Bilimsel Araştırmalar

ERANET-INCOMERA Çağrısı Ön Başvuruları Alınmaya Başlanacaktır

ERANET-INCOMERA Çağrısı Ön Başvuruları Alınmaya Başlanacaktır. INCOMERA 7. Çerçeve Programı altında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen, NMP (Nanobilim, Nanoteknoloji, Malzeme ve Yeni Üretim Teknolojileri) alanlarında Yenilik ve Ticarileştirme aktivitelerini desteklemeye yönelik bir ERA NET projesidir. INCOMERA, […]