2.Ulusal Biyoyakıtlar Sempozyumu 27-30 Eylül Tarihlerinde Samsun’da Gerçekleşecek

2.Ulusal Biyoyakıtlar Sempozyumu 27-30 Eylül Tarihlerinde Samsun’da Gerçekleşecek. Dünya ve ülkemiz için fosil yakıtların enerji üretimindeki payının oldukça yüksek olması, nüfus artışıyla enerji kaynaklarının kullanımında meydana gelen artış ve fosil yakıt rezervlerinin sürekli azalması enerjiyi üretirken de tüketirken de çevre kirliliğine sebep olmaktadır. Bu tüm insanlık için bir tehdit hali taşımaktadır. Tüketim sürecinde insan kendisinin ve diğer canlıların yaşam ortamını her geçen gün daraltmakta, kaynakları hızla tüketmektedir. Bunun sonucu olarak ormanlar her geçen gün azalmakta, yer altı kaynakları tükenmekte, atıklar toprakları, suları ve havayı kirletmektedir.

Dünya üzerinde fosil yakıtların çevreyi olumsuz etkilemesi ve bunların telafisi için yapılan büyük harcamalar, fosil yakıtların kullanımından doğan sıkıntılar büyük ülkelerin enerji kaynaklarını çeşitlendirme ile birlikte enerjide dışa bağımlılıktan kurtulabilme strateji ve çabaları, bilim adamlarının dikkatini yenilenebilir enerji konusu üzerinde toplamıştır.

Türkiye de petrol ve petrol ürünleri açısından dışa bağımlı bir ülkedir. Özellikle enerjide dışa bağımlı olan ülkeler için önemli bir fırsat olan yeni ve yenilenebilir enerji kaynakları Türkiye için de önemli bir itici unsur durumuna gelmiştir. Ülkemiz yenilenebilir enerji kaynakları bakımından zengin sayılabilecek durumda olmasına rağmen mevcut potansiyelini yeterince kullanamamaktadır.

Ülkemizde Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde, enerji tarımı konusunda çalışan ilk ve tek kurum, Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü bünyesinde bulunan “Enerji Tarımı Araştırma Merkezi” dir. Bu sempozyumda, biyoyakıtların bütün türleri, geniş ölçekli olarak ele alınacaktır. Bu sempozyumda bugüne kadar yapılan çalışmaların bilimsel perspektiften ele alınmasının yanında, geleceğe yönelik projeksiyonların da ortaya konulması amaçlanmaktadır.

SEMPOZYUM KONULARI

BİYODİZEL, BİYOETANOL, BİYOGAZ VE BİYOKÜTLE HAMMADDELERİ
BİYODİZEL, BİYOETANOL, BİYOGAZ VE BİYOKÜTLE PROSES
BİYODİZEL, BİYOETANOL, BİYOGAZ VE BİYOKÜTLE KULLANIM ALANLARI
BİYODİZEL, BİYOETANOL, BİYOGAZ VE BİYOKÜTLE EKONOMİSİ
BİYODİZEL, BİYOETANOL, BİYOGAZ VE BİYOKÜTLE MEVZUAT
BİYODİZEL, BİYOETANOL, BİYOGAZ VE BİYOKÜTLE ÇEVRESEL ETKİLERİ

Detaylı Bilgi İçin : http://www.biyoyakit2016.org/default.aspx

2.Ulusal Biyoyakıtlar Sempozyumu 27-30 Eylül Tarihlerinde Samsun'da Gerçekleşecek

4. RENSEF Fuarı Güneş Enerji Santrali Yatırımcılarını Antalya’ya Davet Ediyor

4. RENSEF Fuarı Güneş Enerji Santrali Yatırımcılarını Antalya’ya Davet Ediyor. Basın ortağı olarak destek verdiğimiz RENSEF Yenilenebilir Enerji Sistemleri ve Enerji Verimliliği Fuarı 17-19 Kasım 2016 tarihleri arasında, Antalya Cam Piramit’te düzenlenecek. 4. kez gerçekleştirilecek fuara geçen yıl 46 ilden 350 güneş enerji santralı yatırımcısı katılmıştı ve 270 MW düzeyinde proje konuşulmuştu. Bu sene ise fuarın aynı yoğunlukta ve verimde geçmesi bekleniyor.

RENSEF güneşten elektrik üretmek isteyen firmalarla Türkiye’nin dört bir tarafından gelen yatırımcıları buluşturan ulusal bir fuar olma özelliği taşıyor. İş hacimlerini genişletmek isteyen firmalarla yatırımcıları buluşturan fuar, yenilenebilir enerji türlerinin hepsini kapsayacak nitelikte olsa da son yıllarda güneş enerjisi üzerine yoğunlaşmıştır.
RENSEF 2016 fuarında 46 farklı vilayetten 550 üzerinde ziyaretçi fuara gelerek katılımcıları ziyaret etti. Güneş enerji santrali yapımında faaliyet gösteren mühendislik firmaları, EPC ve güneş enerji santralinde ihtiyaç duyulan panel firmaları, invertör firmaları, konstriksiyon, danışmanlık ve mühendislik firmaları RENSEF’de etkin olarak yer almaktadır.

Fuar kapsamında düzenlenen RENSEF FORUM’a da ilgi her geçen yıl artmaktadır. Genel anlamıyla RENSEF FORUM, Türkiye’nin gündeminde olan güneş enerji santrallerinde karşılaşılan zorlukları, süreçleri, Akdeniz bölgesinde yaşanan sorunları gündeme getirip bunların tartışıldığı, zaman zamanda çözüm önerilerinin üretilebileceği açık oturumların, panellerin düzenlendiği bir programdır. RENSEF Fuarı’nı düzenleyen Agoras Fuarcılık, RENSEF Forum programının da organizatörlüğünü yaparak GENSED, GÜNDER, LİDER, SOLARBABA gibi çeşitli sektör derneklerini FORUM programına davet etmektedir.
4. kez gerçekleşecek olan RENSEF Fuarı bu senede sektörel açıdan bir buluşma noktası haline gelerek sektör mensubu tüm firmalarla yatırımcıları yeniden buluşturmayı hedefliyor.

DETAYLI BİLGİ İÇİN : http://www.rensef.org/tr

4. RENSEF Fuarı Güneş Enerji Santrali Yatırımcılarını Antalya'ya Davet Ediyor

Bursa Teknik Üniversitesi Uluslararası Kataliz Konferansına Ev Sahipliği Yaptı

Bursa Teknik Üniversitesi Uluslararası Kataliz Konferansına Ev Sahipliği Yaptı. Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) ev sahipliğinde, İstanbul Üniversitesi ve Kataliz Derneği işbirliği ile düzenlenen Uluslararası Kataliz Konferansı, yurtdışından alanında öncü bilim insanlarının da katılımıyla gerçekleşen açılış seremonisi ile başladı. 28-30 Nisan 2016 tarihleri arasında Bursa Teknik Üniversitesi Yıldırım Yerleşkesi’nde devam eden bilimsel oturumlarda, kimya sanayiinin tüm alanlarında (üretim süreçlerinde) önemli bir yer tutan katalizörler hakkında dünyaca ünlü bilim insanlarınca bildiriler sundu. Şimdiye kadar ulusal düzeyde gerçekleştirilen Kataliz Konferansının altıncısı bu yıl uluslararası çapta düzenlenmektedir.

Konferansın açılış konuşmasını yapan BTÜ Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir, “Dünyanın farklı noktalarından birçok değerli bilim insanını bir araya getiren bu anlamlı organizasyona ev sahipliği yapıyor olmak bizim için çok önemli. Bir bilim ve araştırma üniversitesi olarak bu tür organizasyonlarla kendini bilimsel açıdan geliştirmeyi hedefleyen akademik kadromuz ve onların yetiştireceği genç beyinlere katkı sağlayacak değerli bilimsel çalışmaların sahibi tüm katılımcılara hoş geldiniz diyor, saygılarımı sunuyorum.” diyerek görüşlerini ifade etti.

Rektör Karademir’in ardından konuşmasını yapan İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanı ve Kataliz Konferansı Organizasyon Komitesi Başkanı Prof. Dr. M. Ali Gürkaynak, “Değerli, Evrensel Kataliz Topluluğu Üyeleri, sizleri Türkiye’deki Uluslararası 6. Kataliz Kongresi’nde ağırlıyor olmaktan onur duyuyoruz. Organizasyon komitesi adına, katalizin sürekli gelişen dünyası içinde kendilerine özel bilimsel çalışma ve buluşlarını ve yüksek akademik bilgilerini sunacak tüm konuşmacı ve katılımcıları ağırlamak bizim için bir ayrıcalıktır. Herkes için verimli ve tatminkâr bir kongre olmasını dilerim.” İfadelerinde bulundu.

Almanya Başbakanı Angela Merkel’in eşi Prof. Dr. Joachim Sauer’in de konferansa katalizör ve biyokatalizörler konularındaki bilimsel çalışmalarıyla katıldı.

kataliz

Almanya, İtalya, Hollanda, Amerika Birleşik Devletleri’nden kataliz konusunda dünyanın en tanınmış isimleri kongreye katııldı. Prof. Dr. Joachim Sauer (Humboldt University, Berlin), Prof. Dr. ir. K.P. (Krijn) de Jong, (Utrecht University, Inorganic Chemistry and Catalysis), Prof. Dr. Ümit Özkan (Ohio State Univeristy, Chemical & Biomolecular Eng.), Prof. Dr. Fabrizio Cavani, (Bologna University ,Industrial Chemistry), Dr. Volkan Değirmenci, (University of Warwick, School of Engineering), Yrd. Doç. Dr. Alper Uzun’un (Koç University, Chemical & Biological Engineering) davetli konuşmacı olarak yer aldığı Kataliz Konferansı (NCC) kapsamında, Sürdürülebilir Enerji ve Alternatif Yakıtlar için Katalizörler, Çevre Dostu Katalitik Prosesler, Hava/Su Kirliliği Kontrolünde Katalitik Metotlar, Yenilenebilir Kaynakların Dönüşümü, Elektrokimyasal ve Fotokimyasal Katalizörler, Kömüre Dayalı Kimyasallar için Katalizörler, Petrol Rafinasyonu ve Petrokimyada Yeni Katalitik Yaklaşımlar, Zeolitler ve Mezo Gözenekli Katalitik Malzemeler, Katalitik Membranlar ve Nano-Yapılı Katalizörler, Oksidasyon Katalizörleri, Hidrojenasyon Katalizörleri, Hidroformilasyon Katalizörleri ve Biyokatalizörler konularında çok sayıda bildiri sunuldu.

Bursa Teknik Üniversitesi Uluslararası Kataliz Konferansına Ev Sahipliği Yaptı

Kaynak : BTÜ & Ahmet Emin Yılmaz

2. Uluslararası Türk Dünyası Kimya Bilimleri ve Teknolojileri Konferansı 3 Ağustos’da Başlıyor

2. Uluslararası Türk Dünyası Kimya Bilimleri ve Teknolojileri Konferansı 3 Ağustos’da Başlıyor. Türkiye ve Balkan ülkeleri arasında bilimsel, tarihi, kültürel, sosyal ve ekonomik düzeyde ve aynı zamanda araştırma alanında ilişkileri geliştirebilmek amacıyla Sakarya, Kahramanmaraş Sütçü İmam ve Tetova Üniversitesi iş birliği ile 3-7 Ağustos 2016 tarihleri arasında Makedonya’nın başkenti Üsküp’te “2. Uluslararası Türk Dünyası Kimya Bilimleri ve Teknolojileri Konferansı” düzenleniyor.

Prof. Dr. Ahmet Tutar ve Prof. Dr. Vullnet Ameti Yayınlamış oldukları davet mesajında “Kimya merkez bilimdir,kimya bilimi, diğer bilim dalları ile ilişkili ve çok sayıda ortak uygulama alanı bulmaktadır. Son yıllarda yapılan bilimsel çalışmalar ortak bilim alanların oluşturulması ve geliştirilmesi alanlarında hız kazanmıştır.

Disiplinler arası çalışmalar dünya üzerinde her yıl seminer, konferans ve sempozyum olarak düzenlemektedir, Türk Dünyası olarak bizlerde böyle bir çalışma yapmaya karar verdik, bu bağlamda dünyanın dört bir yanında bilim adamlarını bir araya getirerek bilimsel bir ağ oluşturmak, ortak çalışma alanları yaratmaktır”

Konferansın Kapsamı

Tarımsal Kimya
Analitik Kimya
Biokimya
Kataliz
Kimya Mühendisliği
Kromatografi ve Ayırma Teknolojileri
Çevre Kimyası
Akış Kimyası
Gıda Kimyası
Yeşil Kimya
Heterosiklik Kimya
Humik maddeler
İnorganik kimya
Tıp Kimyası
Metaller ve Malzeme Kimyası
Nano Kimya
Doğal Organik Madde (NOM)
Organik Kimya
Organometalik Kimya
Petrokimya
Farmasötik Kimya
Fotokimyasal
Fiziksel kimya
Bitki Kimyası
Polimer Kimyası
Süreç Kimyası
Niceliksel Yapı-Etkinlik Relatiionship ( QSAR )
Bilim ve Kimya Eğitimi
Toprak Kimyası
Spektroskopisi
Tekstil kimyası
Teorik ve Hesaplamalı Kimya
Su Kimyası

Detaylı Bilgi İçin : https://www.itwccst.com/

2. Uluslararası Türk Dünyası Kimya Bilimleri ve Teknolojileri Konferansı 3 Ağustos'da Başlıyor

28. Ulusal Kimya Kongresi’ne Bu Yıl Mersin Üniversitesi Ev Sahipliği Yapacak

28. Ulusal Kimya Kongresi’ne Bu Yıl Mersin Üniversitesi Ev Sahipliği Yapacak. Türkiye Kimya Derneği’nin koordinatörlüğünde, 1984 yılından beri her yıl ayrı bir üniversitemizde yapılması südürülen Ulusal Kimya Kongrelerinin yirmisekizincisinin 15-21 Ağustos 2016 tarihlerinde Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Yerleşkesi’nde bulunan Uğur Oral Kültür Merkezi’nde yapılması için Türkiye Kimya Derneği ve Mersin Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü arasında bir mutabaka varılmış bulunmaktadır.

Günümüzde araştırma konularının anabilim dalı sınırlarını taşarak multidisipliner hale gelmiş olması, parallel oturumların anabilim dalları şeklinde yürütülmesini gereksiz kılmıştır. Bu nedenle bu kongrede, katılımcıların oturum salonları arasında mekik dokumasını da önlemek için aynı salonda benzer konuların görüşüldüğü beş ayrı parallel oturum halinde yürütülmesi planlanmaktadır. Ayrıca sözlü sunum sürelerinin 10 dk ile sınırlandırılması hem sunucu üzerinde zaman baskısı yaratmakta hem de izleyicilerin soru sormasına fırsat bırakmamaktadır. Bu nedenle sunum sürelerinin daha uzun tutulması ve double blind review yöntemiyle puanlanan daha az sözlü sunumun tercihi düşünülmektedir. Diğer taraftan asılı sunumların hepsinin kongre boyunca asılı kalması yerine farklı günlerde gruplar halinde sunulmasının daha uygun olacağı düşünülmektedir. Asılı sunumların ödüllendirilmesinin de kurulacak komiteler eliyle değerlendirilerek yürütülmesinin yerinde olacağı kanısına varılmıştır.

Kongrede biri ana konu olmak üzere beş ayrı konuda sunulacak bildirilere yer verilecektir. Bunun yanında kimya eğitiminin sorunları, enerji uygulamaları, polimer ve plastik sektöründeki gelişmelerle ilgili panellere yer verilecektir.

KONULAR

A- Kimyasal Sentez
Organik Sentezde Gelişmeler
Anorganik Sentezde Gelişmeler
Doğal Ürünlerin Total Sentezi
Stereoseçici Sentez
Yeşil Kimya Uygulamalarında Gelişmeler

B-Malzeme Kimyası
Nanokimya ve Nanomalzemeler
Mikro-Makro Fonksiyonel Malzemeler
Enerji Uygulamaları için Malzemeler
Yumuşak Katılar ve Polimerik Malzemeler
Diğer malzemeler

C- Kataliz
Anorganik Sentezde Kataliz Uygulamaları
Organik Sentezde Kataliz Uygulamaları
Enerji için Kataliz
Katalitik Malzemeler
Yüzey Kimyası

D-Kimyasal Analiz
Analitik Yöntemlerde Gelişmeler
Elektrokimyasal Yöntem Uygulamaları
Analizde Sensör Uygulamaları
Sürdürülebilir bir çevre için su, toprak ve hava kirliliği tehditleri

E-Yaşam Bilimleri
İlaç Geliştirme
Kozmetik Ürün Geliştirme
Yaşam Bilimlerinde Analiz
Biyoaktif Ürünlerin Sentezi
Adli Kimya Uygulamaları

KONGRE WEB SAYFASI : http://www.kimya2016.org/davet/

28. Ulusal Kimya Kongresi'ne Bu Yıl Mersin Üniversitesi Ev Sahipliği Yapacak

Türk Plastik Sektörü, Türkiye’den Önce Avrupa Birliği’nin Daimi Üyesi Oldu

Türk Plastik Sektörü, Türkiye’den Önce Avrupa Birliği’nin Daimi Üyesi Oldu. PlasticsEurope çatısı altındaki Avrupalı plastik derneklerinin başkan ve üst düzey yöneticileri PAGEV başkanlığında düzenlenen İstanbul Plastik Zirvesi’nde bir araya geldi. Zirvede, Türkiye ve Avrupa plastik endüstrisinin sorunlarının değerlendirildiği ve ileriye dönük stratejileri belirlendiği tarihi bir deklarasyona da imza atıldı.

T.C. Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Kılıçarslan’ın da katılımıyla, PAGEV Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Eroğlu ve PlasticsEurope İcra Kurulu Başkanı Karl Foester’ın imzaladığı İstanbul Plastik Deklarasyonu; plastik sektörünün akışına yön verecek ve tüm sektörlere örnek olacak. AB’deki binlerce firmayı temsil eden dernek yöneticilerine, Türkiye ekonomisi ve ortak yatırım imkânları da Başbakanlık Yatırım Destek ve Kalkınma Ajansı Baş Direktörü Necmettin Kaymaz tarafından anlatıldı. Plastik değer zincirini güçlendirmek üzere toplanan zirve temsilcileri, 25. yılını kutlayan Avrasya’nın en büyük plastik fuarı PlastEurasia’nın açılışını da gerçekleştirdi.

T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sanayi Genel Müdürü Sn. Prof. Dr. İbrahim Kılıçaslan huzurunda İstanbul Plastik Zirvesi Deklarasyonu imza töreni.

Türk ve Avrupalı plastikçileri yakından ilgilendiren İstanbul Plastik Deklarasyonu’nda Türkiye ve Avrupa Plastik Endüstrisinin karşılaşacağı temel sorunlar: Büyümenin hızlandırılması, işsizlik, büyüme ihtiyacı, yüksek enerji ve hammadde maliyetleri, nitelikli işgücü eksikliği, gelecek dönemlere yönelik yatırım ihtiyacı, uyumlaştırılmış ve tamamlayıcı bir kanun ağının bulunmayışı ve sektörün “Plastik Atıkların Gömülmesinin Yasaklanması” politikasının daha iyi uygulanması olarak belirlendi.

Deklarasyonda belirlenen sorunların çözümü için öncelikle enerji ve hammadde fiyatlarının daha rekabetçi bir hale getirilmesi ve yeni enerji kaynaklarına odaklanılması gerektiğinin altı çizildi. ‘Tek pazar – tek yönetmelik’ yaklaşımı içerisinde kimyasal madde yönetmeliğinin uyumlaştırılması, AB’ye ve Türkiye’ye giren ürünlerin daha iyi denetlenmesi, yeniden sanayileşme ve döngüsel ekonomi girişimleriyle ilişkili politikalara plastik sektörünün de dâhil edilmesi, Türkiye ve AB Komisyonu’nda plastik sektörünün rekabetçiliğini iyileştirmeye yönelik teşvik politikaların oluşturulması da diğer önemli stratejiler arasında belirtildi. Geri dönüşüm teşviki, atık yönetimi kontrolü, plastik ürünlerin değeri üzerine toplumsal farkındalık kampanyaları ve gençlerin plastik sektörüne dâhil olabilmesi için eğitim çalışmalarına ağırlık verilmesi deklarasyondaki diğer maddeler arasında yer aldı. Yine denizlerdeki plastik çöplerin oluşmasını engelleyecek çalışmalara da sektör öncü olunmasına karar verildi.

ÜRETİMDE ÜS, KARAR ALMADA MERKEZ OLACAĞIZ
İstanbul Plastik Zirvesi’nin başkanlığını üstlenen PAGEV Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Eroğlu, “Türk plastik sektörü olarak bugün üretim kapasitemizle Avrupa’da Almanya’dan sonra ikinci, dünyada ise yedinci sırada yer alıyoruz. Avrupa Birliği’nin üyesi bir ülke olmayabiliriz, ancak Avrupa Birliğinde çıkarılan yasa ve yönetmelikler, hem AB’ye mal ihraç ettiğimiz hemde Türkiye’nin AB ile yürüttüğü uyum süreci sebebi ile bizleri etkiliyor. Türkiye’deki kanun ve yönetmeliklere sektör olarak katkı vermek yanında AB’deki sürece de dâhil olmak bu sebeple sektörümüz için elzem hale geldi.Vakfımız AB’deki plastikçilerin çatı örgütüne üye olduğunda sektörümüz Avrupa’da yedinci sıradaydı, şu an ikinci sırada ve liderliği zorluyor. Bu konum Türk plastik sektörünün başarılı ilerleyişinin ve gelişiminin bir kanıtıdır. Ancak Avrupa’nın yalnızca plastik konusundaki üretim üssü değil, aynı zamanda karar merkezininde İstanbul olmasını istiyor ve bu doğrultudaki çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz. Düzenlediğimiz İstanbul Plastik Zirvesi ile Türkiye ve Avrupa plastik endüstrileri adına çok önemli bir toplantıya ev sahipliği yapmaktan dolayı mutluyuz. AB plastik endüstrisinin en büyük çatı kuruluşu PlasticsEurope’abağlı AB üyesi ülkelerin plastik derneklerinden temsilcileriyle haftalardır süren müzakerelerimiz sonucunda ortak bir deklarasyon hazırladık. Avrupa ve Türkiye plastik endüstrisine yön verecekve iki pazarın birleşmesiyle oluşan büyüklük itibariyle global bir güce karşılık gelen İstanbul Plastik Deklarasyonu’nu plastik dünyasına kazandırmaktan gurur duyuyoruz” diye konuştu.

RAKAMLARLA AVRUPA VE TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRLERİ
• Avrupa plastik endüstrisinde 1,45 milyon kişi istihdam ediliyor. Avrupa genelinde 62 bine yakın firma faaliyet gösteriyor. Türkiye’de ise 14 bin plastik firması 250 bin kişiye istihdam sağlıyor.
• Plastik endüstrisi Avrupa’da 350 milyar Euro ciro yaparken ülkemizde 34 milyar dolarlık bir ciro söz konusu.
• Plastik endüstrisinin en büyük özelliği diğer endüstriler için vazgeçilmez bir tedarikçi ve tetikleyici konumda olması. Avrupa’da yapılan bir araştırmada plastik endüstrisindeki 100 Euro’luk bir GSMH artışı, ülke ekonomisinde 238 Euro’luk GSMH artışı yaratıyor. Yani Plastik endüstrisinin ülke ekonomisine çarpan etkisi tam 2,4 kat.
• Aynı araştırmada plastik endüstrisinde yaratılan her bir istihdamın karşılığı genel ülke ekonomisinde 3 ek istihdam anlamına geliyor.

Türk Plastik Sektörü, Türkiye’den Önce Avrupa Birliği’nin Daimi Üyesi Oldu

Kaynak : Pagev

3.Uluslararası İstanbul Nükleer Santraller Zirvesi 8-9 Mart’ta Düzenlenecek

3.Uluslararası İstanbul Nükleer Santraller Zirvesi 8-9 Mart’ta Düzenlenecek. Türkiye’deki nükleer santral yatırımları, yabancı yatırımcıların iştahını kabartmaya devam ediyor. Akkuyu, Sinop ve üçüncü nükleer santral projelerinde yer almak isteyen yabancı yatırımcılar İstanbul’da üçüncü kez düzenlenecek Uluslararası Nükleer Santraller Zirvesi’nde buluşuyor.

Zirve’ye 7 büyük enerji firmasıyla katılacağını açıklayan Finlandiya Nükleer Enerji Derneği, Ortadoğu’daki nükleer projeler için İstanbul’u giriş kapısı olarak görüyor. Her yıl Zirve’de yer alan Rosatom’un bu yılki katılımı ise Akkuyu’da yola devam demek için kritik bir anlam taşıyor.

Nükleer ekonomisinin nabzını tutan Uluslararası Nükleer Santraller Zirvesi, üçüncü kez kapılarını 8-9 Mart 2016 tarihlerinde İstanbul WOW Convention Center’da açacak. Güneydoğu Avrupa ve Ortadoğu’nun en büyük nükleer etkinliği olan Uluslararası Nükleer Santraller Zirvesi, bu yıl yabancı katılımcılarla dikkat çekiyor.

‘FİNLANDİYA DAMGASINI VURACAK’
Türkiye, Ortadoğu ve Afrika’daki nükleer projeleriyle yakından ilgilenen Finlandiya, Zirve’ye Warstila, Inspecta, Konecranes, VTT, Fortum, Platom Oy, Qualifinn olmak üzere 7 önemli enerji firmasıyla katılacağını açıkladı. Türkiye’nin Ortadoğu’ya nükleer teknoloji transferi için üs konumuna geldiğine dikkat çeken Nükleer Sanayi Derneği Kurucu Genel Sekreteri Koray Tuncer, Zirve’ye bu yıl Finlandiya’nın damgasını vuracağını belirtti.

‘AKKUYU KARARLILIĞI İÇİN KRİTİK ÖNEM TAŞIYOR’
Rusya’nın Zirve’ye katılımıyla ilgili de açıklamalarda bulunan Koray Tuncer şunları söyledi: “Rosatom’un Zirve’ye katılımı Akkuyu’daki kararlılığını göstermesi için kritik önem taşıyor. Bu yıl Rosatom’un hem kendisinin hem de tedarik zincirindeki firmalarla birlikte Zirve’ye aktif katılması, Akkuyu projesine kararlılıkla devam edeceklerini göstermesi için de fırsat olacak.”

Koray Tuncer, II. Zirve’de 122 yabancı firmanın katıldığı Uluslararası Nükleer Santraller Zirvesi’nde bu yıl yer alması beklenen diğer ülkeler arasında Brezilya, Arjantin, Japonya, Macaristan, Hindistan, Almanya, İspanya, Kenya, Katar, İsviçre, Çin, Kore, İsveç ve Norveç’in de bulunduğunu belirtti.

Zirve ana sayfası : http://www.nuclearpowerplantssummit.com/tr/

3.Uluslararası İstanbul Nükleer Santraller Zirvesi 8-9 Mart'ta Düzenlenecek

Kaynak : enerjigazetesi