BİLİM DALLARI

Katalizör Kombinasyonu İle Yeni Bileşikler Elde Edebiliriz

Katalizör Kombinasyonu İle Yeni Bileşikler Elde Edebiliriz. Nature dergisinde yayınlanan bir çalışmada enzimatik katalizörler ile fotokatalizörleri birleştiren yeni bir katalitik yöntem bildirildi. Bilim insanları enzimatik ve kimyasal katalizör kombinasyonlarını kullanarak, tek başına enzimlerle elde edilebilecek […]

6cc6a katalizc3b6r kombinasyonu c4b0le yeni bilec59fikler elde edebiliriz
BİLİM DALLARI

Katalizör Kombinasyonu İle Yeni Bileşikler Elde Edebiliriz

Katalizör Kombinasyonu İle Yeni Bileşikler Elde Edebiliriz. Nature dergisinde yayınlanan bir çalışmada enzimatik katalizörler ile fotokatalizörleri birleştiren yeni bir katalitik yöntem bildirildi. Bilim insanları enzimatik ve kimyasal katalizör kombinasyonlarını kullanarak, tek başına enzimlerle elde edilebilecek […]