Nanomateryaller İçin İki Veri Tabanı Geliyor

c29da nanomateryaller c4b0c3a7in c4b0ki veri tabanc4b1 geliyor
c29da nanomateryaller c4b0c3a7in c4b0ki veri tabanc4b1 geliyor

Nanomateryaller İçin İki Veri Tabanı Geliyor. EUON (European Union Observatory for Nanomaterials) nano materyallerin etkilerine yönelik iki yeni web içeriği oluşturdu. Hayat kalitesini geliştirme ve endüstriyel rekabete katkı sağlama açısından potansiyele sahip nano materyallerin, insan sağlığına veya çevre üzerine olası riskleri, nano materyal ve spesifik kullanım ile ilgili. Bu nedenle nano materyaller, uygun bilginin kullanılarak, durum bazında bir risk değerlendirilmesi yapılmasını gerekli kılıyor. Diğer taraftan, Avrupa Komisyonu bir sektörde nano materyal olan bir materyalin, diğer sektörde kullanıldığında da aynı muameleyi görmesini hedefliyor.

Bu kapsamda geliştiren içerikteki bilgiler, nano materyallerin AB mevzuatları altında düzenlenmiş bilgilerini içermekte. REACH Tüzüğü kapsamında AB’de üretilen veya, pazara sunulan maddelerin tek başına, karışımlar ya da eşyalar içindeki kullanımlarına nano-kriterleri uygulanabiliyor. Nano materyallere özel bir atıf yapılmamış olsa da REACH’te “madde” tanımına uygun gereklilikleri yerine getirmesi gerekiyor.

European Union Observatory for Nanomaterials Hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız : https://euon.echa.europa.eu/

Kaynak : İMMİB

İlk yorum yapan olun

Yorumunuz: