Dünyanın Eski Çağlarındaki Düşük Oksijen Seviyesi, Evrimi İki Milyar Yıl Geciktirmiş Olabilir

Dünyanın Eski Çağlarındaki Düşük Oksijen Seviyesi, Evrimi İki Milyar Yıl Geciktirmiş Olabilir. Bu durum gezegende hayatın kökeni hakkında yeni sorular ortaya atıyor. Exeter Üniversitesi tarafından yapılan yeni araştırmalar, oksijenin bu kadar düşük seviyelere nasıl düştüğünü açıklıyor.

Exeter Coğrafya Bölümü’nden Profesör Tim Lenton ve Dr. Stuart Daines, oksijenin halihazırda fotosentezle üretilmesine rağmen oksijenin düşük seviyelerde nasıl stabilize edildiğini ve daha fazla yükselmediğini açıklayan bir bilgisayar modeli oluşturdu. Araştırmaları, 2,4 milyar yıl önce atmosfere oksijen veren ‘büyük oksidasyon olayı’ nın neden şimdiki oksijen seviyelerini üretmediğini açıklamaya yardımcı oluyor.

Exeter Üniversitesi, bilim adamları, Nature Communications’da yayınlanan makalesinde, sedimanter organik karbonun tamamlanmamış oksidatif hava şartlandırmasıyla düşük Proterozoik seviyelerde atmosferik oksijen regülasyonunu açıklarken, ayrıca organik materyallerin ( basit yaşam biçimlerinin ölü bedenleri ) dünyanın sedimanter kaya birikiminde nasıl biriktiği açıklanmaktadır.

Büyük Oksidasyon’dan sonra ve plak tektoniği bu çökeltileri yüzeye ittiğinde, ilk kez atmosferde oksijenle reaksiyona girdiler.

Atmosferdeki oksijen ne kadar artarsa, bu organik materyalle reaksiyona girerek oksijenin çökelti ile aynı oranda tüketildiği bir düzenleyici mekanizma ortaya çıktı.
Bu mekanizma, kara bitkilerinin yükselmesi ve bunun sonucu olarak küresel fotosentezin iki katına çıkmasıyla parçalandı. Atmosferdeki artan oksijen konsantrasyonu nihayetinde oksijen üzerindeki kontrolü bastırdı ve bugüne kadar kullanılan seviyelere ulaşabildi. Bu, sonunda insanın evrimine yönlendirmesine yardımcı oldu.

Profesör Lenton şöyle diyor: “Dünyadaki yaşayış şekillerini değiştirmek mümkün değildi çünkü atmosferde yeterli oksijen yoktu ve kompleks bitkilerden dolayı yeterli oksijen yoktu bunlar evrim geçirmemişlerdi. Sadece kara bitkileri ortaya çıktığında atmosferik oksijende daha belirgin bir artış oldu”.

Dünyadaki hayatın 3.8 milyar yıl önce ilk bakterilerin gelişmesi ile başladığına inanılıyor. Yaklaşık 2.7 milyar yıl önce ilk oksijen üreten fotosentez okyanuslarda gelişti. Ancak 600 milyon yıl öncesine kadar, okyanusta süngerler ve denizanaları gibi çok hücreli ilk hayvanlar ortaya çıktı. 470 milyon yıl önce ilk bitkiler, 428 milyon yıl önce kırkayak benzeri gibi ilk karadaki hayvanlarla birlikte karada büyüdü. Memelilerin, dinozorlar 65 milyon yıl önce tükenene kadar ekolojide yoktu. İnsanlar ilk kez 200.000 yıl önce dünyada varolmaya başladılar.

Kaynak : sciencedaily

İlk yorum yapan olun

Yorumunuz: