İKMİB, Kimya İhracatının 2017-2023 Yılları Arasındaki Yol Haritasını Çıkardı

İKMİB, Kimya İhracatının 2017-2023 Yılları Arasındaki Yol Haritasını Çıkardı. Kimya sektörünün ihracat hedeflerine liderlik eden İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamülleri İhracatçıları Birliği (İKMİB), ihracatın 2017-2023 yıllarına dair rotasını belirlemek üzere A.T. Kearney işbirliğiyle önemli bir çalışmaya imza attı.

Yılı yaklaşık 15 milyar dolarlık ihracatla kapatacak olan kimya sektörü, 2017 yılında ihracat hedefini 15,5 milyar dolar olarak belirledi. Diğer taraftan sektörün 2023 hedefi olan 50 milyar dolar ihracata ulaşması için ihracatın her yıl yüzde 20 artması gerekiyor. İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamülleri İhracatçıları Birliği (İKMİB), bu raporun çıktıları doğrultusunda kimya ihracatına ivme kazandıracak 10 adımlık stratejisini açıkladı. AB ile Gümrük Birliği anlaşmasının Türkiye lehine güncellenmesi, hammadde tedarikinin yeni formüllerle garantiye alınması, spesifik özel kimyasallara yatırım, sektörel kümelenme, Ar-Ge’de ölçek sinerjisi bu adımlardan bazılarını oluşturuyor.

Plastikten kozmetiğe, kauçuktan boya sektörüne kadar birçok alanda Türkiye ekonomisi için kritik bir öneme sahip olan kimya sektörü neredeyse tüm sektörlere hammadde ve ara malı temin eden yönüyle Türkiye sanayinin nabzını tutuyor. Üretim, ihracat ve yarattığı istihdam ile ülke ekonomisine sağladığı katkıyı her yıl artıran kimya sektörü, katma değer yaratma potansiyelinin yüksekliği ile stratejik sektörler arasında yer alıyor.

Kimya sanayinin Türkiye’deki durumuna ışık tutan, riskleri ve fırsatları ortaya koyan İKMİB “Türkiye Kimyevi Maddeler Sektörü İhracat Büyüme Stratejisi Raporu” sektörün 2023’e kadar olan yol haritasını çıkardı.

Mevcut koşullarda 2023 ihracat hedefinin altında olan kimyanın yer yıl yüzde 20 ihracat artışı yakalaması gerekiyor. Uluslararası danışmanlık şirketi A.T. Kearney işbirliği ile hazırlanan raporun çıktıları doğrultusunda kimya ihracatının izlemesi gereken stratejileri açıklayan İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Murat Akyüz, yüksek oranda ithalatla gerçekleşen hammadde tedarikinin güvence altına alınması için yeni formüller gerektiğini, spesifik ürünlere yatırımın ise şart olduğunu vurguladı.

Türkiye aleyhine işleyen AB ile Gümrük Birliği Anlaşmasının yeniden ele alınması ve ikili anlaşmalarda Türkiye’nin de taraf olması gerektiğinin altını çizen Murat Akyüz, şunları söyledi: “Kimya sanayinin içinde bulunduğu durumun analizini yapan rapor, mevcut tabloyu objektif biçimde ortaya koyuyor. Raporun çıktılarını değerlendirdiğimizde kimya sektörü için hedeflediğimiz ihracat rakamlarına ulaşmak için 10 adımdan oluşan bir stratejinin uygulanması gerektiğini görüyoruz. AB ile Gümrük Birliği Anlaşmasının bir an önce güncellenmesi ve ihracatçımız aleyhine işleyen ikili STA anlaşmalarında Türkiye’nin de mutlaka taraf olması gerekiyor. Bir diğer önemli çıktı ise kimyanın var olan üretim modellerini yeniden gözden geçirmesi ve katma değeri yüksek spesifik özel kimyasalların üretimine yönelmesi. İhracatçılarımızın rekabetçiliğini azaltan yüksek enerji maliyetlerinin de düşürülmesi lazım. Kimya sektörünün bir türlü çözüme kavuşturulamayan sektörel kümelenme ihtiyacı da bir kez daha karşımıza çıkıyor.

Ayrıca kimya sektörünün hammaddede dışa bağımlılığı giderek artıyor. Petrokimyada yeni yatırımların gerçekleşmesi yakın zamanda mümkün görünmediğinden hammadde tedarikini güvence altına alacak yeni formüllere ihtiyaç duyuyoruz. Dış ticaret açığının 40 milyar dolara ulaştığı kimyanın girdi güvenliğini yurtdışında satın alma ya da ortaklıklarla sağlaması bu formüllerden biri. Ar-Ge‘de ölçek sinerjisinin yaratılması, katma değerin artırılması, müşteriye özel ürün geliştirme ve ihraç pazarlarında inovasyonun ticarileştirilmesi ise önümüzdeki yıllara yönelik izlememiz gereken diğer stratejiler olarak öne çıkıyor.”

Türkiye Kimyevi Maddeler Sektörü Yol Haritası
2017 – 2023

1-AB ile Gümrük Birliği anlaşmasının revize edilmesi (İkili anlaşmalarda Türkiye de taraf olsun)
2-Katma değeri yüksek spesifik ürünlere odaklanılması
3-Sanayicinin üzerindeki en büyük yüklerden enerji maliyetlerinin düşürülmesi
4-Rekabetçilik için sektörel kümelerin kurulması
5-Girdide güvenliğin ve rekabetçiliğin garantiye alınması
6-Teknolojik yetkinlik geliştirme ekosisteminin iyileştirilmesi
7-Ar-Ge’de ölçek sinerjisinin yaratılması
8-Katma değerin artırılması ve hizmetlerin iyileştirilmesi
9-Müşteri odaklı iş modellerinin geliştirilmesi
10-İhracat yapılan pazarlarda inovasyonların ticarileşmesinin en üst seviyeye çıkarılması

Kaynak : Haberler

BOR (Bileşikleri, Sentez Yöntemleri, Özellikleri, Uygulamaları) Kitabı BOREN Tarafından Yayınlandı

BOR (Bileşikleri, Sentez Yöntemleri, Özellikleri, Uygulamaları) Kitabı BOREN Tarafından Yayınlandı. TÜBİTAK MAM Malzeme Enstitüsü Başuzman Araştırmacısı Dr. Kenan Yünlü’nün yazdığı BOR (Bileşikleri, Sentez Yöntemleri, Özellikleri, Uygulamaları) kitabı Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü (BOREN) tarafından yayınlandı.

TÜBİTAK MAM Malzeme Enstitüsü Başuzman Araştırmacısı Dr. Kenan Yünlü kitabın önsözünde, ‘’Bu kitabı, Ülkemizin %73’ü aşan rezervi ile dünyada ilk sırada yer alan ve en önemli yer altı zenginliklerimiz arasında sayılabilecek, tüm dünya endüstrisinin en önemli ham maddelerinden biri olan ‘’Bor’’ konusunda tarihte ilk bulunuşundan rezervlere, kimyasal yapıdan ürün ve bileşiklere, kullanım alanlarına, ekonomik önleme kadar geniş kapsamlı bilgiye erişebilecek yerli bir kaynağı temin etmek ve bu konuda yapılacak çalışmalara ışık tutmak umudu ile kaleme almış bulunmaktayım.’’ ifadelerine yer verdi.

Tabiatta serbest halde bulunmayan, yarı iletken özelliğe sahip bir element olan borun doğada yaklaşık 230’a yakın minerali bulunmakla birlikte, bunların birkaçı sanayi için önem taşımaktadır.

Bor ürünlerinin dünyada başta cam ve cam elyafı sanayi olmak üzere, deterjan ve ağartıcılar, seramik, tarım, alev geciktiriciler, ahşap koruma, inşaat malzemeleri, kimya, metalürji, enerji, savunma malzemeleri, nükleer uygulamalar, tıp ileri teknoloji gibi 250’ye yakın alanda kullanıldığı bilinmektedir.

Dr. Kenan Yünlü’nün editörlüğünü yaptığı, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü (BOREN)’ün katkılarıyla basılan ve bor alanında bu kapsamda yazılan ilk ve tek Türkçe kitap olan BOR (Bileşikleri, Sentez Yöntemleri, Özellikleri, Uygulamaları) kitabı 820 sayfadan oluşuyor.

Dr. Kenan Yünlü Kimdir?

1983 yılında Hamburg Üniversitesinin Kimya Bölümünden Dr. rer. nat. (doktora) derecesi alarak mezun oldu. 1984-1986 yılları arasında ABD’de post-doc çalışmalarında bulundu. (University of California-Berkeley ve Northwestern University). 1987-2004 yılları arasında ABD kimya sanayisinde araştırmacı/proje yöneticisi olarak çalıştı. 2005 yılından bu yana TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezinde görev yapmaktadır.

Kaynak : Tübitak

Turkchem Chem Show Eurasia Fuarı, Kimya Sektörünü Bir Araya Getirdi

Turkchem Chem Show Eurasia Fuarı, Kimya Sektörünü Bir Araya Getirdi. Türkiye ve EMEA Bölgesi’nin en büyük Kimya Sanayi Fuarı Turkchem Chem Show Eurasia, 10-12 Kasım 2016 tarihleri arasında Kimya Sektörü’nü buluşturdu..

Artkim Fuarcılık tarafından İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen “7. Uluslararası Kimya Sanayi Grup Fuarı Turkchem Chem Show Eurasia”, sektörün lider firmalarını 7. kez aynı çatı altında bir araya getirdi.
Fuarın açılışı Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği (TKSD) Yönetim Kurulu Başkanı Timur Erk, China Dyestuff Industry Association (Çin Boyarmaddeler Endüstrisi Derneği) Yönetim Kurulu Başkanı Shi Xianping, Boya Sanayicileri Derneği (BOSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yiğitbaşı, BOSAD Başkan Vekili Akın Akçalı’nın aralarında bulunduğu sektörün önemli temsilcileriyle gerçekleştirildi.

Rakamlarla Tukchem Chem Show Eurasia 2016

Turkchem Chem Show Eurasia 2016 Fuarı, 25 bin m2’lik alanda 14 ülkeden 269 doğrudan katılımcı, 43 farklı ülkeden ise 714 firma ve firma temsilciliğine ev sahipliği yaptı. Fuarı 3 gün boyunca 586’sı 50 farklı ülkeden gelen sektör profesyonelleri olmak üzere toplamda 11,786 kişi ziyaret etti.
Turkchem Chem Show Eurasia 2016; nitelikli ve profesyonel ziyaretçi portföyü ile katılımcı firmaların hem mevcut müşterilerini standarında ağırlayarak ilişkilerini kuvvetlendirmelerine hem de ileriye yönelik temellerin atılabileceği yeni bağlantılar kurmalarına ortam sağladı.

Sektörün Tüm Bileşenleri Bir Araya Geldi

Kimyasallar, Laboratuvar ve Teknoloji olmak üzere üç bölümden Chem Show Eurasia 2016’da; Özel ve Spesifik Kimyasallar, Genel Kimyasallar, Petrokimya ve Kimyasal Ara Ürünler Kimyasallar Bölümünde sergilenirken; Proses-Otomasyon Endüstrisi, Paketleme, Geri Dönüşüm, Lojistik, İş Güvenliği ve Çevre Teknolojileri Teknoloji Bölümünde; Laboratuvar, Teknoloji, Test-Ölçüm Cihazları, Yardımcı ve Sarf Malzemeleri ise Laboratuvar Bölümünde yer aldı.

İki yılda bir düzenlenen ve her geçen yıl biraz daha güçlenen Turkchem Chem Show Eurasia 2016’da bu yıl ilk kez İlaç, Gıda, Kozmetik, Kişisel ve Ev Bakım Ürünleri Bileşenleri, Hammaddeleri ve Teknolojileri özel bölümü Life Sciences Ingredients konseptini görücüye çıkardı. Yaşama dair tüm bileşenleri kapsayan bu alanlarda faaliyet gösteren firmaları da bir araya getiren konsept Life Science Ingredient; 9-11 Kasım 2017 tarihleri arasında Cosmetics & Home Care Ingredients, Pharmaist ve Food & Nutrition Ingredients fuarlarını aynı çatı altında bir araya getiriyor olacak.

Bir sonraki Turkchem Fuarı 8-11 Kasım 2018’de

Uluslararası Kimya Sanayi Grup Fuarları Turkchem 2018; ChemShow Eurasia, ChemLab Eurasia ve ChemTech Eurasia olarak Kimya Sanayi’ni 3 Fuarla birlikte ağırlamaya hazırlanıyor.

ChemShow Eurasia: 8. Uluslararası Özel, Spesifik Kimyasallar, Genel Kimyasallar, Petrokimya ve Kimyasal Ara Ürünler Fuarı

ChemLab Eurasia: 8. Uluslararası Laboratuvar, Teknoloji, Test & Ölçüm Cihazları, Yardımcı ve Sarf Malzemeleri Fuarı

ChemTech Eurasia: 8. Uluslararası Proses ve Otomasyon Endüstrisi, Paketleme, Geri Dönüşüm, Lojistik, İş Güvenliği ve Çevre Teknolojileri Fuarı

Şirketler Yeşil Kimya’ya Dev Yatırımlar Yapıyor, CO2 Bazlı Poliol Üretimi İçin 100 Milyon Dolar

Şirketler Yeşil Kimya’ya Dev Yatırımlar Yapıyor, CO2 Bazlı Poliol Üretimi İçin 100 Milyon Dolar. Suudi Arabistan’ın ulusal petrol şirketi Saudi Aramco, Novomer şirketinin çığır açan Converge® poliol teknolojisini 100 $ milyon’a satın aldı ve yeşil kimya alanında büyük bir yatırıma imza attı.

Novomer, etilen oksit ve propilen oksit gibi epoksitleri karbon dioksit ile reaksiyona sokarak polioller üretiyor. % 45 kadar bir yenilenebilir içeriğine sahip polioller, daha sonra poliüretanlar imal etmek üzere izosiyanatlar ile reaksiyona sokulur.

Bu yılın başlarında, Ford Motor Co koltuk minderleri yapmak için poliol kullanımını araştırdığını açıkladı. Ford önümüzdeki beş yıl içinde bu teknolojiyi araçlarda kullanmak istiyor.

Teknoloji, kaplamalarda kullanılan geleneksel petrol bazlı polioller göre rekabetçi, daha sürdürülebilir ve yüksek performans sağlar. Esnek ve sert köpük üretim segmentleri içinde dahil olmak üzere, yalıtım panelleri, bina, otomobil koltuk gibi geniş bir kullanım yelpazesi vardır. Büyük yük taşıma kapasitesi ve yanmalara karşı dayanıklıdır.

Novomer, Cornell Üniversitesi kimya profesörü Geoffrey W. Coates tarafından kurulmuştur. Coates, Epoksitler ile CO2’yi bir araya getiren β-diiminate çinko asetat ve kobalt salen karboksilat komplekslerine dayalı katalizörler geliştirmiştir.

Suudi Aramco 2013 Kasım ayında Converge teknolojinin geliştirilmesi ve ticarileştirilmesi için şirkete sermaye yatırımı yapmıştı. Suudi Aramco kıdemli başkan yardımcısı Abdülaziz el-Judaimi, “Saudi Aramco, güvenilir hammadde kaynakları, finansal istikrar ve benzersiz Ar-Ge yatırımları ile odak erişim sağlayarak, yeni poliol malzemelerinin ticarileştirilmesi hızlandıracak” diyor.

Şirket Uthmaniyah petrol sahası ve Hawiyah tesislerinde, kireçtaşı rezervuarları içine, yılda 800.000 metrik ton CO2 enjekte edecek.

Ayrıca , Aramco Sadara, Dow Chemical ile 20 $ milyar kimyasal ortak girişim başlatma sürecindedir. Ortaklık polioller dahil olmak üzere özel kimyasallar üretecek.

Kaynak : ACS

Kimya Fabrikası Gibi Okul, Ciro 1 Milyon Liranın Üstünde

Kimya Fabrikası Gibi Okul, Ciro 1 Milyon Liranın Üstünde. Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde, uygulamalı eğitim gören öğrencilerin ve öğretmenlerin ürettiği ürünlerden bir yılda elde edilen ciro 1 milyon liranın üstünde. Yaklaşık 2 bin öğrencinin eğitim gördüğü Samsun Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde; Bilişim Teknolojileri, Elektrik-Elektronik Teknolojisi, İnşaat Teknolojisi, Tesisat Teknolojisi, İklimlendirme ve Kimya Teknolojisi gibi bölümler bulunuyor. Öğrenciler bu bölümlerde uygulamalı olarak eğitim görüyor. Okulda üretilen ürünler talep üzerine kamu kurumlarına ve özel sektöre satılıyor.

2016 yılı Ekim ayı itibarıyla okulun yıllık cirosu 1 milyon liranın üstünde. Toplam cironun içindeki en büyük pay ise 600 bin lira ile kimya bölümünde üretilen temizlik ürünleri. İsteğe bağlı olarak öğrencilerin de çalıştığı üretim bölümünde 42 çeşit temizlik ürünü üretiliyor.

Bulaşık deterjanı, el sabunu, çamaşır yumuşatıcısı, oda parfümü, bulaşık makinesi ve çamaşır suyu gibi ürünlerin yer aldığı listedeki ürünler standartların üstünde bir kaliteyle üretiliyor. Burada ayda yaklaşık 35-40 tonluk bir temizlik ürünü üretimi yapılıyor.

En iyi kimya laboratuvarlarından biri

Temizlik ürünlerinden elde edilen karla oluşturulan Kimya Teknolojileri Laboratuvarı Türkiye’deki okullarda bulunan en iyi kimya laboratuvarlarından biri olma özelliğini taşıyor. Temizlik ürünleri, Atakum ilçesinin isminden esinlenerek oluşturulan ‘ATA’ markası ile satılıyor. Ürünlerin önemli bir özelliği ise sağlık Bakanlığı’nın onaylı ürünleri olması. Döner sermaye üzerinden satılan ürünlerden bu bölümlerde görevli öğrenciler ve öğretmenlerde ek kazanç sağlıyor. İş sorunu yaşamayan öğrenciler mezun olduktan sonra kolayca iş bulabiliyor.

Öğrenciler gelecek adına umutlu

Kimya bölümünde okuyan öğrenciler kimya bölümünde iş bulmanın daha kolay olduğunu ve üniversiteye gitmeden bir meslek sahibi olduklarını söylediler. Çalışma alanlarının geniş olduğu için kimya bölümünü tercih ettiklerini ifade eden öğrenciler, okulda gereken her şeyi uygulamalı olarak öğrendiklerini belirttiler. Ahşap bölümünde okuyan bayan öğrenciler ise ahşap mesleğinin önünün açık olmasından dolayı bu alanı tercih ettiklerini söylediler.

“Mezun olan öğrencilerimize istihdam garantisi veriliyor”

Öğrencilere yaparak, yaşatarak öğretip hayata hazırladıklarını ifade eden Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ahmet Saraç, “Yaptığımız ürünleri talep olması halinde kamu kurumlarına ve özel sektöre satıyoruz. Sattığımız ürünlerden elde ettiğimiz kardan bölümlerde çalışan öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizde kazanç sağlıyor. Öğrencilerimizin burada çalışabilmesi için öncelikle velilerin izni olması gerekiyor. Zorunlu olarak çalıştırılmıyorlar. Bir milyon liranın üstünde ciromuz var. Bunun 600 bin lirası kimya teknolojileri alanına ait. Ahşap atölyemizde kamu kurumlarının ihtiyacı olan dolap, pano gibi malzemeler üretiliyor. Elektrik-Elektronik Teknolojisi alnımızda kurumların güvenlik kamera sistemlerinin kurulumu yapılmaktadır. Kimya Teknolojisi alanında ürettiğimiz bu ürünlerin tamamı Sağlık Bakanlığı onaylı olup her üç ayda bir denetlenmektedir. Türkiye’de okul bazında bu onayı alan tek okul bildiğimiz kadarıyla bizim okulumuz.

FABRİKA GİBİ OKUL, CİROSU 1 MİLYON OKULDA 42 ÇEŞİT TEMİZLİK ÜRÜNÜ ÜRETİLİYOR

FABRİKA GİBİ OKUL, CİROSU 1 MİLYON OKULDA 42 ÇEŞİT TEMİZLİK ÜRÜNÜ ÜRETİLİYOR

Sağlık Bakanlığı’ndan aldığımız bu belgenin önemi tüm ürünlerimizin bakanlık denetiminde olduğudur.

Ürünlerimizin sağlık yönünden sıkıntı oluşturmadığını atık maddelerin de halk sağlığı açısından tehlike oluşturmadığını ispatlamak için onaysız çalışmaya müsaade etmiyorlar. Biz de bu onayı alarak üretimlerimize devam ediyoruz. Buradaki ürünlerin tamamı sağlığa uygun olup herhangi bir zararı görülmemektedir. Onaysız hiçbir ürünümüz de yoktur. Okulumuzdan mezun olan öğrencilerimiz çok rahatlıkla iş bulabilmektedir. Buradaki amacımız öğrencilerimizin bu işleri yerinde yaparak öğrenmelerini sağlamak ve atölye ortamında tüm bu bilgileri öğretmektir. Buradan mezun olan öğrenciler rahatlıkla iş bulabilmektedir. Dışarıdan da talepler gelmekte. İstanbul gibi illerden büyük firmalar okulumuzu arayarak istihdam garantisi vererek öğrenci talep ediyorlar. Ama bizim öğrencilerimiz genelde Samsun’u tercih ediyorlar” dedi.

Kaynak : Milliyet