Uluslararası Bor Sempozyumu “BORON 2019” 17-19 Nisan’da Gerçekleştirilecek

Uluslararası Bor Sempozyumu “BORON 2019” 17-19 Nisan’da Gerçekleştirilecek. Uluslararası Bor Sempozyumu (BORON2019)’nun Ulusal Bor Araştırmaları Enstitüsü (BOREN) tarafından Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi işbirliği ile 17-19 Nisan 2019 tarihleri arasında Nevşehir’de düzenlenecek.

BORON 2019’un ana hedefi ulusal ve uluslararası bilim camiasında bor konusunda uzman olan çağrılı kişiler ile teknoloji uzmanları, öğrenciler ve girişimciler arasında bor ile ilgili yapılmış Ar-Ge, Ür-Ge çalışmalarının tartışılacağı ve borun genel ve stratejik kullanım alanları konuları üzerinde bilgi paylaşımlarının yapılacağı bir platform olması planlanmıştır.

Bilimsel program, uluslararası alanda tanınan uzmanların davetli sunumlarını ve farklı ülkelerden sözlü/poster sunumlarını içerecektir.

Sempozyumun dili Türkçe ve İngilizce’dir. Bildiri değerlendirmeleri genişletilmiş İngilizce veya Türkçe özetler üzerinden yapılacaktır. Kabul edilen bildirilerin tam metinleri sempozyum bildiri kitabında yayınlanacaktır. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgiye http://www.boron2019.com adresinden ulaşabilir, yazışmalarınızı info@boron2019.com üzerinden yapabilirsiniz.

Konular : 

[one_half]

Borun;

 • Jeolojisi
 • Madenciliği
 • Cevher Hazırlaması
 • Hidrometalurjisi
 • Kristallendirilmesi
 • Saflaştırılması
 • Çevresel Etkisi
 • Atıklardan Geri Kazanımı ve Değerlendirilmesi

TEMEL ARAŞTIRMA

 • Borlu Kimyasallar
 • İnorganik Bor Bileşikleri ve Sentezi
 • Organik Bor Bileşikleri ve Sentezi
 • Metal Borürler ve Sentezi
 • Hidrojen Depolama
 • Elektrokimyasal Uygulamalar

BOR’UN UYGULAMA ALANLARI

 • Malzeme
 • Cam
 • İnşaat Malzemeleri
 • Metalurji
 • Enerji Uygulamaları
 • Kaplamalar
 • Borlu Tek Kristaller
 • Süperiletkenler
 • Sağlık
 • Nükleer Enerji
 • Tarım
 • Triboloji

Borlu İleri Seramik Toz Sentez Ve Sinter Teknolojileri

Bor İzotop Zenginleştirme Teknolojileri

Borlu Fiber, Fiberglass Ve/Veya Kompozit Uygulamaları

Bor Katkılı Camsı Metalik Alaşım Üretim Teknolojileri

Borlu Enerji Depolama Ve Pil Teknolojileri

Borlu Biyomalzeme Teknolojileri

Borlu Antifouling Boya Üretimi

Borlu Ahşap Emprenye Kimyasalının Geliştirilmesi

Bor Atık/Cevherlerinden Lityum Kazanımı

Borlu Tek Kristal Büyütme Teknolojileri

Borlu Kalıcı Mıknatısların Gelişimi

Borlu Yanmaz Tekstil/Plastik Malzemelerin Geliştirilmesi

[/one_half][one_half_last]

ORGANOBOR BİLEŞİKLERİ SENTEZ TEKNOLOJİLERİ

 • Koordinasyonu Zayıf Karboran Anyonlarının (CB11H12-,CB11Me12-) Sentezi ve Karbokatyonların Sentezinde Kullanılabilirliği
 • Boran Anyonlarının (B11H14– ve B10H14) ve Orto-, Meta-, Para-C2B10H12 Sentezi

BORLU POLİMERLERİN SENTEZİ

 • Bor İçeren Moleküler Baskılı Polimerlerin Sentezi ve Uygulamaları
 • Yakıt Hücrelerinde Kullanımına Yönelik Bor Tabanlı Polimerik Membran Sentezi
 • Organik Güneş Hücrelerinde, Organik Işık Yayan Diyotlar ve Elektrokromik Cihazlarda Kullanılmak Üzere Borlu Konjüge Polimerlerin Sentezi
 • Borlu Yüksek Sıcaklık Polimer Türevlerinin Sentezi ve Uygulamaları
 • Borlu Poliakrilat Sentezi ve Uygulamaları
 • Biyouyumlu Borlu Polimer Sentezi ve Uygulamaları

BORLU KAPLAMA MALZEME VE TEKNOLOJİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ

 • Titanyum Diborür Kaplama Teknolojileri
 • Bor Karbür Kaplama Teknolojileri
 • Bor Nitrür Kaplama Teknolojileri
 • Ferro-Bor Kaplama Teknolojileri
 • Nikel-Bor Kaplama Teknolojileri
 • Bor İçeren Çoklu Katman Kaplama Teknolojileri

BORLU KOMPOZİT MALZEMELERİ TEKNOLOJİLERİ

 • Hafif Metal Matrisli Bor Fiber Takviyeli Kompozitler
 • Metal Matrisli Borlu Parçacık Takviyeli Kompozitler
 • Seramik Matrisli Borlu Parçacık Takviyeli Kompozitler
 • Seramik Matrisli Borlu Fiber Takviyeli Kompozitler
 • Plastik Matrisli Borlu Fiber Takviyeli Kompozitler
 • Plastik Matrisli Borlu Parçacık Takviyeli Kompozitler

BOR PAZAR, EKONOMİ ve POLİTİKALARI

BOR PROJEKSİYONU

[/one_half_last]

Önemli Tarihler :

Genişletilmiş özet metin gönderimi 08 ŞUBAT 2019

Tam metin gönderimi 05 NİSAN 2019

Sempozyum tarihleri 17-19 NİSAN 2019

Detaylı Bilgi İçin : http://boron2019.com/tr

BOR (Bileşikleri, Sentez Yöntemleri, Özellikleri, Uygulamaları) Kitabı BOREN Tarafından Yayınlandı

BOR (Bileşikleri, Sentez Yöntemleri, Özellikleri, Uygulamaları) Kitabı BOREN Tarafından Yayınlandı. TÜBİTAK MAM Malzeme Enstitüsü Başuzman Araştırmacısı Dr. Kenan Yünlü’nün yazdığı BOR (Bileşikleri, Sentez Yöntemleri, Özellikleri, Uygulamaları) kitabı Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü (BOREN) tarafından yayınlandı.

TÜBİTAK MAM Malzeme Enstitüsü Başuzman Araştırmacısı Dr. Kenan Yünlü kitabın önsözünde, ‘’Bu kitabı, Ülkemizin %73’ü aşan rezervi ile dünyada ilk sırada yer alan ve en önemli yer altı zenginliklerimiz arasında sayılabilecek, tüm dünya endüstrisinin en önemli ham maddelerinden biri olan ‘’Bor’’ konusunda tarihte ilk bulunuşundan rezervlere, kimyasal yapıdan ürün ve bileşiklere, kullanım alanlarına, ekonomik önleme kadar geniş kapsamlı bilgiye erişebilecek yerli bir kaynağı temin etmek ve bu konuda yapılacak çalışmalara ışık tutmak umudu ile kaleme almış bulunmaktayım.’’ ifadelerine yer verdi.

Tabiatta serbest halde bulunmayan, yarı iletken özelliğe sahip bir element olan borun doğada yaklaşık 230’a yakın minerali bulunmakla birlikte, bunların birkaçı sanayi için önem taşımaktadır.

Bor ürünlerinin dünyada başta cam ve cam elyafı sanayi olmak üzere, deterjan ve ağartıcılar, seramik, tarım, alev geciktiriciler, ahşap koruma, inşaat malzemeleri, kimya, metalürji, enerji, savunma malzemeleri, nükleer uygulamalar, tıp ileri teknoloji gibi 250’ye yakın alanda kullanıldığı bilinmektedir.

Dr. Kenan Yünlü’nün editörlüğünü yaptığı, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü (BOREN)’ün katkılarıyla basılan ve bor alanında bu kapsamda yazılan ilk ve tek Türkçe kitap olan BOR (Bileşikleri, Sentez Yöntemleri, Özellikleri, Uygulamaları) kitabı 820 sayfadan oluşuyor.

Dr. Kenan Yünlü Kimdir?

1983 yılında Hamburg Üniversitesinin Kimya Bölümünden Dr. rer. nat. (doktora) derecesi alarak mezun oldu. 1984-1986 yılları arasında ABD’de post-doc çalışmalarında bulundu. (University of California-Berkeley ve Northwestern University). 1987-2004 yılları arasında ABD kimya sanayisinde araştırmacı/proje yöneticisi olarak çalıştı. 2005 yılından bu yana TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezinde görev yapmaktadır.

Kaynak : Tübitak

BOREN’den “Borlu Malzemeler ve Bor Kimyasallarının Geliştirilmesi” Proje Çağrısı

BOREN’den “Borlu Malzemeler ve Bor Kimyasallarının Geliştirilmesi” Proje Çağrısı. Küreselleşme ile birlikte birçok alanda etkisini gösteren yenilik ve değişim düşüncesi her geçen gün önemini arttırmaktadır. Yenilikçilik (inovasyon); sürdürebilir kalkınma, rekabet gücü, istihdam artışı, toplumsal refah ve yaşam kalitesinin anahtarı olarak gelişen toplumlarda benimsenmiştir. Bu kapsamda; önemli bir ulusal kaynağımız olan bor cevherinden bilgi ve teknolojiye dayalı ekonomik değer üretilmesini hedefleyen Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü (BOREN), üniversiteler, kamu araştırma kurumları ve özel sektörle işbirliği içinde projeler yürütmekte, neticesinde üretilen bilginin paylaşımını sağlamakta ve sonuçta bor ile ilgili sürdürülebilir yenilikler sağlamaya çalışmaktadır.

Bor; cam sektöründen seramiğe, temizlik sektöründen tarım ürünlerine kadar pek çok sektör ve teknoloji girdisi olarak 250 den fazla alanda katkı maddesi olarak kullanılmaktadır. Dünya bor rezervinin %73’üne sahip olmamıza rağmen, ülkemizde teknoloji ve sanayide bor kullanımı çok kısıtlı kalmaktadır. Ülkemiz bor politikalarının gerçekleştirilmesinde ve rekabetin artırılmasında temel konulardan birisi, bu alandaki Ar-Ge çalışmalarının ticarileşmeye dönük olması gerektiğidir. Bu anlamda, ülkemizin önemli kaynaklarının başında yer alan bor cevherinin yenilikçi girişimlerle, bor’lu ürünlere dönüştürülmesinde teknolojilerin geliştirilmesi ve bor’lu ürünlerin ülkemizde farklı sektörlerde geniş şekilde kullanılması BOREN’nin önemli hedefleri arasında yer almaktadır.

BOREN, ülkemiz bor kaynaklarından milli ekonomiye sağlanacak katkıyı artırmak amacıyla; bora dayalı rekabet avantajı oluşturan teknolojik çözümler üreterek teknolojik uygulama alanlarında kullanımını yaygınlaştıracak yeni bor ürünleri geliştirilmesi, mevcut bor ürünlerine yeni kullanım alanları bulunması, yüksek katma değerli bor’lu ürünlerin elde edilmesi, ülkemizde bora dayalı sektörün geliştirilmesi, yeni üretim alanlarının oluşturulması, istihdamın arttırılması ve bor’un yurtiçi tüketim değerlerinin daha yüksek seviyelere çıkarılması çalışmalarına odaklanmıştır.

Bu doğrultuda başlatılan proje çağrısı kapsamında; borlu malzemeler ve bor kimyasalları alanlarında ürün ve teknoloji geliştirmeye yönelik proje önerileri alınacaktır. Proje önerileri, BOREN Proje Çağrıları İle İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge uyarınca değerlendirilerek desteklenecektir.

Çağrı Başlığı Borlu Malzemeler ve Bor Kimyasallarının Geliştirilmesi
Çağrı No PÇ.2016/1
Çağrı Kapsamı
Borlu malzemeler ve bor kimyasalları alanlarında;
· Yüksek ticarileşme ve ekonomik katkı potansiyeline sahip,
· Sonuçları itibariyle bor kullanımını yaygınlaştıracak ve/veya bora dayalı     rekabet avantajı sağlayacak,
ürün ve teknoloji (yöntem/süreç) geliştirilmesi.
Çağrı Kapsamı Dışındaki Alanlar Tarım ve Çevre
Proje Nitelikleri
· Ürün ve teknoloji geliştirmeyi hedefleyen uygulama odaklı proje     önerileri desteklenecektir.
· Temel araştırma içerikli ve altyapı yatırımına ve/veya doğrudan endüstriyel üretime yönelik proje önerileri desteklenmeyecektir.
Kimler Başvurabilir Kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve özel kuruluşlar bünyesinde yürütülmek üzere; anılan kuruluş çalışanları veya projenin anılan kuruluşlarda yürütülebileceğine dair taahhüt almış olmak kaydıyla diğer gerçek kişiler.
Proje Bütçesi/Süresi
 • Önerilecek projelerin süresi 36 ayı aşamaz.
 • Kabul edilen projelerin onaylanan bütçesinin tamamı desteklenecektir.
 • BOREN bütçe olanakları çerçevesinde, belirli sayıda nitelikli proje desteklenecektir.
Çağrı İlan Tarihi 18.03.2016
Ön Başvuru Tarihleri 28.04.2016-06.05.2016
Öngörülen Kesin Başvuru Son Tarihi 06.06.2016
Öngörülen Proje Başlangıç Tarihi 09.09.2016

Ön başvuru, BOREN Proje Ön Başvuru Formu kullanılarak 06.05.2016 tarihine kadar elden veya posta yoluyla yazılı ve elektronik ortamda (CD) BOREN’e yapılacaktır.

Format açısından yeterli bulunmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Ön değerlendirme aşamasını geçen öneriler için kesin başvuru, ilan edilecek tarihe kadar BOREN Proje Kesin Başvuru Formu kullanılarak yapılacaktır. Başvuru tarihlerinin son günü Saat:17:30 itibarıyla elden veya posta yoluyla BOREN’e ulaşmamış başvurular dikkate alınmayacaktır. İnceleme ve değerlendirme sonuçları BOREN internet sitesinde ilan edilecektir. Başvuru için : http://www.boren.gov.tr/tr

Borlu-Malzemeler-ve-Bor-Kimyasallarının-Geliştirilmesi-Proje-Çağrısı

BOREN ve Özel Sektör İşbirliği İle Borlu Süper İletken Malzeme Üretildi

BOREN ve Özel Sektör İşbirliği İle Borlu Süper İletken Malzeme Üretildi. Dünya rezervlerinin yüzde 73’üne sahip olduğumuz borun, katma değeri yüksek ürünlerinin elde edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında BOREN tarafından desteklenen proje sonucunda yerli bir teknoloji firması borlu süper iletken malzeme üretmeyi başardılar

İLERİ TEKNOLOJİ ÜRÜNÜ MALZEMELER
Süperiletkenler, elektrik akımını kayıpsız iletme özelliği olan yüksek teknoloji ürünü malzemelerdir. Süperiletken bir kablonun elektriksel iletkenliği aynı boyutlardaki bakır kabloya nazaran 150 kez daha fazla olup bu özelliği nedeniyle süperiletkenler gelişmiş teknolojilerde güç kabloları, MRI cihazları, 10 MW üstü Rüzgâr Jeneratörleri, Manyetik Raylı Trenler ve süperiletken mıknatısların yapımında önemli rol oynamaktadır.

DÜNYADA HELYUM REZERVLERİ TÜKENİYOR

Özellikle son 10 yılda dünyadaki helyum rezervleri azalmakta ve buna bağlı olarak büyük bir fiyat patlaması yaşanmaktadır. Dünya helyum rezervlerinin 50 yıla kadar tükenmesi öngörülmektedir. Bu da likit helyumun süperiletken teknolojisinde kullanımında çok yüksek bir maliyet ve risk taşıyacaktır. Son birkaç yıldır dünyada likit helyuma alternatif olarak çok daha ucuz olan hidrojen kullanımı başlamış olup suyun elementlere ayrışması sonucunda doğada erişilebilirliği sınırsız olan hidrojen kullanımı da ancak borlu bileşiklerle mümkün olabilmektedir.

BORLU SÜPERİLETKEN PAZARI HER GEÇEN GÜN DAHA DA BÜYÜYÜYOR

Küresel süperiletken pazarı 10 milyar dolar civarında olup 20 yıl içinde bu rakamın 50-55 milyar dolarlık bir değere ulaşacağı tahmin edimektedir. Günümüz teknolojisinde kullanılmakta olan tüm süperiletken mıknatıs ve aygıtların yüzde 95’i helyum temellidir. Ancak devam etmekte olan helyum krizi ve buna bağlı olarak son 10 yıl içinde sıvı helyum fiyatında ki 3,5 misli artış ve tedarik güçlüğü göz önüne alındığında, ibrenin önümüzdeki yıllarda ucuz ve çevre dostu sıvı hidrojenle soğutulan bor temelli süperiletkenlere dönmesine kesin gözüyle bakılmaktadır.

BUGÜN ÖZEL SEKTÖR ARACILIĞIYLA BORLU SÜPERİLETKEN MALZEMELERİN ÜRETİMİNİ YAPIYORUZ

BOREN’in vermiş olduğu proje destekleri ile borun nihai ürünlere ülkemizde dönüştürülmesi ve işlenmesine yönelik projeleri yürütüyor ve destekliyoruz. Borlu süperiletken üretiminde kullanılan yüksek saflıkta elementer bor üretimi de ülkemizde yapılmaktadır.

BOREN ve Özel Sektör İşbirliği İle Borlu Süper İletken Malzeme Üretildi

 

Kaynak : BOREN

BTSO, İş Dünyasında Bor Bilincini Oluşturma Hedefleri İçin Çalışmalara Devam Ediyor

BTSO, İş Dünyasında Bor Bilincini Oluşturma Hedefleri İçin Çalışmalara Devam Ediyor. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde kurulan Bor Araştırma Geliştirme Komisyonu, bor madeninin ülke ekonomisine kazandırılması konusunda ‘Genişletilmiş Bölgesel Toplantıları’na devam ediyor.

BTSO Yönetim Kurulu Üyesi İlker Duran’ın başkanlığını yürüttüğü Bor Araştırma Geliştirme Komisyonu, Eskişehir Sanayi Odası (ESO)’yu ziyaret etti. Bor madeninin bilinirliğini ve kullanımı arttırmak için yola çıkan komisyon, ESO Yönetim Kurulu Başkanı Savaş Özaydemir ve üyelerle bir araya geldi.

İLKER DURAN: “SANAYİCİMİZ BOR KONUSUNDA BİLİNÇLENİYOR”

BTSO Yönetim Kurulu Üyesi ve Bor Araştırma Geliştirme Komisyonu Başkanı İlker Duran, bor komisyonunu yerel yönetimlerin ve üniversitelerin de içerisinde yer alacağı bir yapıda oluşturduklarını ifade ederek, “Bu komisyonu oluştururken bor madeni bulunan ticaret ve sanayi odalarımıza bizlere katkıda bulunmaları için talepte bulunduk. Komisyonumuza ticaret ve sanayi odalarımızdan temsilciler de yer alıyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nezdinde Türkiye’ye mal olacak projeler ortaya koyarak, sanayicimizde bor bilincini oluşturmayı amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.

“KİMYA SANAYİ GELİŞTİRİLMELİ”

Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Savaş Özaydemir de Türkiye’de kimya sanayinin geliştirilmesi gerektiğine dikkati çekti. Özaydemir, “Bor komisyonu çalışmaları değişik sosyal çevreleri bir araya getiriyor. Sizlerin çok başarılı bir iş yaptığını görüyoruz ve Eskişehir Sanayi Odası olarak Komisyona elimizden gelen her türlü desteği vereceğiz” dedi.

2015 YILINDA 36 PROJE

Boren Endüstri İlişkileri Genel Koordinatörü Dr. Sedat Sürdem ise, Boren’in yapmış olduğu çalışmalar hakkında bilgi vererek, 2016 yılı içerisinde destek verecekleri projelerin; ticarileşmesi muhtemel projeler olmasına özen gösterdiklerini belirtti. Sürdem, Boren’e 2015 yılında 36 proje geldiğini, bunlardan sadece 3’ünün şartlara uyum sağladığını ve destek almaya hak kazandığını ifade ederek, üretime dönük daha çok proje hazırlanması çağrısında bulundu.

BTSO, İş Dünyasında Bor Bilincini Oluşturma Hedefleri İçin Çalışmalara Devam Ediyor

 

Kaynak : BTSO

BOREN’den Borlu Malzemeler ve Bor Kimyasallarının Geliştirilmesine Yönelik Yeni Bir Proje Çağrısı

BOREN’den Borlu Malzemeler ve Bor Kimyasallarının Geliştirilmesine Yönelik Yeni Bir Proje Çağrısı. Küreselleşme ile birlikte birçok alanda etkisini gösteren yenilik ve değişim düşüncesi her geçen gün önemini arttırmaktadır. Yenilikçilik (inovasyon); sürdürebilir kalkınma, rekabet gücü, istihdam artışı, toplumsal refah ve yaşam kalitesinin anahtarı olarak gelişen toplumlarda benimsenmiştir. Bu kapsamda; önemli bir ulusal kaynağımız olan bor cevherinden bilgi ve teknolojiye dayalı ekonomik değer üretilmesini hedefleyen Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü (BOREN), üniversiteler, kamu araştırma kurumları ve özel sektörle işbirliği içinde projeler yürütmekte, neticesinde üretilen bilginin paylaşımını sağlamakta ve sonuçta bor ile ilgili sürdürülebilir yenilikler sağlamaya çalışmaktadır.

Bor; cam sektöründen seramiğe, temizlik sektöründen tarım ürünlerine kadar pek çok sektör ve teknoloji girdisi olarak 250 den fazla alanda katkı maddesi olarak kullanılmaktadır. Dünya bor rezervinin %73’üne sahip olmamıza rağmen, ülkemizde teknoloji ve sanayide bor kullanımı çok kısıtlı kalmaktadır. Ülkemiz bor politikalarının gerçekleştirilmesinde ve rekabetin artırılmasında temel konulardan birisi, bu alandaki Ar-Ge çalışmalarının ticarileşmeye dönük olması gerektiğidir. Bu anlamda, ülkemizin önemli kaynaklarının başında yer alan bor cevherinin yenilikçi girişimlerle, bor’lu ürünlere dönüştürülmesinde teknolojilerin geliştirilmesi ve bor’lu ürünlerin ülkemizde farklı sektörlerde geniş şekilde kullanılması Enstitümüzün önemli hedefleri arasında yer almaktadır.

BOREN, ülkemiz bor kaynaklarından milli ekonomiye sağlanacak katkıyı artırmak amacıyla; bora dayalı rekabet avantajı oluşturan teknolojik çözümler üreterek teknolojik uygulama alanlarında kullanımını yaygınlaştıracak yeni bor ürünleri geliştirilmesi, mevcut bor ürünlerine yeni kullanım alanları bulunması, yüksek katma değerli bor’lu ürünlerin elde edilmesi, ülkemizde bora dayalı sektörün geliştirilmesi, yeni üretim alanlarının oluşturulması, istihdamın arttırılması ve bor’un yurtiçi tüketim değerlerinin daha yüksek seviyelere çıkarılması çalışmalarına odaklanmıştır.

Bu doğrultuda başlatılan proje çağrısı kapsamında; borlu malzemeler ve bor kimyasalları alanlarında ürün ve teknoloji geliştirmeye yönelik proje önerileri alınacaktır. Proje önerileri, BOREN Proje Çağrıları İle İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge uyarınca değerlendirilerek desteklenecektir.

Çağrı Başlığı : Borlu Malzemeler ve Bor Kimyasallarının Geliştirilmesi
Çağrı No : PÇ.2015/2
Çağrı Kapsamı : Borlu malzemeler ve bor kimyasalları alanlarında;
· Yüksek ticarileşme ve ekonomik katkı potansiyeline sahip,
· Sonuçları itibariyle bor kullanımını yaygınlaştıracak ve/veya bora dayalı rekabet avantajı sağlayacak,
ürün ve teknoloji (yöntem/süreç) geliştirilmesi.
Çağrı Kapsamı Dışındaki Alanlar :  Tarım ve Çevre
Proje Nitelikleri
· Ürün ve teknoloji geliştirmeyi hedefleyen uygulama odaklı proje önerileri desteklenecektir.
· Temel araştırma içerikli ve altyapı yatırımına ve/veya doğrudan endüstriyel üretime yönelik proje önerileri desteklenmeyecektir.
Kimler Başvurabilir :  Kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve özel kuruluşlar bünyesinde yürütülmek üzere; anılan kuruluş çalışanları veya projenin anılan kuruluşlarda yürütülebileceğine dair taahhüt almış olmak kaydıyla diğer gerçek kişiler.
Proje Bütçesi/Süresi : Önerilecek projelerin süresi 36 ayı aşamaz.
Kabul edilen projelerin onaylanan bütçesinin tamamı desteklenecektir.
BOREN bütçe olanakları çerçevesinde, belirli sayıda nitelikli proje desteklenecektir.
Çağrı İlan Tarihi  : 20.08.2015
Ön Başvuru Tarihleri :  01.10.2015-15.10.2015
Öngörülen Kesin Başvuru Son Tarihi :  11.11.2015
Öngörülen Proje Başlangıç Tarihi : 14.12.2015

Ön başvuru, BOREN Proje Ön Başvuru Formu kullanılarak 15.10.2015 tarihine kadar elden veya posta yoluyla yazılı ve elektronik ortamda (CD) BOREN’e yapılacaktır.
Format açısından yeterli bulunmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Ön değerlendirme aşamasını geçen öneriler için kesin başvuru, ilan edilecek tarihe kadar BOREN Proje Kesin Başvuru Formu kullanılarak yapılacaktır. Başvuru tarihlerinin son günü Saat:17:30 itibarıyla elden veya posta yoluyla BOREN’e ulaşmamış başvurular dikkate alınmayacaktır. İnceleme ve değerlendirme sonuçları BOREN internet sitesinde ilan edilecektir.

BOREN ANASAYFASI : http://www.boren.gov.tr/

Borlu Malzemeler ve Bor Kimyasallarının Geliştirilmesi Proje Çağrısı

Borlu Malzemeler ve Bor Kimyasallarının Geliştirilmesi Proje Çağrısı

Borlu Malzemeler ve Bor Kimyasallarının Geliştirilmesi Proje Çağrısı. Ülkemiz, Dünya bor rezervinin %72’sine sahip olup, bor ana kimyasalları üretiminde lider konumundadır. Bor ürünleri ağırlıklı olarak; borosilikat cam, cam elyaf, seramik, temizlik, tarım ve ferrobor ürünlerinde katkı maddesi olarak kullanılmaktadır. Bor ürünleri; inorganik-organik kimya, malzeme, nükleer, çevre, sağlık, enerji ve tarım gibi farklı alanlarda farklı mekanizmalar ile etki göstermektedir.

BOREN, ülkemiz bor kaynaklarından milli ekonomiye sağlanacak katkıyı artırmak amacıyla; borun farklı teknolojik uygulama alanlarında kullanımını yaygınlaştıracak yeni bor ürünleri geliştirilmesi, mevcut bor ürünlerine yeni kullanım alanları bulunması ve ülkemiz değer zinciri açısından bora dayalı uygulanabilir teknolojik çözümler geliştirilmesine yönelik Ar-Ge çalışmalarına odaklanmıştır.

Bu doğrultuda başlatılan proje çağrısı kapsamında; borlu malzemeler ve bor kimyasalları alanlarında ürün ve teknoloji geliştirmeye yönelik proje önerileri alınacaktır. Proje önerileri, BOREN Proje Çağrıları İle İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge uyarınca değerlendirilerek desteklenecektir.

Çağrı Başlığı : Borlu Malzemeler ve Bor Kimyasallarının Geliştirilmesi
Çağrı No : PÇ.2015/1

Çağrı Kapsamı
Borlu malzemeler ve bor kimyasalları alanlarında;
· Yüksek ticarileşme ve ekonomik katkı potansiyeline sahip,
· Sonuçları itibariyle bor kullanımını yaygınlaştıracak ve/veya bora dayalı rekabet avantajı sağlayacak,
ürün ve teknoloji (yöntem/süreç) geliştirilmesi.

Çağrı Kapsamı Dışındaki Alanlar : Tarım ve Çevre

Proje Nitelikleri
· Ürün ve teknoloji geliştirmeyi hedefleyen uygulama odaklı proje önerileri desteklenecektir.
· Temel araştırma içerikli ve altyapı yatırımına ve/veya doğrudan endüstriyel üretime yönelik proje önerileri desteklenmeyecektir.

Kimler Başvurabilir : Kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve özel kuruluşlar bünyesinde yürütülmek üzere; anılan kuruluş çalışanları veya projenin anılan kuruluşlarda yürütülebileceğine dair taahhüt almış olmak kaydıyla diğer gerçek kişiler.

Proje Bütçesi/Süresi
· Önerilecek projelerin bütçesi 1.000.000 TL’yi ve süresi 36 ayı aşamaz.
· Kabul edilen projelerin onaylanan bütçesinin tamamı desteklenecektir.
· BOREN bütçe olanakları çerçevesinde, belirli sayıda nitelikli proje desteklenecektir.

Çağrı İlan Tarihi : 02.02.2015
Ön Başvuru Tarihleri : 01.04.2015-15.04.2015
Öngörülen Kesin Başvuru Son Tarihi : 23.06.2015
Öngörülen Proje Başlangıç Tarihi : 28.09.2015

Ön başvuru, BOREN Proje Ön Başvuru Formu kullanılarak 15.04.2015 tarihine kadar elden veya posta yoluyla yazılı ve elektronik ortamda (CD) BOREN’e yapılacaktır.
Format açısından yeterli bulunmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Ön değerlendirme aşamasını geçen öneriler için kesin başvuru, ilan edilecek tarihe kadar BOREN Proje Kesin Başvuru Formu kullanılarak yapılacaktır. Başvuru tarihlerinin son günü Saat:17:30 itibarıyla elden veya posta yoluyla BOREN’e ulaşmamış başvurular dikkate alınmayacaktır. İnceleme ve değerlendirme sonuçları BOREN internet sitesinde ilan edilecektir.

Detaylı bilgi : http://www.boren.gov.tr/tr/proje-cagrisi/borlu-malzemeler-ve

Borlu Malzemeler ve Bor Kimyasallarının Geliştirilmesi Proje Çağrısı