Kimyagerler, Gerçek Zamanlı Olarak Mezo-Gözenekli Yapıların Gelişimini Gözlemliyor

53c5e bilim adamlarc4b1 gerc3a7ek zamanlc4b1 olarak mezo gc3b6zenekli yapc4b1larc4b1n gelic59fimini gc3b6zlemliyor
53c5e bilim adamlarc4b1 gerc3a7ek zamanlc4b1 olarak mezo gc3b6zenekli yapc4b1larc4b1n gelic59fimini gc3b6zlemliyor

Kimyagerler, Gerçek Zamanlı Olarak Mezo-Gözenekli Yapıların Gelişimini Gözlemliyor. İspanya ve ABD’li kimyagerlerden oluşan bir ekip, zeolitlerde ilk kez büyük gözeneklerin (mesopores) oluşumunu izledi. Araştırmacılar, teknolojinin deneysel ve hesaplamalı tekniklerinin bir kombinasyonu sayesinde süreci gerçek zamanlı olarak takip edebiliyorlar. Ayrıca, bazı sürfaktanların mezo-gözenekli zeolitlerin oluşumunda yapısal iskelet olarak nasıl davranabildiklerini de gösterdiler.


Zeolitler, geniş yüzey alanlarına sahip, mikro gözenekli kristal halinde materyallerdir. Bu malzemeler katalizde sayısız uygulamaya sahip olmakla birlikte, sanayide kullanımı sınırlıdır, çünkü hantal moleküller mikroskobik gözeneklere sığamazlar. Bunu çözmek için, kimyagerler heterojen katalizde için yüksek talep olan mezo-gözenekli zeolitler geliştirdiler.

Mezoporoz zeolitlerin hazırlanması için yaygın bir teknik, kristalleştirme için şablon olarak sürfaktan kullanımına dayanır. Bu teknik yıllar önce MCM-41 gibi diğer mezogözenekli materyallerin üretiminden esinlenerek geliştirildi. Daha büyük gözeneklerle, büyük moleküller aktif bölgelere daha kolay erişebilir, bu da onları yağ rafine etme gibi endüstriyel uygulamalar için yararlı hale getirir. Bazı sürfaktan ile şablonlanmış zeolitler, petrol arıtımında olağanüstü etkinlik ve seçicilik göstermekle birlikte üretimlerinin bin ton sınırını geçtiği belirtilmektedir.

Garcia-Martínez’in, mezo-gözenekli zeolitlerin geleceği ile ilgili hayalleri var. “Çok çeşitli zeolitler içinde mezo gözeneklerinin boyutunu çok hassas (yaklaşık 0.2 nm) ayarlayabiliyoruz” diyor. ‘Sürfaktan kalıplama yöntemlerini metal organik çerçeveler ve silikoalüminofosfatlar gibi diğer materyallere genişletmek istiyoruz’ Hem García-Martínez hem de Sholl, uyarlanmış mezo-gözenekli zeolitlerin petrol arıtımının ötesinde yeni kullanımlar bulabileceğini kabul ediyor. Sholl, “Biyoyakıt işleme gibi gelişmekte olan uygulamalar da bu tür materyallerin verimli bir alanı olacak” diye belirtiyor.

Kaynak : Chemistryworld
İlk yorum yapan olun

Yorumunuz: