8.Ulusal Kimya Öğrenci Kongresi 16-18 Mayıs’ta Yıldız Teknik Üniversitesinde Yapılacak

8.Ulusal Kimya Öğrenci Kongresi 16-18 Mayıs’ta Yıldız Teknik Üniversitesinde Yapılacak. Yıldız Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü’nün ev sahipliğinde, Kimyagerler Derneği’nin ve Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya Teknolojileri Öğrenci Kulübü koordinatörlüğünde, 16-18 Mayıs 2017 tarihleri arasında “8. Ulusal Kimya Öğrenci Kongresi” gerçekleştirilecektir.

Bu kongrede sözel ve poster sunum olmak üzere;

Analitik Kimya, Anorganik Kimya, Biyokimya, Fizikokimya, Organik Kimya, Çevre Kimyası, Malzeme Kimyası, Polimer Kimyası, Yaşam Bilimleri, Hesaplamalı Kimya, Yüzey Kimyası, Enerji ve Yakıt Teknolojileri, Biyoteknoloji, Kataliz Bilimi ve Teknolojisi, Endüstriyel Kimya alanlarında bildirilere yer verilecektir.

Önemli Tarihler;

Bildiri Özetlerinin Son Teslim Tarihi : 21 Nisan 2017

Bildiri Kabulünün Duyurulması: 5 Mayıs 2017

Kesin Programın Duyurulması: 8 Mayıs 2017

İndirimli Kayıt Son Gün: 1 Mayıs 2017

Eğitim Kayıtları : 1 Mayıs 2017

Kongre hakkında detaylı bilgi ve kongreye katılım için : http://kimyaogrencikongresi.org/

 

Analiz ve Laboratuvar Teknolojileri Fuarı’nda Türkiye’de İlk Defa “Open Lab” Etkinliği Gerçekleşecek

Analiz ve Laboratuvar Teknolojileri Fuarı’nda Türkiye’de İlk Defa “Open Lab” Etkinliği Gerçekleşecek. “OPEN LAB” isimli “uygulamalı laboratuvar atölyesi” ile Türkiye’de ilk defa bir fuar ortamında moleküler biyoloji alanında canlı laboratuvar uygulaması hayata geçirilecek.

OPEN LAB ile küçük örneklemelerle uygulama pratiklerinin kullanıcılar tarafından gözlemlenmesi /deneyimlenebilmesi hedefleniyor.

Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nden Prof. Dr. Nesrin ÖZÖREN‘in bilimsel koordinasyonu ve Eres Biotech firmasından Elçin EKŞİ’nin teknik uygulama koordinasyonunda fuar ziyaretçilerine açık olarak olarak yapılacak ve canlı laboratuvar uygulamalarını kapsayacak Open Lab etkinliğinde uygulama pratiklerinin kullanıcılar tarafından gözlemlenmesi / deneyimlenebilmesi ile cihazların/sarfların teknik özelliklerinin daha belirgin olarak katılımcılara sunumu da sağlanmış olacak.

Fuar katılımcısı firmaların ürettiği/temsil ettiği ekipman ve sarf malzemeleri ile hayata geçirilecek olan etkinlikte gerçekleştirilmesi planlanan analizler şöyle sıralanıyor:

 • DNA saflaştırma istasyonu (kivi’den)
 • Mikroskop ile gözlem istasyonu (hücre ve çeşitli canlı – fluoresan)
 • Antibiyotik direnç deneyi istasyonu
 • İstasyon qPCR ile gen analizi
 • Otomatik ve Manuel DNA İzolasyonu
 • PCR ile Sütte Bakteri Tespiti

Etkinliğe ekipman ve/veya sarf malzemeleri ile katkıda bulunmak isteyen firmaların http://www.expocleanroom.com/ adresinden fuar organizasyonu ile iletişime geçmeleri gerekiyor. “Open Lab“a destek veren kuruluşlar fuar öncesi ve uygulamalar sırasında belirtilecek ve Atölye Salonu poster pano alanında uygulanan malzemeleri ile ilgili yazılı tanıtım yapma olanağına sahip olacak.

Kaynak : BİOMEDYA

Enerji ve Çevre Temalı, “Temiz Teknoloji” İş Fikirleri Destek Programı GCIP 2017′ ye Başvurular Başladı

Enerji ve Çevre Temalı, “Temiz Teknoloji” İş Fikirleri Destek Programı GCIP 2017′ ye Başvurular Başladı. TÜBİTAK, Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı (UNIDO) ve Küresel Çevre Fonu (GEF) tarafından 2014’ten beri düzenlenmekte olan  “Enerji ve Çevre” temalı Girişimcilik Hızlandırma Programı-GCIP “Sürdürülebilir bir dünya için temiz teknoloji fikirlerinizle değişime katkınız olsun” sloganı ile 2017 yılına başlıyor.

“Temiz Teknoloji iş fikirlerini arıyor, kaynak sağlıyor ve hayata geçirebilmek için birlikte çalışıyoruz” yaklaşımı ile Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 8 ülkede sürmekte olan program başta eğitim ve mentorluk destekleri olmak üzere, tanıtım ve sermayeye ulaşım kilit aktivitelerini bu konuda çalışan girişimcilere sunuyor.

Ulusal ve Uluslararası Arenada Adınızdan Söz Ettirin!

GCIP Türkiye, kamu ve özel sektör destekli yürütülmekte olan çok sayıda girişimcilik programı içinde 2014 yılından bugüne oluşturduğu çeşitli iş birlikleri ve girişimcilik ekosistemine yaptığı katkılarla öne çıkıyor.

Paydaşları arasında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, KOSGEB ve TTGV yer alıyor.

Yarışma Fikri Olan Herkese Açık

Türkiye’de TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı’nın (TEYDEB) ev sahipliği yaptığı programa, bu yıl geçen yılki kategoriler olan “Yenilenebilir Enerji”, “Enerji Verimliliği”, “Atık Yönetimi”, “Su Verimliliği” ve “Yeşil Binalar” kategorilerine ilaveten “Ulaşım” ve “İleri Malzemeler” dâhil ediliyor. Yarışmaya, bu kategorilerde faaliyet gösteren tüm KOBİ’lerin yanında, bu alanda yeni bir fikri olan, bir ürün geliştirmeye çalışan ve/veya geliştirdiği ürünü pazara ulaştırmaya çalışan tüm girişimciler, öğrenciler, araştırmacılar ve akademisyenler başvurabiliyorlar.

Başvuru Aşaması ve Katılımcı Profili

Başvurular 15 Mart- 10 Mayıs 2017 tarihleri arasında www.turkey.cleantechopen.org adresinden kabul edilecek. TÜBİTAK’ın ev sahipliği ve liderliğiyle organize edilen panellerde projeler akademisyen, iş dünyası temsilcisi, yatırımcı ve seri girişimcilerden oluşan uzmanlar tarafından değerlendirilecek, programa devam etmeye uygun bulunan projeler seçilecek ve yarı finalistler 19 Mayıs 2017 tarihinde ilan edilecek.

GCIP’ye başvuracakların en az iki kişiden oluşan bir takım kurması ve girişimci takım üyelerinden en az birisinin Türk vatandaşı olması ve/veya Türkiye’de bir ikamete sahip olması yeterlidir. GCIP-2014, 2015 ve 2016 programlarında ödül alan finalistler tekrar programa yarışmacı olarak başvuru yapamayacaklar. Ancak ödül almayan katılımcılar tekrar başvuru yapabilirler.

GCIP Girişim Hızlandırma Süreci

 • Girişimcilik Ulusal Akademisi ve Eğitim Desteği

Yarı finalist olan ve GCIP iş geliştirme sürecine katılmaya hak kazanan tüm girişimciler ulusal akademinin olanaklarından yararlanacak. Girişimciler ayrıca Silikon vadisinde temiz teknolojilerde girişimcilik konusunda faaliyet gösteren dünyanın bu konudaki en önemli uzman kuruluşu The Cleantech Open tarafından sağlanan mentorluk desteği, webinar, seminer, doküman ve çeşitli diğer kaynaklardan yararlanarak girişimlerini hızlandıracaklar. TÜBİTAK destekli üniversitelerde faaliyet gösteren Teknoloji Transfer Ofisleri (TTO) ile çeşitli Girişim ve Teknoloji Merkezleri tarafından düzenlenen eğitim ve kuluçka faaliyetlerinden de ücretsiz olarak faydalanacaklar.

 • Mentorluk ve Sürekli Danışmanlık Desteği

Sürece dâhil olan tüm takımlar İş Modeli, Satış, Pazarlama, İş Hukuku, Markalaşma ve Sürdürülebilirlik vb. konularda uzman kişilerden danışmanlık desteği alacaklar. Özellikle projelerinde var olan teknoloji konusunda yaşadıkları sorunların çözümüne yönelik teknik destek hizmeti ve mentorluk da hızlandırma çalışmasının bir parçası olacak.

Pazara Daha Hızlı Erişmek İçin Yeni Kapılar !

 • İş Kampı ve Deneme Jürisi Etkinlikleri

Finaller öncesinde son eksikleri tamamlamak ve/veya aksayan yönleri gidermek amacıyla farklı alanlarda uzmanların katılımı ile iş kampı ve deneme jürisi etkinlikleri yapılacak.

 • İletişim Ağı Desteği ve Yatırımcı Buluşmaları

Takımlar program paydaşları tarafından sağlanan profesyonel iletişim ağına erişim fırsatı bulacaklar ve bu sayede potansiyel müşteri, iş ortağı ve yatırımcı ile buluşacaklar. Fikir alışverişlerinin yapılacağı ve benzersiz bir fırsat sunan bu iletişim ağı iş modellerinin geliştirilmesinde ve tanıtımının yapılması konularında takımlara büyük destek olacaktır.

GCIP Türkiye Ekipleri Global Forum’da!

Ulusal alanda elde ettiği başarıları uluslararası arenada da devam ettiren program kısa zamanda programın yürütüldüğü ülkeler başta olmak üzere tüm dünyada girişimcilik ekosisteminde adından söz ettirmeyi başardı.

Silikon Vadisi’nde yer alan program ortağımız The Cleantech Open tarafından her yıl San Francisco’da; “Global Girişim Haftası (GGH)” etkinliği olarak gerçekleştirilen Global Forum, GCIP’nin uluslararası aşamasıdır. 2015 yılında GCIP bölümünde verilen 5 ödülden 3’ünü Türk takımları kazandı.

Global Forum’a katılan ekipler; uluslararası mentorlar ile çalışma imkânını yakalarken, yatırımcı aktivitesinde (Investor Connect) özel yatırım kuruluşları ile finans ve risk sermaye gruplarının temsilcilerinin yer aldığı özel seansta 70 civarındaki yatırımcıya fikir, proje ve ürünlerini anlattılar. Expo’da ziyaretçilere ürünlerini sergilerken potansiyel müşteri ve stratejik ortaklar aradılar.

 • Kadın Girişimciler Artıyor!

GCIP genelinde İstanbul ve Anadolu takımları hem sayısal hem de nitelik bakımdan eşit başarı gösterirken, kadın girişimcilerin ve takım liderlerinin sayısı da mutluluk verici bir oranda yüksekti. Bu motivasyonla yola çıkan GCIP’nin, 2017 yılı hedeflerinden biri de başvurularda kadın girişimcilerin sayısını arttırmak…

Global Forum’da Ülkemizi Temsil Edin!

Program Finali ve Ödüller

Program sonunda birinci seçilen takım 50.000 TL olan Ulusal Birincilik Ödülü’nü, ikinci seçilen takım 25.000 TL İkincilik Ödülü’nü ve üçüncü seçilen takım 15.000 TL Üçüncülük Ödülü’nü almaya ve Silikon Vadisi’nde senede bir kez gerçekleşen Global Forum’da ülkemizi projeleri ile temsil etmeye hak kazanıyorlar. Aynı zamanda Global Forum’un sunduğu küresel yatırımcılar, iş çevreleri ve uluslararası mentorlar ile tanışma ve küresel platformda diğer ülke ekipleri ile yarışma fırsatını da yakalıyorlar.

Bunların dışında başarılı takımlara Bakanlık Özel Ödülü, Kadın Girişimci Ödülü, Halkın Seçimi Ödülü, Yılın Genç Girişimcisi Ödülü, Sürdürülebilirlik ve Başarılı Mezun Ödülü gibi ödüller sunuluyor.

Program hakkında ayrıntılı bilgilere www.turkey.cleantechopen.org adresinden ve 0312 298 9406 numaralı telefondan ulaşılabilir.

Kaynak : Tübitak

D.Ü Akademisyenleri Bor Madeninden Pas Önleyici Çözelti Geliştirdi, Uluslararası Buluş Fuarı’nda Gümüş Madalyaya Hak Kazandı

D.Ü Akademisyenleri Bor madeninden Pas Önleyici Çözelti Geliştirdi, Uluslararası Buluş Fuarı’nda Gümüş Madalyaya Hak Kazandı. Düzce Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezinde (DÜBİT) çalışma yürüten akademisyenlerce bor madeninden geliştirilen ve patenti alınıp üretim aşamasına geçilen çözelti, Uluslararası Buluş Fuarı’nda gümüş madalyaya layık görüldü.

Rezervinin büyük bir bölümü Türkiye’de olan bor madeni üzerinde uzun araştırmalar yapan DÜBİT akademisyenleri, yaptıkları deneylerle “yerli kimyasal ürün” elde etmeye çalıştı.

Yapılan birçok deneyin ardından bor madenindeki bazı moleküllerin paslanmayı engellediği ve pas yapan metalin pasını çözdüğü tespit edildi.

TÜBİTAK desteğiyle 2 yıl boyunca çalışan akademisyenler, elde etikleri kimyasal çözeltinin patentini alarak üretim aşamasına geçti. Proje yürütücüsü Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Başkanı ve DÜBİT Müdürü Prof. Dr. Halil İbrahim Uğraş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projeye 4 yıl önce, bor madeninin daha çok değerlendirilmesi gerektiğini düşünerek yola çıktığını söyledi.

Bor madeninin bazı bileşenleri hakkında çalışmalar yürüttüğünü dile getiren Uğraş, “Madendeki bazı bileşenleri uygulamalı denemek istedik. Bu denemeler sırasında borun gösterdiği bazı davranışları fark ederek pas önleyici özelliğe sahip olabileceğini düşündük. Bu test etmeyi yaparken TÜBİTAK‘a destek için başvuru yaptık. TÜBİTAK bunu desteklenmeye değer buldu ve bize 2 yıl için maddi destek verdi. 2014’te proje kabul edildi, 2015’te de projemizi başlatıp gün itibarıyla da bitiş sürecine getirdik.” dedi.

“Bunu da literatüre, dünyaya biz katmış olduk”

“Ekibimizle 49 adet borlu birleşik sentezi gerçekleştirdik. Bunu da literatüre, dünyaya biz katmış olduk. Bunların uygulama çalışmalarına baktığımızda pas önleyici özelliklerinin çok yüksek değerde çıktığını gördük.” diyen Uğraş, metallerin kullanıldığı her yerde paslanmanın beklenen fakat istenmeyen bir özellik olduğunu aktardı.

Pasın cihazların ve kullanılan eşyaların ömrünü kısaltan önemli bir problem olduğunu vurgulayan Uğraş, “Bor madeni üzerinde yaptığımız incelemelerde, bizim moleküllerimiz ile yüzde 90’ların üzerinde bir oranla 20-30 yıla kadar pas önleyici koruma özelliğini gösterdiğini ispatlamış olduk.” ifadelerini kullandı.

Pas önleyici korumanın tamamının yerli kaynaklardan sağlandığını belirten Uğraş, 8 kişilik proje ekibiyle yaptıkları çalışmada, ulusal ölçekte 4 ve bir de uluslararası patent başvurusu gerçekleştirdiklerini aktardı.

Evlerden önce endüstriyel alanda kullanılacak

Hali hazırda çalışmalarına da devam ettiklerine değinen Uğraş, mart ayı başında İstanbul’da ikincisi gerçekleştirilen Uluslararası Buluş Fuarı ISIF’17‘de gümüş madalyayla ödüllendirildiklerini, bir sonraki aşamanın da çalışmayı ülkenin kullanımına sunmak olacağını aktardı.

Uğraş, hazırlanan ürünün öncelikle endüstriyel alanda kullanılacağını ifade ederek, “Pas oluşumunu engelleyecek ürünümüz bu aşamada doğrudan ev kullanımına uygun değil. Çalışma kapsamında yan ürün olarak pas giderici ve pas önleyici formülasyonumuz mevcut. Ürüne, pası engelleyen moleküllerden kattığımızda eve giren ürün formuna da getiriliyor. Ürünümüz şu an evlere gelme aşamasının öncesinde kullanılacak.” diye konuştu.

Ar-Ge çalışmalarına devam ettiklerini vurgulayan Uğraş, şunları kaydetti:

“Ürünümüzü bu aşamada bırakmıyoruz. Borun yerli bir kaynağımız olmasından dolayı daha ucuz ve daha etkili sentez grubuyla çalışmalarımız devam ediyor. Sanayicilerimizin kullandığı ürünün çoğu yurt dışından geliyor. Yerli olarak lanse edilen ürünlerin çoğu da distribütör firmalar aracılığıyla yine yurt dışından geliyor. Bu da binlerce avroluk maliyeti beraberinde getiriyor. Bizim ürünümüzün ise tamamıyla yerli olmak koşuluyla ilk denemelerde minimum yüzde 15 daha ucuz olduğunu gördük. Bununla da sanayicilerimize ek maliyet değil, maliyette azalma sağlamayı düşünüyoruz. Ürünümüz tamamen yerli olarak piyasaya çıkacak.”

Kaynak : Milliyet & A.A

XV. Ulusal Spektroskopi Kongresi 17 – 19 Mayıs’ta Yalova Üniversitesinde Yapılacak

XV. Ulusal Spektroskopi Kongresi 17 – 19 Mayıs’ta Yalova Üniversitesinde Yapılacak. Ulusal Spektroskopi Kongresi, 1974 yılından bu yana yaklaşık 2 yılda bir düzenlenen, Atomik spektrometri (AAS, AES), Moleküler Spektrometri (UV-Gör. , IR, Raman, NMR), Anorganik ve Organik Kütle Spektroskopisi (ICP-MS, LC-, GC-, MALDİ-,TOF v.b. -MS), X ışınları spektrometrisi (XRF, XRD, PIXE vb), Lüminesans ve Lazer Spektroskopisi, Birleştirilmiş teknikler, Görüntü teknikleri, Nükleer teknikler (NAA) ve Spektrometrik yöntemler gibi enstrumental kantitatif analiz yöntemlerinin, Polimerik, Proteomik, çevre, malzeme, yüzey analizleri, biyolojik, arkeolojik, jeolojik, gıda, endüstriyel, klinik ve farmakolojik alanlardaki uygulamalarını içeren çalışmaların poster ve sözlü bildiri olarak sunulduğu yaklaşık 3 gün süren hakemli bir kongredir.

Ondördüncüsü 2015 Mayısında Elazığ Fırat Üniversitesinde yapılan kongrenin 15.’ si 17-19 Mayıs 2017 tarihinde Yalova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya ve Süreç Mühendisliği tarafından Yalova’ da gerçekleştirilecektir.

Konular:

Atomik spektrometri (AAS, AES),
Moleküler spektrometri (UV-Gör., IR, Raman, NMR),
İnorganik ve organik kütle spek. (ICP-MS, LC-, GC-, MALDİ-, TOF vb. -MS),
X ışınları spektrometrisi (XRF, XRD, PIXE vb.),
Lüminesans ve lazer spektroskopisi,
Birleştirilmiş teknikler,
Görüntü teknikleri,
Nükleer teknikler (NAA),
Spektrometrik metodların polimerik, proteomik, çevre, malzeme, yüzey analizleri, biyolojik, arkeolojik, jeolojik, gıda, endüstriyel, klinik ve farmakolojik alanlardaki uygulamaları.

Özet Gönderim Son Tarihi Güncellendi:

Kongre özet gönderim son tarihi 01.04.2017 olarak güncellenmiştir. Formata uygun bir şekilde hazırlanan özetlerin ilgili son tarihten önce usk2017yalova@gmail.com e-posta adresine gönderilmesi gerekmektedir. Bir katılımcı en fazla 2 adet özet ile katılabilir.

16 Mayıs 2017 tarihinde lisansüstü öğrencileri için SEM Laboratuar Cihazları Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Lisansüstü Öğrencileri için ücretsiz Spekstrokopi Çalıştayı yapılacaktır.

Katılmak isteyenlerin bu isteklerini kongre sekreteryasına, usk2017yalova@gmail.com e-posta adresi üzerinden, en geç 01.05.2017 tarihine kadar bildirmesi gerekmektedir.
Katılım talep e-postalarında öğrenci ad-soyad, okul ve iletişim bilgileri paylaşılmalıdır.
Katılımcılara katılım belgesi organizasyon komitesi tarafından verilecektir.

Seminer Programı:

09:00- 09:15 Hoşgeldiniz
09:15- 10:15 AAS, ICP-OES ve ICP-MS Temel Bilgiler ve Uygulamalar
10:15-10:30 Kahve arası
10:30-11:30 UV, FTIR Temel Bilgiler ve Uygulamalar
11:30-12:00 Sorular / Yanıtlar
12:00- 13:00 Öğle Yemeği
13:00- 15:00 Suda Cu, Sn, Cd, Cr, Mn, Ni, Fe Elementlerinin Agilent 4210 MPAES ile Analizi
15:00-16:00 Analiz verilerinin değerlendirilmesi (Prof Dr. Rehber TÜRKER)
16:00-16:30 Sorular / Yanıtlar

Tüm Detaylar İçin : https://www.usk2017.com/

Besin ve Su Kaynaklı Bakteriler, Elektrokimyasal Yöntem İle Daha Hızlı ve Doğru Tespit Edilebilecek

Besin ve Su Kaynaklı Bakteriler, Elektrokimyasal Yöntem İle Daha Hızlı ve Doğru Tespit Edilebilecek. Gıda zehirlenmesi herkes için büyük bir problem. Henüz bunun önlenmesi için etkin çözümler bulunmuş değil. Analitik Kimya‘da yapılan yeni bir araştırmada, bilim adamları, bakteriyel bulaşmayı hızlı, ucuz ve daha doğru bir şekilde saptamak için, plastik şeffaf kağıtlar veya basit kağıt üzerine renk değiştirebilen kağıt ve elektrokimyasal analizin bir kombinasyonunu kullanarak bir çözüm geliştirdiklerini söylüyorlar.

Yiyecek ve suda bulunan tüm kirleticiler arasında bakteriler dünyada en çok hastaneye yatış ve ölüm nedenleri başındadır. Bu olayların neredeyse yarısı ıspanak, lahana, marul ve bazen dışkı içeren güveliksiz su ile sulanan diğer yapraklı yeşilliklerden kaynaklanmaktadır. Yasalar sebze ve meyveleri bakteriyel kontaminasyon için sık sık test etmeyi gerektirir. Fakat geleneksel laboratuvar kültürleri, sonuç üretmek için 48 saat alır ve DNA amplifikasyon ve immünoassayler gibi diğer teknikler maliyetlidir ve yanlış sonuçlara eğilimlidir.

Son zamanlarda, Charles S. Henry ve meslektaşları salmonella, Listeria ve E. coli‘yi yiyecek ve su örneklerinde tespit etmek için kağıt tabanlı bir yöntem geliştirdiler. Henry’nin ekibi, son araştırmalarında, bu kağıt bazlı tekniği elektrokimyasal analizle birlikte kullanarak daha rafine sonuçlar elde etmek için mümkün olup olmayacağını görmek istiyor.

Kontamine olmuş gıdayı taklit etmek için araştırmacılar E.coli ve Enterococcus faecalis bakterilerini lahanalar üzerine enjekte ettiler ve bir gölden filtrelenmemiş su da topladılar. Kolorimetrik tespit için ekip, laboratuarda basit bir düzenek kuruldu. Daha sonra zamanla 84 kağıt bazlı iyi durumdaki plakalarının bir dizi görüntüsünü almak için bir akıllı telefon kullandılar. Deneyin elektrokimyasal kısmı için, plastik şeffaf plakalar üzerine basılan bir dizi elektrot kullandılar. Her iki yaklaşım da, örneklerde zararlı bakterileri 4 ila 12 saat içinde başarıyla tespit etmek için aynı tahliller kullanıldı ve her ikisi de tamamlayıcı bulgular elde edildi. Kağıt tabanlı tekniğini elektrokimya ile birleştirmenin, gıda ve sudaki bakteri bulaşmalarını tespit etmenin daha basit, ancak daha kapsamlı bir yol açabileceği sonucuna vardılar.

Araştırmacılar, ABD Tarım ve Sağlık Enstitüleri’i tarafından destek alıyorlar.

Kaynak : ACS

Kimya Devi AkzoNobel Sizlerin Fikirlerini Bekliyor, Çözümün Bir Parçası Olabilirsiniz

Kimya Devi AkzoNobel Sizlerin Fikirlerini Bekliyor, Çözümün Bir Parçası Olabilirsiniz. Kimyager, araştırma grubunun bir parçasıysanız ya da sürdürülebilir teknolojiler için yeni fikirler üreten bir kimya firmasıysanız, AkzoNobel sizden haber almak istiyor. Önümüzdeki iki ay boyunca, Hollandalı çok uluslu şirket, birkaç çevresel zorluğun çözülmesine yardımcı olmak için öne çıkacak işbirlikçiler arıyor.

AkzoNobel’in çözüm aradığı yedi alan var;

Yüksek derecede reaktif kimyasalar ve teknolojiler, mevcut teknolojilere sürdürülebilir alternatifler, etilen ve etilen oksitin biyobazlı kaynakları, biyobaz ve biyolojik olarak parçalanabilir yüzey aktif maddeler ve koyulaştırıcılar, sentetikler için selüloz esaslı alternatifler, yeni plastik geri dönüşüm yöntemleri,  atıksular için ucuz kimyasal süreçler.

Chemicals Start-up Challenge” adı verilen girişim, AkzoNobel tarafından geçtiğimiz günlerde girişim sermayesi faaliyetleri için harcayacağını duyurduğu 50 milyon dolarla finanse edilecek. AkzoNobel, yönetim danışmanlığı şirketi KPMG ile çalışacak.

Fikir sahiplerinin KPMG tarafından işletilen bir web sitesine fikir ve projelerini yüklemeleri gerekiyor.

( https://imaginechemistry.akzonobel.com/?utm_source=AN-website&utm_medium=website&utm_content=feature-article )

AkzoNobel’deki ekipler daha sonra en iyi çözümleri doğrulamak ve birlikte geliştirmek için fikir sahipleri ile çalışacaklar. Bir fikri kaydeden herkes AkzoNobel’in kimyasal uzmanlarından geribildirim alacaktır.

AkzoNobel, 16 Mart’ta başvuruların kapandığı tarihten sonra, en umut verici 20 kişiyi seçecek ve yaratıcılarını Hollanda’daki üç günlük bir çalıştaya davet edecek. Kazanan teklifler açıklanacak ve AkzoNobel ile işbirliği anlaşmaları 3 Haziran’da imzalanacak.