Apak’a verilmiştir. İngiliz Kraliyet Bilimler Akademisi Kimya Topluluğu’nca kimya alanında çığır açmış buluşları olan bilim adamlarına verilen “danışman üyelik” (Royal Society of Chemistry: RSC-Fellow Member) statüsünü 27 Temmuz 2018’de kazanmıştır ve üyelik sertifikası kendisine ‘keynote speaker’ olarak davetli bulunduğu 7. EuCheMS Kimya Kongresi’nde (26-30 Ağustos 2018, Liverpool-İngiltere) RSC yetkilileri tarafından verilecektir.

Kaynak : TÜBAİÜ Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

9. Ulusal Analitik Kimya Kongresi 19-23 Eylül 2018 Tarihleri Arasında Konya’da Gerçekleştirilecek.

9. Ulusal Analitik Kimya Kongresi 19-23 Eylül 2018 Tarihleri Arasında Konya’da Gerçekleştirilecek. Tarihi milattan önce 7000’li yıllara dayanan Konya, insanlık tarihi açıdan önemli medeniyetlere sahne olmuş, oldukça zengin bir kültürün izlerini bağrında taşıyan, Mevlana gibi yetiştirdiği İslam büyükleri ile gönülleri fetheden, tarihi ipek yolunun ticaret ve konaklama merkezi olarak adeta bir müze şehir kimliğine sahip olan istisna bir şehirdir. Türk tarihinin en eski ve kıymetli eserlerini sinesinde barındıran, bir gönül diyarıdır Konya. Günümüz modern mimarisi, Mevlana Müzesi, Bilim Merkezi, Seksen binde Devr-i Alem Parkı, Kelebekler Vadisi, Çatalhöyük Antik Kenti ve tarihi 7000 yıl öncesine dayanan açık hava müzesi Sille’si ile gezilmesi, görülmesi, yaşanması gereken bir şehirdir Konya…

Kongre’nin içeriği, davetli konuşmalar, sözlü ve poster sunumlar, bilimsel ve sosyal aktivitelerden oluşacaktır.

Kongre konuları:

Analitik Kimya, Spektroskopik Analizler, Elektrokimyasal Analizler, Nanosensörler, Nanomateryaller, Elektrokimyasal Sensörler, Kimyasal Sensörler, Biyosensörler, Biyomateryaller, Materyallerin Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri, Organik, İnorganik ve Elektrokimyasal Sentezler, Materyal Kimyası, Çevre Kimyası, Gıda Kimyası, Kemometri, Zirai Kimya, Jeokimya, Farmasötik Kimya, Enerji Kimyası, Arkeokimya, Su Kimyası, Petrokimya, Kimya Mühendisliği.

Kongre ile ilgili tüm genel bilgilere http://www.analitikkimya2018.com/ den ulaşabilirsiniz.

Kongre ile ilgili tüm sorularınızı bilgi@analitikkimya2018.com adresine iletebilirsiniz.

9.Ulusal Analitik Kimya Kongresi için önemli tarihler

Kongre Başlangıç: 19 Eylül 2018 Çarşamba

Kongre Bitiş: 23 Eylül 2018 Pazar

Bildiri Gönderme başlangıç: 15 Aralık 2017

Son Bildiri Gönderim Tarihi: 15 Temmuz 2018

Bildiri Kabullerinin İlanı: 30 Temmuz 2018

İndirimli Kayıt İçin Son Tarih: 30 Temmuz 2018

Chemlife dergisi 14. Sayıdan Alıntılanmıştır

Besin ve Su Kaynaklı Bakteriler, Elektrokimyasal Yöntem İle Daha Hızlı ve Doğru Tespit Edilebilecek

Besin ve Su Kaynaklı Bakteriler, Elektrokimyasal Yöntem İle Daha Hızlı ve Doğru Tespit Edilebilecek. Gıda zehirlenmesi herkes için büyük bir problem. Henüz bunun önlenmesi için etkin çözümler bulunmuş değil. Analitik Kimya‘da yapılan yeni bir araştırmada, bilim adamları, bakteriyel bulaşmayı hızlı, ucuz ve daha doğru bir şekilde saptamak için, plastik şeffaf kağıtlar veya basit kağıt üzerine renk değiştirebilen kağıt ve elektrokimyasal analizin bir kombinasyonunu kullanarak bir çözüm geliştirdiklerini söylüyorlar.

Yiyecek ve suda bulunan tüm kirleticiler arasında bakteriler dünyada en çok hastaneye yatış ve ölüm nedenleri başındadır. Bu olayların neredeyse yarısı ıspanak, lahana, marul ve bazen dışkı içeren güveliksiz su ile sulanan diğer yapraklı yeşilliklerden kaynaklanmaktadır. Yasalar sebze ve meyveleri bakteriyel kontaminasyon için sık sık test etmeyi gerektirir. Fakat geleneksel laboratuvar kültürleri, sonuç üretmek için 48 saat alır ve DNA amplifikasyon ve immünoassayler gibi diğer teknikler maliyetlidir ve yanlış sonuçlara eğilimlidir.

Son zamanlarda, Charles S. Henry ve meslektaşları salmonella, Listeria ve E. coli‘yi yiyecek ve su örneklerinde tespit etmek için kağıt tabanlı bir yöntem geliştirdiler. Henry’nin ekibi, son araştırmalarında, bu kağıt bazlı tekniği elektrokimyasal analizle birlikte kullanarak daha rafine sonuçlar elde etmek için mümkün olup olmayacağını görmek istiyor.

Kontamine olmuş gıdayı taklit etmek için araştırmacılar E.coli ve Enterococcus faecalis bakterilerini lahanalar üzerine enjekte ettiler ve bir gölden filtrelenmemiş su da topladılar. Kolorimetrik tespit için ekip, laboratuarda basit bir düzenek kuruldu. Daha sonra zamanla 84 kağıt bazlı iyi durumdaki plakalarının bir dizi görüntüsünü almak için bir akıllı telefon kullandılar. Deneyin elektrokimyasal kısmı için, plastik şeffaf plakalar üzerine basılan bir dizi elektrot kullandılar. Her iki yaklaşım da, örneklerde zararlı bakterileri 4 ila 12 saat içinde başarıyla tespit etmek için aynı tahliller kullanıldı ve her ikisi de tamamlayıcı bulgular elde edildi. Kağıt tabanlı tekniğini elektrokimya ile birleştirmenin, gıda ve sudaki bakteri bulaşmalarını tespit etmenin daha basit, ancak daha kapsamlı bir yol açabileceği sonucuna vardılar.

Araştırmacılar, ABD Tarım ve Sağlık Enstitüleri’i tarafından destek alıyorlar.

Kaynak : ACS

2. Uluslararası Türk Dünyası Kimya Bilimleri ve Teknolojileri Konferansı 3 Ağustos’da Başlıyor

2. Uluslararası Türk Dünyası Kimya Bilimleri ve Teknolojileri Konferansı 3 Ağustos’da Başlıyor. Türkiye ve Balkan ülkeleri arasında bilimsel, tarihi, kültürel, sosyal ve ekonomik düzeyde ve aynı zamanda araştırma alanında ilişkileri geliştirebilmek amacıyla Sakarya, Kahramanmaraş Sütçü İmam ve Tetova Üniversitesi iş birliği ile 3-7 Ağustos 2016 tarihleri arasında Makedonya’nın başkenti Üsküp’te “2. Uluslararası Türk Dünyası Kimya Bilimleri ve Teknolojileri Konferansı” düzenleniyor.

Prof. Dr. Ahmet Tutar ve Prof. Dr. Vullnet Ameti Yayınlamış oldukları davet mesajında “Kimya merkez bilimdir,kimya bilimi, diğer bilim dalları ile ilişkili ve çok sayıda ortak uygulama alanı bulmaktadır. Son yıllarda yapılan bilimsel çalışmalar ortak bilim alanların oluşturulması ve geliştirilmesi alanlarında hız kazanmıştır.

Disiplinler arası çalışmalar dünya üzerinde her yıl seminer, konferans ve sempozyum olarak düzenlemektedir, Türk Dünyası olarak bizlerde böyle bir çalışma yapmaya karar verdik, bu bağlamda dünyanın dört bir yanında bilim adamlarını bir araya getirerek bilimsel bir ağ oluşturmak, ortak çalışma alanları yaratmaktır”

Konferansın Kapsamı

Tarımsal Kimya
Analitik Kimya
Biokimya
Kataliz
Kimya Mühendisliği
Kromatografi ve Ayırma Teknolojileri
Çevre Kimyası
Akış Kimyası
Gıda Kimyası
Yeşil Kimya
Heterosiklik Kimya
Humik maddeler
İnorganik kimya
Tıp Kimyası
Metaller ve Malzeme Kimyası
Nano Kimya
Doğal Organik Madde (NOM)
Organik Kimya
Organometalik Kimya
Petrokimya
Farmasötik Kimya
Fotokimyasal
Fiziksel kimya
Bitki Kimyası
Polimer Kimyası
Süreç Kimyası
Niceliksel Yapı-Etkinlik Relatiionship ( QSAR )
Bilim ve Kimya Eğitimi
Toprak Kimyası
Spektroskopisi
Tekstil kimyası
Teorik ve Hesaplamalı Kimya
Su Kimyası

Detaylı Bilgi İçin : https://www.itwccst.com/

2. Uluslararası Türk Dünyası Kimya Bilimleri ve Teknolojileri Konferansı 3 Ağustos'da Başlıyor

8.Ulusal Analitik Kimya Kongresi 30 Mayıs’da Bilime Kapılarını Açıyor

8.Ulusal Analitik Kimya Kongresi 30 Mayıs’da Bilime Kapılarını Açıyor. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü tarafından 30 Mayıs-3 Haziran 2016 tarihleri arasında düzenlenecek “8. Ulusal Analitik Kimya Kongresi” ne ev sahipliği yapacak.

İlki 2002 yılında Prof. Dr. Şeref Güçer öncülüğünde Uludağ Üniversitesi’nde başlatılan bu önemli ulusal kongreye, Analitik Kimya alanında çalışmaları bulunan tüm akademisyenler davetlidir.

Kongre Başkanları, PROF. DR. GÜLEREN ALSANCAK ve DOÇ. DR. EBRU ÇUBUK DEMİRALAY yayınladıkları kongre davet yazısında;

” 30 Mayıs-3 Haziran 2016 tarihleri arasında gerçekleşecek olan “8.Ulusal Analitik Kimya Kongresi”nde ev sahibi üniversite olarak amacımız; ülkemizdeki üniversitelerde analitik kimya çatısı altında çalışmalar yapmış akademisyenlerimizi bir araya getirmek ve bilginin evrenselliği inancından yola çıkarak bu sahada yapılan çalışmaları ortak bir payda altında toplayarak değerlendirmektir. Ayrıca üniversitelerimiz arasında bu sahada çalışan akademisyenlerimiz ile işbirliklerinin güçlendirildiği, genç araştırmacılara yeni ufukların açıldığı bir atmosfer oluşturabilmek öncelikli hedeflerimiz arasındadır.

İşte bu misyon ve vizyon doğrultusunda siz değerli akademisyenlerimizi 30 Mayıs-3 Haziran 2016 tarihleri arasında Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi bünyesinde ağırlamaktan ve deneyimlerinizi bizlerle paylaşmanızdan onur duyarız.” şeklinde belirtiyorlar.

Kongre Konuları ;

-TÜRLENDİRME
-SPEKTROSKOPİ
-AYIRMA BİLİMİ
-KEMOMETRİ
-ELEKTROANALİTİK

UYGULAMA ALANLARI

-Çevre Bilimleri
-Jeokimya
-Arkeoloji
-Endüstriyel Prosesler
-Gıda Analizleri ve Güvenliği
-Biyomalzemeler ve biyomoleküller Malzeme Bilimi
-Biyolojik Bilimler

KONGRE ANA SAYFASI İÇİN : http://sempozyum.sdu.edu.tr/

8.Ulusal Analitik Kimya Kongresi 30 Mayıs'da Bilime Kapılarını Açıyor

2015 Yılı Tübitak Bilim, Özel ve Teşvik Ödülleri Sahiplerini Buldu

2015 Yılı Tübitak Bilim, Özel ve Teşvik Ödülleri Sahiplerini Buldu. 2015 yılı TÜBİTAK Bilim, Özel ve Teşvik Ödülleri ile TÜBİTAK-TWAS Teşvik Ödülüne ilişkin değerlendirme çalışmaları sonuçlandı. TÜBİTAK Bilim Kurulu tarafından 2015 yılında 4 Bilim Ödülü, 1 Özel Ödül ve 13 Teşvik Ödülü verilmesine karar verilmiştir. 2015 yılında TÜBİTAK-TWAS Teşvik Ödülü ise verilmemiştir.

Ülkemizde yaptığı çalışmalarla bilime uluslararası düzeyde önemli katkılarda bulunmuş hayattaki bilim insanlarına verilmekte olan Bilim Ödülü için 2015 yılı ödül miktarı 50.000 TL, altın plaket ve ödül beratından oluşmaktadır. Bilim Ödülü sahiplerine ayrıca araştırma desteği de verilmektedir.

Bilim Ödülü eşdeğeri olarak oluşturulmuş bulunan Özel Ödül, yurtdışında yaptığı çalışmalarıyla bilime uluslararası düzeyde katkıda bulunmuş, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, hayattaki bilim insanlarına verilmektedir. Özel Ödül için 2015 yılı ödül miktarı 50.000 TL, altın plaket ve ödül beratından oluşmaktadır.

Teşvik Ödülü, yaptığı çalışmalarla bilime gelecekte uluslararası düzeyde önemli katkılarda bulunabilecek niteliklere sahip olduğunu kanıtlamış, ödülün verildiği yılın ilk gününde 40 yaşını geçmemiş hayattaki bilim insanlarına verilmektedir. Teşvik Ödülü için 2015 yılı ödül miktarı 20.000 TL, gümüş plaket ve ödül beratından oluşmaktadır.

2015 Yılı Bilim, Özel ve Teşvik Ödüllerini Kazananlar Listesi

BİLİM ÖDÜLÜ

Temel Bilimler

– Prof. Dr. Alikram NUHBALAOĞLU (ALIEV)

Anabilim Dalı: Fizik (Teorik ve Matematiksel Fizik/ Yüksek Enerji Fiziği)

Araştırma Alanları: Gravitasyon Teorileri ve Kara Delikler Fiziği

Görev Yeri: İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Mühendislik- Mimarlık Fakültesi, Elektrik- Elektronik Mühendisliği Bölümü

Daha fazla bilgi için: http://www.yeniyuzyil.edu.tr/Bolumler/ElektrikElektronikMuhendisligiAkademikKadro.aspx

“Teorik ve matematiksel fizik alanında, gravitasyon teorileri ve kara delikler fiziği konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Bilim Ödülü verilmiştir.

– Prof. Dr. Marat AKHMET

Anabilim Dalı: Diferansiyel Denklemler

Araştırma Alanları: Kaos, Periyodiklik, Hemen hemen periyodiklik, Impulsive diferansiyel denklemler, Fonksiyonel diferansiyel denklemler, Parçalı sabit argüman, Kararlılık, Çatallanmalar

Görev Yeri: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Matematik Bölümü

Daha fazla bilgi için: http://www.metu.edu.tr/~marat/

“Girdi ve çıktı mekanizmalarıyla kaos üretiminin tanıtılması, ikinci Peskin sanrısının çözülmesi, ayrıca genelleştirilmiş parçalı sabit argümana bağlı diferansiyel denklemler teorisinin kurulumuna ve gelişimine katkıda bulunma ve çeşitli zamanlarda süreksizliklere sahip dinamiklerin incelenmesi için özel ve tek bir metot geliştirme gibi bilimsel yenilikler getirmesi ve bu gibi teorik buluşların vuruşa sahip mekanizmalarda, kan basınç dağılımı, sinir ağları ve popülasyon dinamiği gibi alanlara uygulanabilirliği konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Bilim Ödülü verilmiştir.

Sağlık Bilimleri

– Prof. Dr. K. Arzum ERDEM GÜRSAN

Anabilim Dalı: Kimya / Analitik Kimya

Araştırma Alanları: Manyetik partiküller, karbon nanotüpler, grafen ve türevleri, nanoçubuklar, nanokablolar, nanopartiküller (altın, gümüş gibi metal nanopartiküller ve kalay oksit, çinko oksit gibi metal oksit nanopartiküller), dendrimerler, iletken polimerler ve biyopolimerlere dayalı elektrokimyasal (biyo)sensör ve aptasensör teknolojilerinin geliştirilmesi, Nanomalzemelere dayalı yeni nesil biyosensör/ aptasensör teknolojilerinin ilaç-DNA etkileşimleri, aptamer-protein etkileşimleri, kalıtımsal ve bulaşıcı hastalıklara dayalı dizi seçimli nükleik asit (DNA, RNA) hibridizasyonunun elektrokimyasal algılanmasına yönelik uygulamaları,
Nükleik asitler, ilaç, protein, toksin ve bazı hastalıklara ait biyobelirteçlerin hızlı, seçimli ve duyarlı analizine yönelik “kullan-at” prensibi ile çalışan, tekli ve çoklu ölçüme dayalı elektrokimyasal yeni (biyo)sensör teknolojilerinin geliştirilmesi ve uygulamaları.

Görev Yeri: Ege Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Analitik Kimya Anabilim Dalı

Daha fazla bilgi için: http://akademik.ege.edu.tr/?q=tr/bilgiler&id=2603
http://www.arzumerdem.com

“Kimya alanında, nanomalzemelere dayalı tekli ve çoklu ölçüme dayalı elektrokimyasal biyosensör ve aptasensör teknolojilerinin geliştirilmesi ve nükleik asitler, ilaç, protein ve bazı hastalıklara ait biyobelirteçlerin analizlerine yönelik uygulamaları konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Bilim Ödülü verilmiştir.

– Prof. Dr. Özcan EREL

Anabilim Dalı: Tıbbi Biyokimya

Araştırma Alanları: Oksidanlar, Antioksidanlar, Enzimler, Biyokimya Ölçüm Yöntemi Geliştirme

Görev Yeri: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı

Daha fazla bilgi için: http://www.ybu.edu.tr/oerel/

“Biyokimya ölçüm yöntemi geliştirme alanında uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Bilim Ödülü verilmiştir.

ÖZEL ÖDÜL

Sağlık Bilimleri

– Prof. Dr. Hazire Oya ALPAR

Anabilim Dalı: Farmasötik Teknoloji

Araştırma Alanları: Mikro ve nano boyutlu aşı salım sistemlerinin geliştirilmesi ve farklı uygulama yollarından hedeflendirilerek maksimum immün cevabın alınması üzerine biyolojik ve teknolojik çalışmalar (iğnesiz (invazif olmayan) aşı sistemlerinin geliştirilmesi ve biyolojik terörizmde kullanılan organizmalar da dahil olmak üzere insan ve hayvanlarda öldürücü enfeksiyonlara neden olan hastalıkların önlenmesi ve tedavisine yönelik aşıların geliştirilmesi.
Gen ve siRNA taşıyıcı sistemlerin geliştirilmesi.

Görev Yeri: UCL School of Pharmacy, University of London
Kemerburgaz Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi

Daha fazla bilgi için: http://www.kemerburgaz.edu.tr/images/eczacilik/akademik_kadro/Oya-ALPAR-TR-CV.pdf

“Farmasötik teknoloji ve immünoloji bilimlerini bir araya getirmesi, farmasötik teknoloji içindeki farklı yöntemleri (superkritik sıvı teknolojisi, liyofilizasyon, püskürterek kurutma, yüksek basınçlı jet homojenizasyon) kullanarak ilk aşı taşıyıcı mikro ve nano partiküler sistemleri geliştirmesi konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Özel Ödül verilmiştir.

TEŞVİK ÖDÜLÜ

Temel Bilimler

– Doç. Dr. Ramazan SOLMAZ

Anabilim Dalı: Kimya (Fizikokimya)

Araştırma Alanları: Korozyon, Yenilenebilir Enerji kaynakları, Hidrojen Enerjisi, Malzeme Teknolojisi, Yakıt Pilleri, İletken Polimerler

Görev Yeri: Bingöl Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü

Daha fazla bilgi için: http://www.bingol.edu.tr/akademik/fakulteler/fen-edebiyat-fakultesi/fef-bolumler/kimya-bolumu/akademik/akademik-kadro.aspx?id=53

“Elektrokimya/malzeme/enerji alanında, korozyon, yenilenebilir enerji kaynakları ve malzeme teknolojisi konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.

– Prof. Dr. Atilla CİHANER

Anabilim Dalı: Kimya / Fiziko Kimya

Araştırma Alanları: Konjuge ve Elektrokromik Polimerlerin Sentezi, Tanımı ve Optoelektronik Uygulamaları, Yeni Monomer Tasarımları, Sentezi ve Polimerizasyonları, Adli-Tıp Bilimi ve Analitik Kimya Alanında Kullanılabilir Kemiluminesans ve Akıllı Algılayıcıların Sentezi

Görev Yeri: Atılım Üniversitesi, Kimya Mühendisliği Ve Uygulamalı Kimya Bölümü

Daha fazla bilgi için: http://atomsel.atilim.edu.tr/people/atilla-cihaner

“Kimya ve malzeme bilimleri alanında, elektrokromik polimerler konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.

– Yrd. Doç. Dr. Seda AKSOY ESİNOĞLU

Anabilim Dalı: Katıhal Fiziği, Malzeme Fiziği

Araştırma Alanları: Manyetizma, Nötron Kırınımı, Nanomanyetizma

Görev Yeri: İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Mühendisliği Bölümü

Daha fazla bilgi için: http://akademi.itu.edu.tr/eaksoy/

“Katıhal fiziği alanında, kalorik etkilerin incelenmesi ve intermetalik alaşımların yapısal ve manyetik özellikleri konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.

– Doç. Dr. Hakan ALTAN

Anabilim Dalı: Atom ve Molekül Fiziği

Araştırma Alanları: Optik/Fotonik, Sürekli ve Pulslu Lazer Sistemleri ve Uygulamaları, Ultrafast Lazer Geliştirilmesi ve Uygulamaları, Optik Metroloji/Ölçüm Sistemleri, Çizgisel Olmayan Optik Uygulamaları, Terahertz Frekans Bandı Uygulamaları: İletişim, Spektroskopi ve Görüntüleme Teknikleri, Terahertz Bandı Optoelektronik Aygıt Geliştirilmesi: Bolometre Yapıları, Dizi Detektör Geometrileri, Fotoiletken Anten Yapıları, Metalmalzeme Yapıları, Pasif ve Aktif Filtreler, mikrodalga beselemeli mm dalga boyu/THz RF sistemlerin geliştirilmesi.

Görev Yeri: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fizik Bölümü

Daha fazla bilgi için: http://www.physics.metu.edu.tr/~haltan/

“Optik/fotonik alanında terahertz konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.

Mühendislik Bilimleri

– Yrd. Doç. Dr. Can ALKAN

Anabilim Dalı: Bilgisayar Mühendisliği

Araştırma Alanları: Biyoenformatik, tümleşik algoritmalar

Görev Yeri: Bilkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Daha fazla bilgi için: http://www.cs.bilkent.edu.tr/~calkan

“Biyoenformatik alanında, tümleşik algoritma dizaynı, yeni nesil DNA dizileme verilerinin analizi ve genomiks konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.

– Doç. Dr. Mesut ŞİMŞEK

Anabilim Dalı: Mekanik Anabilim Dalı

Araştırma Alanları: Katı Cisimler Mekaniği, Titreşimler, Doğrusal Olmayan Titreşimler, Hareketli Yük Problemleri, Fonksiyonel Derecelendirilmiş Malzemeler, Nanomekanik, Yerel Olmayan Elastisite, Mikromekanik, Tarihi Yapıların Onarım ve Güçlendirilmesi

Görev Yeri: Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi, İnşaat Müh. Bölümü, Mekanik Ana Bilim Dalı

Daha fazla bilgi için: http://www.yarbis.yildiz.edu.tr/msimsek

“Kompozit malzemeler alanında, Fonksiyonel Derecelendirilmiş Malzemeden (FDM) imal edilmiş kirişler ve nanomekanik ve mikromekanik konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.

– Doç. Dr. Sinan GEZİCİ

Anabilim Dalı: Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

Araştırma Alanları: Sezim ve kestirim kuramı, yer bulma sistemleri, ultra geniş bantlı sistemler, telsiz haberleşme, haberleşme kuramı, sinyal işleme

Görev Yeri: Bilkent Üniversitesi, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü

Daha fazla bilgi için: http://kilyos.ee.bilkent.edu.tr/~gezici/

“Sezim ve kestirim kuramı (istatistiksel sinyal işleme) alanında, sezim ve kestirim tekniklerinin telsiz yer bulma ve ultra geniş bantlı sistemler için geliştirilmesi ve uygulanması konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.

– Doç. Dr. Çağatay CANDAN

Anabilim Dalı: Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

Araştırma Alanları: İşaret İşleme, İstatistiksel İşaret İşleme, Dönüşümler

Görev Yeri: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü

Daha fazla bilgi için: http://www.eee.metu.edu.tr/~ccandan

“İşaret işleme alanında, dönüşümler ve istatistiki sinyal işleme konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.

Sağlık Bilimleri

– Doç. Dr. Hakan PARLAKPINAR

Anabilim Dalı: Tıbbi Farmakoloji

Araştırma Alanları: Antioksidanlar (melatonin, kafeik asit, aminoguanidin vb), Pinealektomi, Oksidatif stress, İskemi-reperfüzyon hasarı (miyokard, böbrek ve beyin), Subaraknoid kanama modeli, Apoptozis gelişimi, Diabet ve komplikasyonları, Kemoterapotik toksisite ve önlenmesi, Kayısının sağlık alanında kullanımı

Görev Yeri: İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji Ana Dalı

Daha fazla bilgi için: https://cms.inonu.edu.tr/tr/hparlakpinar

“Kalp, böbrek ve damar sistemi patolojilerinde iskemi-reperfüzyon ve serbest radikal hasarı ve antioksidan tedaviler konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.

– Prof. Dr. Hasan KIRMIZIBEKMEZ

Anabilim Dalı: Farmakognozi

Araştırma Alanları: Tıbbi ve aromatik bitkilerden biyoaktif sekonder metabolitlerin (iridoit, feniletanoit glikozitleri, saponinler, flavonoitler, kardiyak glikozitler, fenolik asitler vb) izolasyonu ve yapı tayini

Görev Yeri: Yeditepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi

Daha fazla bilgi için: http://www.yeditepe.edu.tr/fakulteler/eczacilik-fakultesi/akademik-kadro

“Eczacılık-farmakognozi alanında, tıbbı bitkiler konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.

Sosyal Bilimler

– Doç. Dr. Şaban NAZLIOĞLU

Anabilim Dalı: İktisat/Makro iktisat

Araştırma Alanları: Uygulamalı zaman serisi ve panel veri ekonometrisi; makroekonomik modelleme; enerji-tarım piyasaları etkileşimi

Görev Yeri: Pamukkale Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonometri Bölümü

Daha fazla bilgi için: http://www.pau.edu.tr/snazlioglu

“Uygulamalı iktisat alanında, finansal gelişme-ekonomik büyüme ve enerji piyasaları-tarım ürünleri piyasaları etkileşimi konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.

– Doç. Dr. Z. Ayşecan BODUROĞLU

Anabilim Dalı: Deneysel/Bilişsel Psikoloji

Araştırma Alanları: Görsel ve uzamsal bilginin temsili; kültür ve biliş; üstbiliş

Görev Yeri: Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü

Daha fazla bilgi için: http://www.psychology.boun.edu.tr/AysecanBoduroglu

“Bilişsel psikoloji alanında, görsel temsiller, kültür ve biliş ve üstbiliş konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.

– Yrd. Doç. Dr. Kamil Kıvanç KARAMAN

Anabilim Dalı: İktisat Tarihi

Araştırma Alanları: Siyasi Tarih, İktisat Tarihi, Kurumsal İktisat, Karşılaştırmalı Siyaset

Görev Yeri: Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü

Daha fazla bilgi için: http://www.econ.boun.edu.tr/userfiles/vita/kamilkivanc_karaman.pdf

“Politik iktisat alanında, modern devletlerin oluşumu ve vergi tarihi konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.

2015 Yılı Tübitak Bilim, Özel ve Teşvik Ödülleri Sahiplerini Buldu