Kimyagerlik Mesleğinin Dünü, Bugünü ve Yarını Konulu Çalıştay Raporu Kitap Halinde Yayınlandı

Kimyagerlik Mesleğinin Dünü, Bugünü ve Yarını Konulu Çalıştay Raporu Kitap Halinde Yayınlandı. Kimyagerler Derneği; 02-04 Nisan 2016 tarihleri arasında “Kimyagerlik Mesleğinin Dünü, Bugünü ve Yarını” konulu bir çalıştay gerçekleştirmiştir. Çalıştayın planlanmasından raporunun yazılması aşamasına kadar tüm süreçlerde meslektaşlarımızın öneri ve katkıları dikkate alınmıştır.

Çalıştay kapsamında öğretim üyeleri tarafından yapılan sunumlarda temel sorunlar genel nitelikleriyle ele alınmış, devamında dört alt komisyon halinde kimyagerlerin sorunları ve çözüm önerileri çalıştay katılımcıları tarafından tartışılmış ve raporlara dönüştürülmüştür.

Çalıştay çıktıları sonuç raporu halinde Kimyagerlik Mesleği Çalıştayı isimli kitap haline getirilerek kamuoyu ile paylaşılmıştır. Kimyagerlik Mesleği Çalıştayı isimli bu kitabı incelemek için.

TIKLAYINIZ…

Kaynak : Kimyagerler Derneği

 

TÜBA Enerji Teknolojileri Çalıştayları 6 ve 7 Temmuz’da Gerçekleşecek

TÜBA Enerji Teknolojileri Çalıştayları 6 ve 7 Temmuz’da Gerçekleşecek. TÜBA-Enerji Çalışma Grubu tarafından 6 ve 7 Temmuz günlerinde Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Kemal Kurdaş Salonu’nda “Temiz Kömür Teknolojileri Çalıştayı ve Paneli” ile “Güneş Enerjisi Teknolojileri Çalıştayı ve Paneli” gerçekleştirilecek.

TÜBA Asli Üyesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Dinçer’in yürütücülüğünü yaptığı TÜBA Enerji Çalışma Grubu tarafından düzenlenen çalıştayda ilgili paydaşların katılımıyla güneş ve temiz kömür enerjisi konuları bütün boyutlarıyla ele alınacak.

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar konuyla ilgili yaptığı açıklamada Türkiye için enerji konusunun önemli ve öncelikli bir konu olduğunu, ülkemizin önemli enerji çözümleri arasında yer alan “temiz kömür” ve “güneş enerjisi” teknolojileri konusunda gerçekleştirilecek çalıştaylar ile bu konulara ilişkin problemleri belirlemeyi, çözüm önerileri oluşturmayı ve ortaya çıkan sonuçları raporlamayı hedeflediklerini söyledi.

Prof. Acar ayrıca; bu gibi çalışmalarla Türkiye’nin önemli stratejik konularına bilimsel çözümler üretilmesi, paydaşlar arası iletişim ve iş birliğinin geliştirilmesi, stratejik bilimsel politikalar ve yol haritalarının oluşturulmasına katkı sağlamayı amaçladıklarının altını çizdi. Enerji kaynağı olarak güneşi kullanan bütün teknolojik çözümlerin güneş enerjisi teknolojileri altında ele alınabileceğini ifade eden Acar,

Bu teknolojiler, sistemleri, uygulamaları da içeriyor.

“Güneş enerjisi teknolojileri her alanda ve her sektörde, kısaca enerji ihtiyacının olduğu her yerde -fotovoltaik paneller kullanarak elektrik üretmeden, konutlarda sıcak su ihtiyacının karşılanmasına kadar birçok uygulamada- kullanılabiliyor ve tamamen çevre dostu bir teknoloji.” dedi.

Temiz kömür” teknolojisinin; “kömürün olası emisyonlarının azaltılıp verim artıracak şekilde hazırlanması, işlenmesi, yakılması ve de yakma sonrası işlenmesi özellikle karbondioksit emisyonlarının tutulması ve depolanması basamaklarını içeren geniş ölçekli bir teknolojik çözülmeler paketi anlamına geldiğini söyleyen Acar, “Geleneksel kömür yakma teknolojileri ile yüksek karbondioksit emisyonlarıyla düşük verim elde edilirken, temiz kömür teknolojileri sayesinde düşük emisyonla, yüksek verim elde ediliyor.” dedi.

Güneş Enerjisi Teknolojileri Çalıştayı ve Panel Programı

Temiz Kömür Çalıştayı Teknolojileri Çalıştayı ve Panel Programı

Kaynak : TÜBA

V. Uluslararası Polimerik Kompozitler Sempozyumu ve Çalıştayları 2-4 Kasım 2017 Tarihinde İzmir’de Yapılacak

V. Uluslararası Polimerik Kompozitler Sempozyumu ve Çalıştayları 2-4 Kasım 2017 Tarihinde İzmir’de Yapılacak. V. Uluslararası Polimerik Kompozitler Sempozyumu ve Çalıştayları 2-4 Kasım 2017 tarihinde İzmir – Tepekule Kongre Merkezinde gerçekleştirilecektir.

Daha önce gerçekleşmiş olan dört sempozyum ve çalıştaylar kapsamında polimerik kompozit malzemeler ile ilişkili temalarda davetli konuşmalar, sözlü ve poster sunumlara ilave olarak alanında öne çıkmış uzmanlar tarafından gerçekleştirilmiş kompozit üretimine yönelik çalıştaylar gerçekleştirilmiştir.

Bu sempozyum serileri sayesinde; polimerik kompozit malzemelerin üretimi, kullanımı ve geliştirilmesi alanında bilimsel ve teknik bilgi paylaşımı, ilgili endüstriyel sektörlerde teknolojik birikimin artırılması, uygulamaya aktarımda karşılaşılan sorunların tartışılması ve çözümler aranması, yetişmiş insan gücü potansiyelinin artırılması gibi yönlerden ülkemizde bu alanın gelişimine katkı sağlamak etkinliğin temel hedefidir.

Sempozyumun bu yılki ana temasını; Savunma Sanayi ve Yenilenebilir Enerji Alanında Polimerik Kompozit Malzemeler, Üretim Teknolojileri ve Uygulamaları oluşturmaktadır.

Bunun yanında sempozyum konularını oluşturan;

Polimerik Kompozitlerin Temel Bileşenleri,
Kompozit Ara Ürünler, Üretim Teknolojileri
Kompozit Malzemelerin, Karakterizasyonu ve Testleri
Biyoesaslı Kompozitler, Medikal Uygulamalar için Kompozitler
Çevresel Etki, Atık Yönetimi ve Sürdürülebilirlik
Sektöre İlişkin Mevzuat ve Standartlar
İş Sağlığı ve İş Güvenliği

Eğitim ve Mesleki Yeterlilik gibi konular üzerinde akademi ve sanayi arasında bilimsel ve teknolojik tartışmalara ve fikir alışverişine uygun bir ortam oluşturmak amaçlanmıştır.

IV. İstanbul Karbon Zirvesi 26 Nisan’da Yapılacak ve Karbon Cimrileri Ödüllendirilecek

IV. İstanbul Karbon Zirvesi 26 Nisan’da Yapılacak ve Karbon Cimrileri Ödüllendirilecek. Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği (SÜT-D) tarafından İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ev sahipliğinde, Uluslararası Emisyon Ticareti Derneği (IETA) desteğinde 26 Nisan 2017 tarihinde düzenlenecek olan IV. İstanbul Karbon Zirvesi’nde resmi erk, yerel yönetimler, akademi, iş dünyası, sivil toplum kuruluşları ve gençler bir araya gelerek, karbon yönetimi, karbon finansmanı ve Türkiye’nin iklim değişikliği ile mücadele yolu tüm yönleri ile incelenecek.

Zirvede Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansları, Paris’in (COP21) ve Marakeş’in (COP22) ardından yaşananlar ve Kasım 2017’de gerçekleştirilecek olan Bonn(COP23) Konferansına giden yol masaya yatırılarak “Sera Gazı Emisyonları Azaltımı için T.C. Niyet Edilen Ulusal Olarak Belirlenmiş Katkısı” konusunda sanayinin konumu irdelenecek. “Karbon Yönetimi ve Endüstri” oturumunda farklı sektörlerdeki lider firmalarımızın tepe yöneticileri sürdürülebilirlik yönetimlerini, düşük karbon ekonomisi stratejilerini anlatacak.

Karbon azaltımı proje ve uygulama başarıları için karbon cimrisi kişi ve kuruluşlara verilen “Düşük Karbon Kahramanı Ödülü” zirvede takdim edilecek.

İTÜ Öğretim Üyesi ve SÜT-D Başkanı Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu; “SÜT-D Düşük Karbon Kahramanları Ödülü ile sürdürülebilirlik yönetimi üst başlığı ile karbon yönetiminin yaygın bilinirliği için uğraş veriyoruz, sivil toplum gücümüzü ortaya koyuyoruz. Bu yıl üçüncü ödüllerimizi takdim edeceğiz. Başta enerji ve enerjiyi yoğun kullanan firmalarımızın, kimya sektörünün karbon yönetimi mühim. Sera gazı salımlarını, karbonunu yönetmek her bir üreticinin sorumluluğunda. Kimya sektörü ürünleri ve girdi sağladığı sektörlerin ürünlerine yaptığı etki ile karbon ayak izi yapar. Kimya sektörünün karbon cimrilerini arıyoruz. İstanbul Karbon Zirvemize sektörümüzün ilgisi yüksek. İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) ve POLİSAN zirvemizde ilk günden bu yana yol arkadaşımız. Başta Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği (TKSD) olmak üzere PAGDER, PAGEV, TÇMB, İZODER ve İMSAD bizleri destekleyen sivil toplum kuruluşları. Bu yıl Organik Kimya CEO’su Stefano Kaslowski Karbon Yönetimi ve Endüstri oturumumuzda şirketinin karbon yönetimini delegelerimizle paylaşacak.” dedi.

Detaylı Bilgi İçin : http://www.istanbulcarbonsummit.org/tr/

XV. Ulusal Spektroskopi Kongresi 17 – 19 Mayıs’ta Yalova Üniversitesinde Yapılacak

XV. Ulusal Spektroskopi Kongresi 17 – 19 Mayıs’ta Yalova Üniversitesinde Yapılacak. Ulusal Spektroskopi Kongresi, 1974 yılından bu yana yaklaşık 2 yılda bir düzenlenen, Atomik spektrometri (AAS, AES), Moleküler Spektrometri (UV-Gör. , IR, Raman, NMR), Anorganik ve Organik Kütle Spektroskopisi (ICP-MS, LC-, GC-, MALDİ-,TOF v.b. -MS), X ışınları spektrometrisi (XRF, XRD, PIXE vb), Lüminesans ve Lazer Spektroskopisi, Birleştirilmiş teknikler, Görüntü teknikleri, Nükleer teknikler (NAA) ve Spektrometrik yöntemler gibi enstrumental kantitatif analiz yöntemlerinin, Polimerik, Proteomik, çevre, malzeme, yüzey analizleri, biyolojik, arkeolojik, jeolojik, gıda, endüstriyel, klinik ve farmakolojik alanlardaki uygulamalarını içeren çalışmaların poster ve sözlü bildiri olarak sunulduğu yaklaşık 3 gün süren hakemli bir kongredir.

Ondördüncüsü 2015 Mayısında Elazığ Fırat Üniversitesinde yapılan kongrenin 15.’ si 17-19 Mayıs 2017 tarihinde Yalova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya ve Süreç Mühendisliği tarafından Yalova’ da gerçekleştirilecektir.

Konular:

Atomik spektrometri (AAS, AES),
Moleküler spektrometri (UV-Gör., IR, Raman, NMR),
İnorganik ve organik kütle spek. (ICP-MS, LC-, GC-, MALDİ-, TOF vb. -MS),
X ışınları spektrometrisi (XRF, XRD, PIXE vb.),
Lüminesans ve lazer spektroskopisi,
Birleştirilmiş teknikler,
Görüntü teknikleri,
Nükleer teknikler (NAA),
Spektrometrik metodların polimerik, proteomik, çevre, malzeme, yüzey analizleri, biyolojik, arkeolojik, jeolojik, gıda, endüstriyel, klinik ve farmakolojik alanlardaki uygulamaları.

Özet Gönderim Son Tarihi Güncellendi:

Kongre özet gönderim son tarihi 01.04.2017 olarak güncellenmiştir. Formata uygun bir şekilde hazırlanan özetlerin ilgili son tarihten önce usk2017yalova@gmail.com e-posta adresine gönderilmesi gerekmektedir. Bir katılımcı en fazla 2 adet özet ile katılabilir.

16 Mayıs 2017 tarihinde lisansüstü öğrencileri için SEM Laboratuar Cihazları Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Lisansüstü Öğrencileri için ücretsiz Spekstrokopi Çalıştayı yapılacaktır.

Katılmak isteyenlerin bu isteklerini kongre sekreteryasına, usk2017yalova@gmail.com e-posta adresi üzerinden, en geç 01.05.2017 tarihine kadar bildirmesi gerekmektedir.
Katılım talep e-postalarında öğrenci ad-soyad, okul ve iletişim bilgileri paylaşılmalıdır.
Katılımcılara katılım belgesi organizasyon komitesi tarafından verilecektir.

Seminer Programı:

09:00- 09:15 Hoşgeldiniz
09:15- 10:15 AAS, ICP-OES ve ICP-MS Temel Bilgiler ve Uygulamalar
10:15-10:30 Kahve arası
10:30-11:30 UV, FTIR Temel Bilgiler ve Uygulamalar
11:30-12:00 Sorular / Yanıtlar
12:00- 13:00 Öğle Yemeği
13:00- 15:00 Suda Cu, Sn, Cd, Cr, Mn, Ni, Fe Elementlerinin Agilent 4210 MPAES ile Analizi
15:00-16:00 Analiz verilerinin değerlendirilmesi (Prof Dr. Rehber TÜRKER)
16:00-16:30 Sorular / Yanıtlar

Tüm Detaylar İçin : https://www.usk2017.com/

2. GTÜ İnovatif Kimya Bilim Öğrenci Kongresi 7 Nisan’da Yapılacak

2. GTÜ İnovatif Kimya Bilim Öğrenci Kongresi 7 Nisan’da Yapılacak. Gebze Teknik Üniversitesi Kimya Bilim Topluluğu “GTÜ KimBil” tarafından 7 Nisan Dünya Kimya Bayramı’nda “2. GTÜ İnovatif Kimya Bilim Öğrenci Kongresi” düzenleyenecektir.

2. GTÜ İnovatif Kimya Bilim Öğrenci Kongresi’nin düzenlenmesi ile Türkiye’nin dört bir yanında okuyan kimya ve fen bilimleri alanında farklı disiplinlerde lisans ve lisansüstü eğitimini yapmakta olan genç bilim insanları ve kimya sanayicilerinin bir araya gelerek yapılan çalışmalar ve yeni fikirlerin paylaşımı için zemin oluşturulması ve bilimsel motivasyonunun arttırılması hedeflenmektedir.

Kongre kapsamında; sonuçlanmış/yapılmakta olan çalışmalar, henüz fikir aşamasındaki bilimsel/endüstriyel yaklaşımlar ve literatür araştırmaları, lisans/ lisansüstü eğitimine devam eden genç bilim insanları ve kimya sanayicileri tarafından sözlü veya poster olarak sunulabilir.

Kongre kaydı için kongre web sayfasından kayıt formu doldurulması gerekmektedir. Sözlü/poster sunumu yapmak isteyen katılımcılarımızın web sitemizde yer alan formatta hazırladıkları sunum özetini adresine göndermeleri gerekmektedir.

Detaylara Ulaşmak İçin Kongre Web Sayfası: http://gtukimbil.wixsite.com/kimbil

2. Uluslararası Lif ve Polimer Araştırmaları Sempozyumu 27- 28 Nisan’da Bursa’da Yapılacak

2. Uluslararası Lif ve Polimer Araştırmaları Sempozyumu 27- 28 Nisan’da Bursa’da Yapılacak. 27-28 Nisan 2017 tarihlerinde “ IX. UTİB Türkiye Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe Ar-Ge Proje Pazarı Zirvesi” ile eş zamanlı olarak “2. Uluslararası Lif ve Polimer Araştırmaları Sempozyumu” düzenlenmesi planlanmaktadır. Geçtiğimiz yıl ilki düzenlenmiş olan Sempozyumun amacı ülkemizdeki değerli akademisyen ve araştırmacılarımızın lif ve polimer alanındaki bilimsel, teknolojik, inovatif çalışmaların sonuçlarının uluslararası boyutta paylaşılmasına zemin hazırlamaktır.

Bu amaçla, lif karakterizasyonundan, doğal ekstrakt maddeler ile kokulu veya anti bakteriyel hale getirilebilen liflere, nanoliflerden, yara örtücü nanolif yüzeylere, işlevsel nanoliflere, güneş ışığından elektrik enerjisi üreten liflerden, akustik kontrol özellikleri veren liflere kadar pek çok ve değişik alanlarda yapılan araştırma çalışmalarını yansıtan tebliğlerin beklendiği, bu sayede bir beyin fırtınası, bilgi paylaşımı, bilgi gelişimi ortamının oluşmasına katkıların sağlanması beklenmekte.

Öte yandan, eş zamanlı olarak düzenlenen IX. UTİB Türkiye Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe Ar-Ge Proje Pazarı Zirvesiile benzer konuları ele almak amacıyla, sempozyumda;

  1. Uzay, Havacılık ve Savunma Teknik Tekstilleri
  2. Taşıt Teknik Tekstilleri ve Kompozitler
  3. İnşaat Teknik Tekstilleri alanlarında sunulacak çalışmalara öncelik verilecektir.

Ortak ve paralel oturumlar halinde düzenlenecek olan sempozyumda konulara göre gruplandırma da yapılabilecektir. Sempozyuma katılmak için çalışmalarınızın ekli formata uygun “Genişletilmiş Özet”lerin 1 Nisan 2017 tarihine kadar sempozyum@butekom.org adresine gönderilmesi yeterli olacaktır.

Belirtilen tarihe kadar gönderilen özetler sempozyum bilim kurulu tarafından değerlendirilecek ve duyurulacaktır.

Bu yıl ilk kez, ülkemizde doktora çalışması yapan öğrencilerin kendi doktora çalışmaları ile ilgili olarak hazırlayacakları bildirileri Sempozyum Bilim Komitesi değerlendirecek ve “En İyi Bildiri”olarak seçilen 3 çalışma sempozyum esnasında sunulacaktır.

Doktora eğitiminin herhangi bir aşamasında olan genç araştırmacıların ekli “Genişletilmiş Özet” formuna uygun olarak hazırlayacakları özetlerini sempozyum@butekom.org email adresine “En İyi Bildiri Adayı”açıklaması ile 1 Nisan 2017 tarihine kadar göndermeleri yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin : http://www.utibargeprojepazari.com/proje-oneri-cagrisi#