Karaçi Üniversitesi’nce Doğal Ürün Kimyası ve Gelecek için Doğal Ürünler Sempozyumları Düzenlenecek

Karaçi Üniversitesi’nce Doğal Ürün Kimyası ve Gelecek için Doğal Ürünler Sempozyumları Düzenlenecek. Karaçi Üniversitesi ile Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) işbirliğinde ve Karaçi Üniversitesi Uluslararası Kimyasal ve Biyolojik Bilimler Merkezi (International Center for Chemical and Biological Sciences) ev sahipliğinde 4-6 Kasım 2018 tarihleri arasında Gelecek için Doğal Ürünler 2. Sempozyumu, 6-8 Kasım 2018 tarihlerinde ise Doğal Ürün Kimyası 14. Uluslararası Sempozyumu düzenlenecektir.

Doğal Ürün Kimyası 14. Uluslararası Sempozyumunun amacı, dünyanın dört bir yanından gelen doğal ürün bilimleri alanında önde gelen uzmanları bir araya getirmek ve insanlığın ortak yararı ve güneydeki ülkelerin hızla gelişmesi için doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı için küresel ortaklıklar kurmaktır. Doğal ürün bilimlerinin aşağıdaki yönleri ele alınacaktır:

 • Yararlı doğal ürünlerin izolasyonu ve yapısal aydınlatılması
 • Doğal ürünlerin sentezi
 • Doğal ürünler üzerinde farmakoloji ve biyoassay değerlendirmesi
 • Doğal ürünler geliştirme için biyoteknoloji
 • Yapı aydınlatması için spektroskopik tekniklerdeki gelişmeler
 • Rasyonel ilaç tasarımı
 • Şifalı bitkilerin yetiştirilmesi ve korunması
 • Deniz ve mikroorganizmaların kimyası
 • Doğal ürünler / bitkisel ilaçlar hakkında kimyasal çalışmalar
 • Doğal ilaçların standardizasyonu, verimliliği ve güvenliği

İlgili alanlarda araştırmalarını yürüten bilim insanlarının katılımına açık olan etkinliklerle ilgili ayrıntılı bilgilere aşağıdaki bağlantılardan ulaşılabilmektedir.

Gelecek için Doğal Ürünler 2. Sempozyumu için tıklayınız.

Doğal Ürün Kimyası 14. Uluslararası Sempozyumu için tıklayınız.

2. Ulusal Karbon Konferansı 16-17 Mart, 2018 tarihlerinde İTÜ’de Yapılacak

2

2. Ulusal Karbon Konferansı 16-17 Mart, 2018 tarihlerinde İTÜ’de Yapılacak. İkinci Ulusal Karbon Konferansı 16-17 Mart, 2018 tarihlerinde İstanbul Teknik Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde düzenlenecektir. Anadolu Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi ve Karbon Derneği tarafından düzenlenecek olan 2. Ulusal Karbon Konferansı’nda amaç; Karbon Bilimi ve Teknolojisinin değişik alanlarında faliyet gösteren, araştırmacı, akademisyen, girişimci, mühendis, öğrenci, yönetici gibi tüm ilgilileri bir araya getirmek, katılımcılara birbirlerini tanıma, gelecekte ortak çalışma yapmalarına fırsat yaratmaktır.

Katılımcılar konferans süresince sunulacak sözlü sunu ve posterler ile ülkemizde karbon bilimi ve teknolojisinin değişik alanlarındaki araştırmaları izleme fırsatını bulacaklardır.
Konferans dilleri Türkçe ve İngilizce’dir.

Konferans Konuları:

Karbon Malzeme Hammaddeleri, Karbon Fiber ve Kompozitler
Sürdürülebilir Enerji Dönüşümü, Depolanması ve Tasarrufu için Karbon Malzemeler
Nano Karbon Malzemeler
Karbon Malzemelerin, Analiz, Karakterizasyon ve Modellenmesi

Detaylı Bilgi İçin : http://www.karbondernegi.org/

IV. İstanbul Karbon Zirvesi 26 Nisan’da Yapılacak ve Karbon Cimrileri Ödüllendirilecek

IV. İstanbul Karbon Zirvesi 26 Nisan’da Yapılacak ve Karbon Cimrileri Ödüllendirilecek. Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği (SÜT-D) tarafından İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ev sahipliğinde, Uluslararası Emisyon Ticareti Derneği (IETA) desteğinde 26 Nisan 2017 tarihinde düzenlenecek olan IV. İstanbul Karbon Zirvesi’nde resmi erk, yerel yönetimler, akademi, iş dünyası, sivil toplum kuruluşları ve gençler bir araya gelerek, karbon yönetimi, karbon finansmanı ve Türkiye’nin iklim değişikliği ile mücadele yolu tüm yönleri ile incelenecek.

Zirvede Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansları, Paris’in (COP21) ve Marakeş’in (COP22) ardından yaşananlar ve Kasım 2017’de gerçekleştirilecek olan Bonn(COP23) Konferansına giden yol masaya yatırılarak “Sera Gazı Emisyonları Azaltımı için T.C. Niyet Edilen Ulusal Olarak Belirlenmiş Katkısı” konusunda sanayinin konumu irdelenecek. “Karbon Yönetimi ve Endüstri” oturumunda farklı sektörlerdeki lider firmalarımızın tepe yöneticileri sürdürülebilirlik yönetimlerini, düşük karbon ekonomisi stratejilerini anlatacak.

Karbon azaltımı proje ve uygulama başarıları için karbon cimrisi kişi ve kuruluşlara verilen “Düşük Karbon Kahramanı Ödülü” zirvede takdim edilecek.

İTÜ Öğretim Üyesi ve SÜT-D Başkanı Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu; “SÜT-D Düşük Karbon Kahramanları Ödülü ile sürdürülebilirlik yönetimi üst başlığı ile karbon yönetiminin yaygın bilinirliği için uğraş veriyoruz, sivil toplum gücümüzü ortaya koyuyoruz. Bu yıl üçüncü ödüllerimizi takdim edeceğiz. Başta enerji ve enerjiyi yoğun kullanan firmalarımızın, kimya sektörünün karbon yönetimi mühim. Sera gazı salımlarını, karbonunu yönetmek her bir üreticinin sorumluluğunda. Kimya sektörü ürünleri ve girdi sağladığı sektörlerin ürünlerine yaptığı etki ile karbon ayak izi yapar. Kimya sektörünün karbon cimrilerini arıyoruz. İstanbul Karbon Zirvemize sektörümüzün ilgisi yüksek. İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) ve POLİSAN zirvemizde ilk günden bu yana yol arkadaşımız. Başta Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği (TKSD) olmak üzere PAGDER, PAGEV, TÇMB, İZODER ve İMSAD bizleri destekleyen sivil toplum kuruluşları. Bu yıl Organik Kimya CEO’su Stefano Kaslowski Karbon Yönetimi ve Endüstri oturumumuzda şirketinin karbon yönetimini delegelerimizle paylaşacak.” dedi.

Detaylı Bilgi İçin : http://www.istanbulcarbonsummit.org/tr/

Temizoda, Biyoteknoloji, Analiz ve Laboratuvar Fuarları 20-22 Nisan 2017’de Açılıyor

Temizoda, Biyoteknoloji, Analiz ve Laboratuvar Fuarları 20-22 Nisan 2017’de Açılıyor. 20-22 Nisan 2017 tarihlerinde Temizoda Teknolojileri, Biyoteknoloji ve Yaşam Bilimleri, Analiz ve Laboratuvar Endüstrisi sektörleri, CBA High Technology Show, Bilim ve Teknoloji Buluşması platformunda biraraya getiriyor. 220 firma ve markanın yer alacağı fuarda çok zengin içerikli 42 oturumlu konferans ve sunumlar 3 gün boyunca profesyonel ziyaretçilerce izlenebilecek.

Sağlık sektörü, ilaç endüstrisi, laboratuvarlar, Ar-Ge laboratuvarları, Üniversiteler, Hastaneler, sivil ve askeri elektronik sanayi, gıda ve tarım endüstrisi ve daha bir çok ilgili sektör temsilcileri, akademisyenler ve profesyonellerce ilgi ile izlenecek olan fuar ve konferans etkinlikleri, sektörlerdeki en son teknolojik gelişmeleri gündeme taşıyacak.

TEMİZODA TEKNOLOJİLERİ FUARI, Tesis yöneticileri ile tesislerin “çok özel” alanlarına teknoloji ve hizmet üreten “Cleanroom” uzmanları, konunun Türkiye’deki tek fuarında biraraya geliyorlar. Projelendirmeden yatırıma; üretimden kontrol ve yönetime varan tüm süreçte tesis yöneticileri ile Temizoda profesyonellerinin taleplerini ve Temizoda endüstrisinin ürün ve hizmet teknolojilerini buluşturacak ve bu alanda önemli bir network işlevi görecek sektör etkinliği, bu alanda Türkiye’nin tek uzmanlık platformunda buluşacak.

BİYOTEKNOLOJİ, YAŞAM BİLİMLERİ VE ENDÜSTRİLERİ FUARI, Yaşam Bilimlerinin farklı endüstrilerdeki uygulamalarına teknoloji ve hizmet üreten “Biyoteknolojiuzmanları, konunun Türkiye’deki tek fuarında biraraya geliyorlar. Son derece geniş bir sektörel alana yayılan biyoteknoloji endüstrisi, temel araştırma-geliştirme faaliyetlerinden, ileri teknolojiyle üretilmiş son ürünlere kadar, en gelişmiş know-how ve uygulamaları ile sektör uzmanlarının karşısında olacaklar.

ANALİZ VE LABORATUVAR TEKNOLOJİLERİ FUARI, İlaç ve sağlık endüstrisinden kimya ve üretim endüstrilerine, analiz teknolojileri kapsamındaki uygulamalara donanım ve hizmet üreten bütün uzmanlar, konunun Türkiye’deki teknoloji ve ihtisas fuarında biraraya geliyorlar. Son derece geniş bir sektörel alana yayılan LAB endüstrisi, temel araştırma-geliştirme faaliyetlerinden, ileri teknolojiyle üretilmiş son ürünlere kadar, en gelişmiş know-how ve uygulamaları ile sektör uzmanlarının karşısında olacaklar. Uzmanlar, Analitik ve Laboratuvar alanında eğitimden endüstriye, sağlıktan enerjiye, ürün geliştirmeden üretim proseslerine, Ar-Ge’den kalite kontrole, birbirinden farklı sektörel alanlar için geliştirdiği teknoloji ve bilgi birikimini fuarda çeşitli sergileme, etkinlik ve sunumlar ile aktaracaklar.

OpenLab Uygulamalı Laboratuvar Atölyesi” Analiz ve Laboratuvar Fuarı’nda izlenebilecek. CBA Bilim ve Teknoloji Buluşması’nın en önemli etkinliklerinden birisi de OpenLab Canlı Laboratuvar uygulaması olacak.  Fuar ziyaretçileri ve davetli kitle ile interaktif iletişim, söyleşi ve laboratuvar uygulamalarının ve anlatımının yapılmasına yönelik olarak planlanan OpenLab ile Türkiye’de ilk defa bir Fuar ortamında moleküler biyoloji alanında canlı lab uygulaması hayata geçirilecek. Bilimsel Koordinasyonu Boğaziçi Üniversitesi Biyoloji ve Genetik Bölümü tarafından yapılmakta olan OpenLab ülkemizde bu alanda yapılan ilk canlı laboratuvar atölyesi olacak.

Ayrıntılı Bilgi ve İletişim için :

Akdeniz Tanıtım A.Ş.

Tel : 0242.316 46 00

www.akdeniztanitim.com

TEMİZODA, BİYOTEKNOLOJİ, ANALİZ VE LABORATUVAR FUARLARI ETKİNLİKLER LİSTESİ

 

20/04/2017, Perşembe / ASPENDOS SALONU
11:00 – 11:40 AR-GE Çalışmalarınızın Çözüm Ortağı Karadeniz Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi
Düzenleyen : KTÜ TTO Sunum : Dr. Onur Tolga OKAN

12:00 – 12:40 Laboratuvar Dizaynı ve Güncel Trendler

                           Düzenleyen : SEM BİO Sunum : Tolga BERK

13:00 – 13:40 Sürdürülebilir Laboratuvar Tasarımı ve Laboratuvar Güvenliği

Düzenleyen : ALPTEK Sunum : Özgür Alp ALMAZ

14:00 – 14:40 Sterilizasyon, Sterilizasyon Döngüleri ve Testleri

Düzenleyen : ANT TEKNİK – TUTTNAUER Sunum: Elran MELUL, B.Sc. Mechanical Engineering, MBA

Yoel LOTAN,  Customer Service and Support Manager

15:00 – 15:40 Tartıma Etki Eden Faktörler

Düzenleyen : METTLER TOLEDO Sunum : Doğukan EREL

16:00 – 16:40 Temiz Oda Kıyafeti ve Yıkama Takip Programı

Düzenleyen : APEX Sunum : Özlem KILIÇ

17:00 – 17:40 Doğru Tartım Yönetmelikleri ve Uygulamaları

Düzenleyen : SARTONET Sunum : Mustafa YETİM

 

20/04/2017, Perşembe / AKDENİZ SALONU

11:00 – 11:40 PIC/S Üyeliği Eşiğindeki Türkiye ve Dünya’da Filtrasyon Prosesinin Validasyonu

                           Düzenleyen : SARTONET Sunum: A. Kaan KORKMAZ

12:00 – 12:40 Geleceğin Kontaminasyon Kontrol Yaklaşımı Süreç verimliliğini Nasıl Arttırabiliriz?

Düzenleyen : ECOLAB Sunum : Burcu ŞEKER

13:00 – 13:20 Tek Kullanımlık Temizoda Malzemleri (Ne – Nerede – Ne zaman)

Düzenleyen : TEMİZODA MARKETİ Sunum : Stephan MAY, Campilo Gmbh

13:20 – 13:40 Temizodalarda Temizlik “Temizlik Detayda Gizlidir!

Düzenleyen : TEMİZODA MARKETİ Sunum : Jürgen LEDERER

                           PANEL / İLAÇ ENDÜSTRİSİNDE STANDART VE REGÜLASYON UYGULAMALARI

14:00 – 14:10 Moderatör: Dilek SUNAR – Temizoda Teknolojileri Derneği

14:10 – 14:40 Bir Kalite Entegrasyon Yolculuğu: 2012-2015 Sunum: Martine NOLAN – AMGEN

14:40 – 15:00 Kahve Molası

15:00 – 15:30 Regulasyon Beklentileri ve Gerçekler Sunum: Dan MILHOLLAND  – NEBB
15:30 – 15:40 Soru-Cevap

Düzenleyen : TEMİZODA TEKNOLOJİLERİ DERNEĞİ
16:00 – 16:40 Temizoda Çevresel İzleme Sistemi, Regulasyon Uyumluluğu ve Riskin Azaltılması

Düzenleyen: LIGHTHOUSE Sunum : Jason KELLY

17:00 – 17:40 Temiz ve Kontrollü Odalarda Fark Basınç Kontrolü

Düzenleyen : EMS MÜHENDİSLİK – HONEYWELL Sunum : Damla ZÜLFİKAR

 

21/04/2017, Cuma / ASPENDOS SALONU

11:00 – 11:40 Mikrobiyolojik Güvenlik Kabinleri & Özel Tasarım İleri Terapi İzolatörü

Düzenleyen : ALPTEK Sunum : Seren YÜKSEL

12:00 – 12:40 Hava Filtrelerinin Sınıflandırımasında Yeni Standart; ISO16890

Düzenleyen : MİKROPOR Sunum : Tunga ELTETİK, Cem COŞGÜNER, Bertan FALAY

13:00 – 13:40 ISPE ve Enerji Tasarruflu Temiz Oda Tasarımı

Düzenleyen : ISPE Sunum : Nejat BABÜR

14:00 – 15:40 Çalıştay – Düşük Kalıntılı Kontaminasyon Kontrol Yaklaşımı ve Üretim Alanına Özel Dezenfektan Seçimi

Düzenleyen : ECOLAB Sunum : Burcu ŞEKER, Darren WEBSTER, Ece ERBEYEN

16:00 – 16:40 Biyoteknolojik İlaçların Üretilmesinde Yüksek Basınçlı Homojenizatörlerin Yeri ve Önemi

Düzenleyen : ANAMED Sunum : Erkan MANKAN

17:00 – 17:20 Bruker MALDI Biotyper : Yeni Nesil Mikroorganizma Tanı Sisteminin Gıda, Klinik ve Araştırma Amaçlı Kullanımı
Düzenleyen : TERRA AŞ Sunum: Dr. Çağdaş TAŞOĞLU

17:20 – 17:40 CEM Liberty : Mikrodalga Enerjisi ile Geliştirilmiş Peptit Sentezi
Düzenleyen : TERRA AŞ Sunum: Ebru MANAV AKYAR

 

21/04/2017, Cuma / AKDENİZ SALONU

                           PANEL / ELEKTRONİK VE YARI İLETKEN ENDÜSTRİLERİNDE TEMİZODA UYGULAMALARI

11:00 – 11:10 Moderatör : Metin KENTER – Temizoda Teknolojileri Derneği Genel Sekreteri

11:10 – 11:40 Temizoda Teknolojileri; Geleceğin Teknoloji ve İnovasyonunda Kilit Rol Sunum: Eric STUIVER BSc

11:40 – 12:00 Kahve Molası

12:00 – 12:30 Nanofabrikasyon Araştırma Merkezi Altyapısı İncelemesi Sunum: Burak BİRKAN – Sabancı Üniversitesi SUNUM

12:30 – 12:40 Soru-Cevap

Düzenleyen : TEMİZODA TEKNOLOJİLERİ DERNEĞİ

13:00 – 13:20 İlaç İmalatındaki Tartım, Hazırlama ve Numune Alma İşlemlerinde Hava Akış Düzenleri ve Personel Koruması

Düzenleyen : İNŞEL Sunum: Dr. Erkin BİLGESÜ
13:20 – 13:40 Tartım ve Numune Alma Kabinlerinde Ürün ve Personel Koruması

Düzenleyen : İNŞEL Sunum : Rainer HUNDCIKER

14:00 – 14:40 Araştırmadan Üretime Bioreaktör Sistemleri

Düzenleyen : ANT TEKNİK – APPLIKON BIOTECHNOLOGY Sunum: Menno WOLFF

15:00 – 15:40 Tahribatsız Flakon Kapama Sağlamlılık Testi

Düzenleyen : LIGHTHOUSE INSTRUMENTS Sunum: Richard MILLET, Vice President, European Sales
16:00 – 16:40 Protein Saflaştırma Tekniklerinin Birleştirilmesi ve Mab Platformları Üzerinde Kullanımı

Düzenleyen : ELİPS-GE  Sunum : Alper URAS

17:00 – 17:40 Bayi Buluşması Düzenleyen : ART LABORTEKNİK

 

22/04/2017, Cumartesi / ASPENDOS SALONU

11:00 – 11:40 Tehlikeli Kimyasalların Doğru Depolanması ve Atık Yönetimi
Düzenleyen : ORLAB Sunum: Nevin KOÇAKER

12:00 – 12:40 Agilent Intuvo 9000 GC

Düzenleyen : SEM LAB Sunum: Kartal ÇETİNTÜRK
13:00 – 13:40 Laboratuvar Risklerini Kontrol Altında Tutmak

Düzenleyen : LABSİAD Sunum : Nevin KOÇAKER

14.00 – 14.40 Türkiye’nin Milli Yazılıma Sahip İlk Biyo-Görüntüleme Sistemi

                           Düzenleyen : GEN PLAZA Sunum          : Yrd. Doç. Dr. M. Kamil TURAN

15:00 – 15:40 HEPA Filtrelemenin Akıllı Yolu, Metisafe den Yüksek Performanslı Fan Filtre Üniteleri

Düzenleyen : METİSAFE  Sunum : H. Hüseyin AYAR


22/04/2017, Cumartesi / AKDENİZ SALONU

                           PANEL / TÜRKİYE BİYOTEKNOLOJİ EKOSİSTEMİ: MEVCUT DURUM VE GELECEĞE BAKIŞ

                           OTURUM  1 – Türkiye’nin Biyoteknoloji Aktörleri

Moderatör : Prof Dr. Cengizhan ÖZTÜRK – Boğaziçi Üniversitesi – İNOVİTA – İSEK

11:00 – 11:20 Türkiye’deki Biyoteknoloji Destekleri ve Kamu Stratejileri

Sunum : Selin ARSLANHAN MEMİŞ, TEPAV Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı

11:20 – 11:40 Üniversitelerde Biyoteknolojik Alanda ArGe Çalışmaları

Sunum : Prof.Dr. Ahmet ÇABUK, Biyoteknoloji Derneği

11:40 – 12:00 Türkiye’de Biyoteknoloji Alanında Ekonomik Potansiyeli

Sunum : Dr. Ercan VARLIBAŞ, VSY Biyoteknoloji

12:00 – 12:30 Soru-Cevap

                           OTURUM 2 – Türkiye’nin Biyoteknoloji Girişimcileri

Moderatör: Prof.Dr. Rana SANYAL, Boğaziçi Üniversitesi LifeSci & RS Research

13:00 – 13:20 Türkiye’de Yaşam Bilimleri ve Donanım Startup’ı Olmak: Engeller ve Fırsatlar

Sunum : Prof. Dr. Fazilet VARDAR SUKAN,  Ege Üniversitesi EBİLTEM-TTO

Semih ERDEN, Ege Üniversitesi EBİLTEM-TTO, Anıl BAYBURA, YL Öğrencisi Ege Üniversitesi EBİLTEM-TTO

13:20 – 13:40 Örnek Girişim İncelemesi

Sunum : Deniz ALKANAT, Onko Koçsel

13:40 – 14:00 Soru-Cevap

14:00 – 14:30 Kahve İkramı

                           OTURUM 3 – Türkiye’nin Biyoteknoloji Eğitimi

Moderatör: Prof.Dr. Nesrin ÖZÖREN, Boğaziçi Üniversitesi LifeSci & MBG

14:30 – 14:45 Gen Hareketi – 21. Yüzyılın Tsunami Dalgası

Sunum : Halil AKSU, Gelecekhane

14:45 – 15:30 Üniversitelerin İlgili Programılarının Kısa Tanıtımları
(Davetli Üniversiteler: Acıbadem Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Bezmialem Üniversitesi, Boğaziçi                            Üniversitesi)

Düzenleyen : İSEK & İNOVİTA

Boğaziçi Üniversitesi Destekli ”Açık Ders”ler ”Bilimden Yaşama Yaşamdan Bilime” Seminerleri Bahar Yarı Yılı Boyunca Sürecek

Boğaziçi Üniversitesi Destekli ”Açık Ders”ler ”Bilimden Yaşama Yaşamdan Bilime” Seminerleri Bahar Yarı Yılı Boyunca Sürecek. Boğaziçi Üniversitesi’nin BU + Etkinlikleri kapsamında, Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin katkılarıyla, bilimsel konulara ilgi duyan herkes için başlattığı

“Açık Dersler” 2017 Bahar döneminde Beşiktaş Belediyesi işbirliği ve Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi (BÜYEM) desteğiyle gerçekleşecek yeni seminerlerle devam ediyor.

“Açık Ders” seminer dizisinin dördüncü dönemi 12 Nisan Çarşamba günü Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Bora Garipcan’ın vereceği “Biyomalzeme Tarihi, Çeşitleri, Kullanım Alanları” konulu seminer ile başlayacak. Seminer Akatlar Kültür Merkezi’nde saat 19:00’da gerçekleşecek ve ücretsiz olacak. Garipcan seminerde, vücudun işleyişine yardımcı olmak üzere üretilen biyomalzemeleri anlatırken, eski çağlara uzanan biyomalzemelerin, tarihi, çeşitleri, kullanım alanları ve gelecekte bizi nasıl biyomalzemeler beklediği sorunun cevapları hakkında bilgi verecek.

Açık Dersler 26 Nisan 2017 Çarşamba günü Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Rana Sanyal’ın vereceği “Kanserle Mücadelede Elimizde Neler Var?” semineri ile sürecek. Sanyal, seminerinde; “Bir ilacın keşfinden eczanede rafa konuncaya kadar başından geçenler, son iki yılda kemoterapi ilaçlarındaki yenilikler, ilaçlardaki problemler, kansere karşı hiç yol kat ediliyor mu? Yeni ilaç yapabilir miyiz, neden şimdiye kadar yap(a)madık? Biz neler yapıyoruz?” sorularına cevaplar içeren deneyimleri paylaşacak.

Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Neş’e Bilgin ise 8 Mayıs Pazartesi günü “Şu Mikrobun Ettikleri” konulu bir sunum yapacak. Bilgin sunumunda; “Tek hücreli ve gözle görünemeyen bu küçük canlılar gezegenimizdeki yaşam için neden çok önemli? Vücudumuzda bütün hücrelerimizin toplamından çok daha fazla sayıda mikrop bulunduğunu biliyor musunuz? Bu mikropların sağlığımız üzerindeki olumlu veya olumsuz etkileri neler? Antibiyotiklerle iyileşiyoruz derken hasta mı oluyoruz? Mikroplarla zayıflamak mümkün mü? Biyoteknoloji mikroplardan nasıl fabrikalar yaratır? Ucuz iş gücü: Çevre gönüllüsü olan mikroplar” konu başlıklarını işleyecek.

Boğaziçi Üniversitesi ile Beşiktaş Belediyesi işbirliğinde gerçekleşecek Açık Dersler, 17 Mayıs Çarşamba günü Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Berat Haznedaroğlu’nun ‘’Gıda-Çevre-Enerji bağlantısında yosunlar ve günlük hayatımızdaki rolleri’’ başlıklı semineri ile son bulacak. Haznedaroğlu seminerinde, Maya ve Aztek’lerin besin olarak tükettiği, modern çağın ise yeni süper gıdası olarak değerlendirilen yosunlar dünyasında genel bir girizgah yapacak, yosunların biyoyakıt, gıda, ilaç ve günlük yaşamımızdaki diğer kullanım alanları üstünde duracak.

Geçtiğimiz Bahar ve Güz dönemlerinde Beşiktaş Belediyesi işbirliğiyle, 2017 Kış döneminde de Sarıyer Belediyesi ile sürdürülen Açık Ders seminerlerinin Beşiktaş Belediyesi ile sürecek 2017 Bahar Dönemi, Akatlar Kültür Merkezi’nde saat 19:00’da ücretsiz olarak izlenebilecek.

Kaynak : Boğaziçi Üni

2. Uluslararası Lif ve Polimer Araştırmaları Sempozyumu 27- 28 Nisan’da Bursa’da Yapılacak

2. Uluslararası Lif ve Polimer Araştırmaları Sempozyumu 27- 28 Nisan’da Bursa’da Yapılacak. 27-28 Nisan 2017 tarihlerinde “ IX. UTİB Türkiye Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe Ar-Ge Proje Pazarı Zirvesi” ile eş zamanlı olarak “2. Uluslararası Lif ve Polimer Araştırmaları Sempozyumu” düzenlenmesi planlanmaktadır. Geçtiğimiz yıl ilki düzenlenmiş olan Sempozyumun amacı ülkemizdeki değerli akademisyen ve araştırmacılarımızın lif ve polimer alanındaki bilimsel, teknolojik, inovatif çalışmaların sonuçlarının uluslararası boyutta paylaşılmasına zemin hazırlamaktır.

Bu amaçla, lif karakterizasyonundan, doğal ekstrakt maddeler ile kokulu veya anti bakteriyel hale getirilebilen liflere, nanoliflerden, yara örtücü nanolif yüzeylere, işlevsel nanoliflere, güneş ışığından elektrik enerjisi üreten liflerden, akustik kontrol özellikleri veren liflere kadar pek çok ve değişik alanlarda yapılan araştırma çalışmalarını yansıtan tebliğlerin beklendiği, bu sayede bir beyin fırtınası, bilgi paylaşımı, bilgi gelişimi ortamının oluşmasına katkıların sağlanması beklenmekte.

Öte yandan, eş zamanlı olarak düzenlenen IX. UTİB Türkiye Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe Ar-Ge Proje Pazarı Zirvesiile benzer konuları ele almak amacıyla, sempozyumda;

 1. Uzay, Havacılık ve Savunma Teknik Tekstilleri
 2. Taşıt Teknik Tekstilleri ve Kompozitler
 3. İnşaat Teknik Tekstilleri alanlarında sunulacak çalışmalara öncelik verilecektir.

Ortak ve paralel oturumlar halinde düzenlenecek olan sempozyumda konulara göre gruplandırma da yapılabilecektir. Sempozyuma katılmak için çalışmalarınızın ekli formata uygun “Genişletilmiş Özet”lerin 1 Nisan 2017 tarihine kadar sempozyum@butekom.org adresine gönderilmesi yeterli olacaktır.

Belirtilen tarihe kadar gönderilen özetler sempozyum bilim kurulu tarafından değerlendirilecek ve duyurulacaktır.

Bu yıl ilk kez, ülkemizde doktora çalışması yapan öğrencilerin kendi doktora çalışmaları ile ilgili olarak hazırlayacakları bildirileri Sempozyum Bilim Komitesi değerlendirecek ve “En İyi Bildiri”olarak seçilen 3 çalışma sempozyum esnasında sunulacaktır.

Doktora eğitiminin herhangi bir aşamasında olan genç araştırmacıların ekli “Genişletilmiş Özet” formuna uygun olarak hazırlayacakları özetlerini sempozyum@butekom.org email adresine “En İyi Bildiri Adayı”açıklaması ile 1 Nisan 2017 tarihine kadar göndermeleri yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin : http://www.utibargeprojepazari.com/proje-oneri-cagrisi#

Chemspec Avrupa 2017 Uluslararası Sergisi Kimya Sektör Profesyonellerini Bir Araya Getiriyor

Chemspec Avrupa 2017 Uluslararası Sergisi Kimya Sektör Profesyonellerini Bir Araya Getiriyor. Chemspec Europe 2017, saf ve özelleştirilmiş kimyasallar için uluslararası sergidir. Üreticileri, tedarikçileri, kimyasal distribütörlerinin, ürün ve hizmetlerini endüstri sektöründeki profesyonel izleyici kitlesine sergileme fırsatı bulduğu kilit platformdur. Bu uluslararası serginin ürün yelpazesi, çeşitli endüstriler için çok çeşitli saf ve özelleştirilmiş kimyasalları kapsamaktadır. Devam eden Ar-Ge projelerinin en yeni sonuçlarını sunan mükemmel ağ fırsatları ve en iyi konferanslar sergiyi tamamlarlar.

Chemspec Europe 2016, katılımcı sayısında % 7, ziyaretçi sayısında % 30 artış kaydetti. Katılımcıların % 92 si Chemspec Europe 2017’de tekrar ürünlerini sergileme niyetinde olduklarını belirtti. Yüksek talep nedeniyle fuar alanı bu yıl genişletildi.

Bu çok başarılı endüstri etkinliğinin 32. cisi, 31 Mayıs – 1 Haziran 2017 tarihleri arasında Güney Almanya’nın kimyasal sanayi için merkezi konumdaki Münih’te gerçekleşecek. Chemspec Europe 2017, Münih Fuar Merkezi’nde A5 ve A6 nolu salonlarda gerçekleşecek. Bavyera başkenti, Güney Almanya’nın kimya endüstrisi için başlıca merkezi olup, ilaç, biyoteknoloji ve yeşil kimya, plastikler, renkler ve kaplamalar, kişisel bakım ürünleri ve kimyasal lifler ile ünlüdür.

Chemspec Avrupa’ya gelen ziyaretçiler, çok çeşitli endüstrilerden kurumsal yöneticiler, üretim / süreç yöneticileri, Ar-Ge yöneticileri, ürün tasarımcıları, satınalma yöneticileri, teknik yöneticiler, kimyagerler ve danışmanlardır.

Katılımcı profili ve konular :

[two_third]Yapıştırıcılar ve sızdırmazlık malzemeleri
Agro
Analitik donatımı
Biyo bazlı kimyasallar
Biyokatalizörler
Katalizörler
Kimyasal ara ürünler
Kaplamalar
Renklendiriciler ve boyalar
Sözleşme ve ücretli üretim
Sözleşmeli araştırma hizmetleri
Kozmetik, banyo malzemeleri ve kişisel bakım
Özel sentez
Dağıtım hizmetleri
Elektronik kimyasallar
Patlayıcı kimyasallar
Aromalar
Akış kimyası çözümleri
Gıda maddeleri
Genel kimyasallar
Yeşil kimya
Ev kimyasalları
Endüstriyel kimyasallar
Endüstriyel temizlik deterjanları[/two_third][one_third_last]Laboratuvar donatımı
Deri ve tekstil kimyasalları
Lojistik
Petrol Sahası / Madencilik kimyasalları
Dışkaynak hizmetleri
Peptidler ve proteinler
Petrokimyasallar
İlaç
Bitki ekipmanları
Plastik katkı maddeleri
Polimerler
İşleme donatımı
Üretim ekipmanı
Kağıt hamuru ve kağıt kimyasalları
REACH / düzenleyici hizmetler / ürünler
Reprografik kimyasallar / mürekkep kimyasalları
Reoloji modifikatörleri
Stabilizatörler
Tedarik zinciri hizmetleri
Yüzey aktif maddeler
Test ekipmanları
Su Arıtma Kimyasalları
Vakslar
Diğer[/one_third_last]

Detaylı Bilgi İçin: http://www.chemspeceurope.com/en/