Kimya’nın 100 Yılı Prof. Dr. Ali Rıza Berkem Poster Ödülleri Sahiplerini Buldu

Kimya’nın 100 Yılı Prof. Dr. Ali Rıza Berkem Poster Ödülleri Sahiplerini Buldu. 10-14 Eylül 2017 tarihlerinde, ODTÜ Kimya Bölümü ve Türkiye Kimya Derneği Tarafında Ankara’da ODTÜ KKM’de organize edilen 29.Ulusal Kimya Kongresi bünyesinde gerçekleşen, ülkemizde Kimyanın bir meslek olarak okutulmaya başlanmasının 100’üncü yılı nedeniyle Türkiye Kimya Derneği tarafından verilen “Kimya’nın 100 Yılı Prof. Dr. Ali Rıza Berkem Poster Ödülleri” sahiplerini buldu. Ödül alan isim ve çalışma başlıkları şöyledir:

BİRİNCİ:
“Polimer Kaplı Yüzeylerin Radikallik Yer Değiştirme Reaksiyonu ile Fonksiyonelleştirilmesi” başlıklı, Gizem Yeter Baş, Rana Sanyal ve Amitav Sanyal ortak çalışması ile Boğaziçi Üniversitesi’nden;
Aysun DEĞİRMENCİ

İKİNCİ:
“Nanoalümina Yüzeyine Tutulu Rodyum (0) Nanokümeleri Katalizörlüğünde Amonyak Boranın Metanolizinden Hidrojen Üretimi” başlıklı, Saim Özkar ortak çalışması ile, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden
Derya ÖZHAVA ÇELİK ,

ÜÇÜNCÜ:
“Kurkumin İçeren Polimerik Misellerin Dermo-Kozmetik Preparat Olarak Deri Hücrelerindeki Etkinliklerinin in vitro Test Edilmesi” başlıklı, Gizem Çıtaközan, İrem Yezer, Fatma Öztürk Kırbay, Dilek Odacı Demirkol ve Suna Timur ortak çalışması ile Ege Üniversitesi’nden
Serhat Güvenç KAYIKÇIOĞLU

Kaynak : Türkiye Kimya Derneği

Elemental Bor, Karbon Dioksitin Çevrimi İçin Etkili Bir Fototermokatalizör Görevi Görebilir

Elemental Bor, Karbon Dioksitin Çevrimi İçin Etkili Bir Fototermokatalizör Görevi Görebilir. Karbondioksiti (CO2) azaltmak için güneş ışığının özellikle verimli bir şekilde kullanılmasını sağlayan “kendi kendini ısıtan” bir bor katalizörü, fototermal dönüştürücü, hidrojen jeneratörü ve katalizör olarak genel bir şekilde kullanılabilir. Angewandte Chemie dergisinde, araştırmacılar, sudan başka hiçbir katkı gerektirmeyen bir fototermokatalitik reaksiyon başlattı. Bu, CO2’yi, yakıtların ve kimyasal ürünlerin üretimi için faydalı bir karbon kaynağı haline getirmek için yeni, daha verimli bir sürecin temelini oluşturabilir.

CO2’nin yararlı hale getirilmesi için ideal yol, güneş enerjisini tek enerji kaynağı olarak kullanmak için bir fotokatalizör yardımıyla indirgeme olarak düşünülür, bu fotosentezin ilk adımına tekabül eden bir işlemdir.

Yıllardır süren araştırmalara rağmen, CO2’yi dönüştürme işlemleri halen çok verimsizdir.

Jinhua Ye, “Bu büyük oranda güneş ışığının yetersiz kullanımı, CO2 aktivasyonu için gerekli olan yüksek enerji ve çoklu elektron ve proton transfer işlemlerinin durgun kinetiği nedenlerine bağlı.

Ye, Tsukuba, Ibaraki, Japonya’nın Sapporo şehrinde (Japonya) bulunan Malzeme Bilimi Ulusal Enstitüsü (NIMS) ve Tianjin Üniversitesi ve Havacılık ve Uzay Bilimi (Çin) Üniversitesi Nanjing Üniversitesi ekibi ile birlikte çalışıyor. Araştırmacılar katalitik sistemlerin verimliliğini arttırmak için sıradan fototermik efekti kullanmak istiyorlar. Seçtikleri malzeme, güneş ışığını çok güçlü bir şekilde absorbe eden ve onu fototermik olarak verimli bir şekilde dönüştüren toz haline getirilmiş elemental bor‘dur, kendisini çok fazla ısıtmaktadır. Çalışmaları, su ve ışın altında karbon monoksit (CO) ve metan (CH4) oluşturmak üzere CO2’nin etkili bir şekilde indirgenmesine izin verdi, ek bir reaktif veya co-katalizör kullanılmadı.

Işın saçılımı, bor parçacıklarının yaklaşık 378 ° C’ye kadar ısınmasına neden olur. Bu sıcaklıkta su ile tepkimeye girerek hidrojen ve bor oksitler oluşturur. Bor oksitler, CO2 molekülleri için “tuzaklar” gibi davranırlar. Hidrojen oldukça reaktiftir ve ışınla aktive olan bor katalizörü varlığında gerekli protonları (H +) ve elektronları sağlayarak CO2’yi etkili bir şekilde indirgemektedir.

“Başarımızın anahtarı, hepsi bir arada bir katalizör haline getiren bor tozunun olumlu özelliklerinde yatıyor. “Çalışmamız, CO2’nin dönüştürülmesinde fototermokatalitik bir stratejinin son derece umut verici potansiyelini teyit etmekte ve potansiyel olarak diğer güneş enerjisi tahrikli reaksiyon sistemlerinin gelişimi için yeni ufuklar açmaktadır.”

Kaynak : phys

8.Ulusal Kimya Öğrenci Kongresi 16-18 Mayıs’ta Yıldız Teknik Üniversitesinde Yapılacak

8.Ulusal Kimya Öğrenci Kongresi 16-18 Mayıs’ta Yıldız Teknik Üniversitesinde Yapılacak. Yıldız Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü’nün ev sahipliğinde, Kimyagerler Derneği’nin ve Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya Teknolojileri Öğrenci Kulübü koordinatörlüğünde, 16-18 Mayıs 2017 tarihleri arasında “8. Ulusal Kimya Öğrenci Kongresi” gerçekleştirilecektir.

Bu kongrede sözel ve poster sunum olmak üzere;

Analitik Kimya, Anorganik Kimya, Biyokimya, Fizikokimya, Organik Kimya, Çevre Kimyası, Malzeme Kimyası, Polimer Kimyası, Yaşam Bilimleri, Hesaplamalı Kimya, Yüzey Kimyası, Enerji ve Yakıt Teknolojileri, Biyoteknoloji, Kataliz Bilimi ve Teknolojisi, Endüstriyel Kimya alanlarında bildirilere yer verilecektir.

Önemli Tarihler;

Bildiri Özetlerinin Son Teslim Tarihi : 21 Nisan 2017

Bildiri Kabulünün Duyurulması: 5 Mayıs 2017

Kesin Programın Duyurulması: 8 Mayıs 2017

İndirimli Kayıt Son Gün: 1 Mayıs 2017

Eğitim Kayıtları : 1 Mayıs 2017

Kongre hakkında detaylı bilgi ve kongreye katılım için : http://kimyaogrencikongresi.org/

 

Enerji ve Çevre Temalı, “Temiz Teknoloji” İş Fikirleri Destek Programı GCIP 2017′ ye Başvurular Başladı

Enerji ve Çevre Temalı, “Temiz Teknoloji” İş Fikirleri Destek Programı GCIP 2017′ ye Başvurular Başladı. TÜBİTAK, Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı (UNIDO) ve Küresel Çevre Fonu (GEF) tarafından 2014’ten beri düzenlenmekte olan  “Enerji ve Çevre” temalı Girişimcilik Hızlandırma Programı-GCIP “Sürdürülebilir bir dünya için temiz teknoloji fikirlerinizle değişime katkınız olsun” sloganı ile 2017 yılına başlıyor.

“Temiz Teknoloji iş fikirlerini arıyor, kaynak sağlıyor ve hayata geçirebilmek için birlikte çalışıyoruz” yaklaşımı ile Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 8 ülkede sürmekte olan program başta eğitim ve mentorluk destekleri olmak üzere, tanıtım ve sermayeye ulaşım kilit aktivitelerini bu konuda çalışan girişimcilere sunuyor.

Ulusal ve Uluslararası Arenada Adınızdan Söz Ettirin!

GCIP Türkiye, kamu ve özel sektör destekli yürütülmekte olan çok sayıda girişimcilik programı içinde 2014 yılından bugüne oluşturduğu çeşitli iş birlikleri ve girişimcilik ekosistemine yaptığı katkılarla öne çıkıyor.

Paydaşları arasında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, KOSGEB ve TTGV yer alıyor.

Yarışma Fikri Olan Herkese Açık

Türkiye’de TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı’nın (TEYDEB) ev sahipliği yaptığı programa, bu yıl geçen yılki kategoriler olan “Yenilenebilir Enerji”, “Enerji Verimliliği”, “Atık Yönetimi”, “Su Verimliliği” ve “Yeşil Binalar” kategorilerine ilaveten “Ulaşım” ve “İleri Malzemeler” dâhil ediliyor. Yarışmaya, bu kategorilerde faaliyet gösteren tüm KOBİ’lerin yanında, bu alanda yeni bir fikri olan, bir ürün geliştirmeye çalışan ve/veya geliştirdiği ürünü pazara ulaştırmaya çalışan tüm girişimciler, öğrenciler, araştırmacılar ve akademisyenler başvurabiliyorlar.

Başvuru Aşaması ve Katılımcı Profili

Başvurular 15 Mart- 10 Mayıs 2017 tarihleri arasında www.turkey.cleantechopen.org adresinden kabul edilecek. TÜBİTAK’ın ev sahipliği ve liderliğiyle organize edilen panellerde projeler akademisyen, iş dünyası temsilcisi, yatırımcı ve seri girişimcilerden oluşan uzmanlar tarafından değerlendirilecek, programa devam etmeye uygun bulunan projeler seçilecek ve yarı finalistler 19 Mayıs 2017 tarihinde ilan edilecek.

GCIP’ye başvuracakların en az iki kişiden oluşan bir takım kurması ve girişimci takım üyelerinden en az birisinin Türk vatandaşı olması ve/veya Türkiye’de bir ikamete sahip olması yeterlidir. GCIP-2014, 2015 ve 2016 programlarında ödül alan finalistler tekrar programa yarışmacı olarak başvuru yapamayacaklar. Ancak ödül almayan katılımcılar tekrar başvuru yapabilirler.

GCIP Girişim Hızlandırma Süreci

  • Girişimcilik Ulusal Akademisi ve Eğitim Desteği

Yarı finalist olan ve GCIP iş geliştirme sürecine katılmaya hak kazanan tüm girişimciler ulusal akademinin olanaklarından yararlanacak. Girişimciler ayrıca Silikon vadisinde temiz teknolojilerde girişimcilik konusunda faaliyet gösteren dünyanın bu konudaki en önemli uzman kuruluşu The Cleantech Open tarafından sağlanan mentorluk desteği, webinar, seminer, doküman ve çeşitli diğer kaynaklardan yararlanarak girişimlerini hızlandıracaklar. TÜBİTAK destekli üniversitelerde faaliyet gösteren Teknoloji Transfer Ofisleri (TTO) ile çeşitli Girişim ve Teknoloji Merkezleri tarafından düzenlenen eğitim ve kuluçka faaliyetlerinden de ücretsiz olarak faydalanacaklar.

  • Mentorluk ve Sürekli Danışmanlık Desteği

Sürece dâhil olan tüm takımlar İş Modeli, Satış, Pazarlama, İş Hukuku, Markalaşma ve Sürdürülebilirlik vb. konularda uzman kişilerden danışmanlık desteği alacaklar. Özellikle projelerinde var olan teknoloji konusunda yaşadıkları sorunların çözümüne yönelik teknik destek hizmeti ve mentorluk da hızlandırma çalışmasının bir parçası olacak.

Pazara Daha Hızlı Erişmek İçin Yeni Kapılar !

  • İş Kampı ve Deneme Jürisi Etkinlikleri

Finaller öncesinde son eksikleri tamamlamak ve/veya aksayan yönleri gidermek amacıyla farklı alanlarda uzmanların katılımı ile iş kampı ve deneme jürisi etkinlikleri yapılacak.

  • İletişim Ağı Desteği ve Yatırımcı Buluşmaları

Takımlar program paydaşları tarafından sağlanan profesyonel iletişim ağına erişim fırsatı bulacaklar ve bu sayede potansiyel müşteri, iş ortağı ve yatırımcı ile buluşacaklar. Fikir alışverişlerinin yapılacağı ve benzersiz bir fırsat sunan bu iletişim ağı iş modellerinin geliştirilmesinde ve tanıtımının yapılması konularında takımlara büyük destek olacaktır.

GCIP Türkiye Ekipleri Global Forum’da!

Ulusal alanda elde ettiği başarıları uluslararası arenada da devam ettiren program kısa zamanda programın yürütüldüğü ülkeler başta olmak üzere tüm dünyada girişimcilik ekosisteminde adından söz ettirmeyi başardı.

Silikon Vadisi’nde yer alan program ortağımız The Cleantech Open tarafından her yıl San Francisco’da; “Global Girişim Haftası (GGH)” etkinliği olarak gerçekleştirilen Global Forum, GCIP’nin uluslararası aşamasıdır. 2015 yılında GCIP bölümünde verilen 5 ödülden 3’ünü Türk takımları kazandı.

Global Forum’a katılan ekipler; uluslararası mentorlar ile çalışma imkânını yakalarken, yatırımcı aktivitesinde (Investor Connect) özel yatırım kuruluşları ile finans ve risk sermaye gruplarının temsilcilerinin yer aldığı özel seansta 70 civarındaki yatırımcıya fikir, proje ve ürünlerini anlattılar. Expo’da ziyaretçilere ürünlerini sergilerken potansiyel müşteri ve stratejik ortaklar aradılar.

  • Kadın Girişimciler Artıyor!

GCIP genelinde İstanbul ve Anadolu takımları hem sayısal hem de nitelik bakımdan eşit başarı gösterirken, kadın girişimcilerin ve takım liderlerinin sayısı da mutluluk verici bir oranda yüksekti. Bu motivasyonla yola çıkan GCIP’nin, 2017 yılı hedeflerinden biri de başvurularda kadın girişimcilerin sayısını arttırmak…

Global Forum’da Ülkemizi Temsil Edin!

Program Finali ve Ödüller

Program sonunda birinci seçilen takım 50.000 TL olan Ulusal Birincilik Ödülü’nü, ikinci seçilen takım 25.000 TL İkincilik Ödülü’nü ve üçüncü seçilen takım 15.000 TL Üçüncülük Ödülü’nü almaya ve Silikon Vadisi’nde senede bir kez gerçekleşen Global Forum’da ülkemizi projeleri ile temsil etmeye hak kazanıyorlar. Aynı zamanda Global Forum’un sunduğu küresel yatırımcılar, iş çevreleri ve uluslararası mentorlar ile tanışma ve küresel platformda diğer ülke ekipleri ile yarışma fırsatını da yakalıyorlar.

Bunların dışında başarılı takımlara Bakanlık Özel Ödülü, Kadın Girişimci Ödülü, Halkın Seçimi Ödülü, Yılın Genç Girişimcisi Ödülü, Sürdürülebilirlik ve Başarılı Mezun Ödülü gibi ödüller sunuluyor.

Program hakkında ayrıntılı bilgilere www.turkey.cleantechopen.org adresinden ve 0312 298 9406 numaralı telefondan ulaşılabilir.

Kaynak : Tübitak

Kimya Devi AkzoNobel Sizlerin Fikirlerini Bekliyor, Çözümün Bir Parçası Olabilirsiniz

Kimya Devi AkzoNobel Sizlerin Fikirlerini Bekliyor, Çözümün Bir Parçası Olabilirsiniz. Kimyager, araştırma grubunun bir parçasıysanız ya da sürdürülebilir teknolojiler için yeni fikirler üreten bir kimya firmasıysanız, AkzoNobel sizden haber almak istiyor. Önümüzdeki iki ay boyunca, Hollandalı çok uluslu şirket, birkaç çevresel zorluğun çözülmesine yardımcı olmak için öne çıkacak işbirlikçiler arıyor.

AkzoNobel’in çözüm aradığı yedi alan var;

Yüksek derecede reaktif kimyasalar ve teknolojiler, mevcut teknolojilere sürdürülebilir alternatifler, etilen ve etilen oksitin biyobazlı kaynakları, biyobaz ve biyolojik olarak parçalanabilir yüzey aktif maddeler ve koyulaştırıcılar, sentetikler için selüloz esaslı alternatifler, yeni plastik geri dönüşüm yöntemleri,  atıksular için ucuz kimyasal süreçler.

Chemicals Start-up Challenge” adı verilen girişim, AkzoNobel tarafından geçtiğimiz günlerde girişim sermayesi faaliyetleri için harcayacağını duyurduğu 50 milyon dolarla finanse edilecek. AkzoNobel, yönetim danışmanlığı şirketi KPMG ile çalışacak.

Fikir sahiplerinin KPMG tarafından işletilen bir web sitesine fikir ve projelerini yüklemeleri gerekiyor.

( https://imaginechemistry.akzonobel.com/?utm_source=AN-website&utm_medium=website&utm_content=feature-article )

AkzoNobel’deki ekipler daha sonra en iyi çözümleri doğrulamak ve birlikte geliştirmek için fikir sahipleri ile çalışacaklar. Bir fikri kaydeden herkes AkzoNobel’in kimyasal uzmanlarından geribildirim alacaktır.

AkzoNobel, 16 Mart’ta başvuruların kapandığı tarihten sonra, en umut verici 20 kişiyi seçecek ve yaratıcılarını Hollanda’daki üç günlük bir çalıştaya davet edecek. Kazanan teklifler açıklanacak ve AkzoNobel ile işbirliği anlaşmaları 3 Haziran’da imzalanacak.

6. Fiziksel Kimya Kongresi, Bülent Ecevit Üniversitesi Ev Sahipliğinde 15-18 Mayıs’ta Yapılacak

6. Fiziksel Kimya Kongresi, Bülent Ecevit Üniversitesi Ev Sahipliğinde 15-18 Mayıs’ta Yapılacak. 6. Fiziksel Kimya Kongresi” Bülent Ecevit Üniversitesi ev sahipliğinde 15-18 Mayıs 2017 tarihleri arasında Zonguldak Dedeman Otelinde gerçekleştirilecektir. 4. Fiziksel Kimya Kongresi Pamukkale Üniversitesinde 5. Fiziksel Kimya Kongresi de Necmettin Erbakan ve KTO Karatay Üniversitelerinde başarıyla gerçekleştirilmişti.

Kongre, fiziksel kimya alanındaki gelişmelere paralel olarak bilimsel paylaşımlara ve ortak çalışmalar için iş birliği ortamı oluşturmayı hedeflemektedir.

KONGRE BAŞLIKLARI

Elektrokimya
Enerji Kaynakları
Enzim Kinetiği
Fiziksel Organik Kimya
Kataliz
Kimyasal Kinetik
Malzeme Bilimi
Nanoteknoloji
Polimer Kimyası
Spektroskopi
Yüzey Kimyası ve Kolloidler

Detaylı Bilgi ve Kongre Anasayfası İçin : http://fizikselkimya6.beun.edu.tr/

Kimyagerler Proteinlerin Fonksiyonunu Açıklayan Yeni Teori Geliştirdiler

Kimyagerler Proteinlerin Fonksiyonunu Açıklayan Yeni Teori Geliştirdiler. Arkansas Üniversitesi’nden bir kimyager ve North Carolina State Üniversitesi’ndeki proje ortağı, proteinlerden ve diğer biyomoleküllerin, içerikten çok şekil ve yapının hareketine ve değişimine dayanarak nasıl işlev gördüğünü açıklayan yeni bir teori geliştirdi.

Proteinler, hücrelerin en çalışkan molekülleridir. Hücrelerdeki neredeyse tüm görevlerden sorumludurlar. Örneğin, bazı proteinler hücre ve çevresi arasındaki materyal ve bilginin taşınmasından sorumludur, hücrenin hayatta kalması ve normal işlevi için vazgeçilmez bir görevdir. Protein fonksiyonundaki herhangi bir bozukluk hastalığa neden olabilir halbuki protein fonksiyonunun çalışması hastalığın moleküler temelini anlamak için gereklidir.

J. William Fulbright Sanat ve Bilim Koleji’nde kimya ve biyokimya profesörü olan Mahmoud Moradi, “işlevleri için proteinler şekillerini değiştiriyor” diyor. “Proteinler statik nesneler olmadığından, yapısal dinamiklerini anlamak, işlevlerinin altında yatan moleküler mekanizmaları deşifre etmek için gerekli bir adımdır. Protein dinamikleri çalışması bu nedenle hastalığın moleküler temelini anlamak ve daha etkili ilaçlar geliştirmek, ‘rasyonel tasarım’ oluşturmak için önemlidir. ”

Moradi ve Ashkan Fakharzadeh tarafından geliştirilen teori, protein ve diğer biyo-moleküllerin şekillerini işlevlerine dönüştürme şekillerini açıklar ve simüle eder.

“Protein dinamikleri konvansiyonel teorileri, biyomoleküllerin konfigürasyon alanının kavisli yapısını gözardı ediyor” diyen Moradi, “Bu çalışmada, genel görelilik ve benzeri alanlarda geleneksel olarak kullanılan protein geometrisi teorilerini değiştirmek için geometrik bir teoriye dayanan yenilikçi bir biçimcilik geliştirdik” diyor.

Moradi ve Fakharzadeh teorisini daha da geliştirmek için birbiriyle ilişkili iki soruna değinirler: Proteinler konformasyonlarını değiştirerek ve uyumlu hareketleri izleyerek nasıl işlev görürler ve bu konformasyonel değişiklikler atomik düzeyde nasıl simüle edilebilir?
Moradi, bu soruların yanıtlanması proteinlerdeki yapı-fonksiyon ilişkileri üzerine ışık tutacağını ve bilim insanlarının hastalıkları moleküler düzeyde anlayışını geliştirebileceğini belirtiyor.

Araştırmacıların bulguları, fizikokimyadaki yeni ve orijinal deneysel ve teorik araştırmaları rapor eden The Journal of Physical Chemistry Letters’ın Aralık sayısında yayınlandı.

Kaynak : phys