Bilim İnsanları, Sera Gazı Geri Dönüşümüne Yeni Çözüm Arıyorlar

69685 bilim c4b0nsanlarc4b1 sera gazc4b1 geri dc3b6nc3bcc59fc3bcmc3bcne yeni c387c3b6zc3bcm arc4b1yorlar
69685 bilim c4b0nsanlarc4b1 sera gazc4b1 geri dc3b6nc3bcc59fc3bcmc3bcne yeni c387c3b6zc3bcm arc4b1yorlar

Bilim İnsanları, Sera Gazı Geri Dönüşümüne Yeni Çözüm Arıyorlar. Global nitrojenin düzenlenmesine yardımcı olan anahtar bir enzim içeren yeni bir yaklaşımı kullanarak, Kaliforniya Üniversitesi, Irvine moleküler biyologları, biyoyakıt sentezi gibi ticari uygulamalar için adapte edilebilen karbon dioksit (CO2) ‘yi karbon monoksit (CO)’ ya dönüştürmenin etkili bir yolunu keşfettiler.


Ayala School of Biological Sciences’ın UCI yardımcı biyoloji ve biyokimya profesörü Yilin Hu’nun önderliğinde araştırmacılar azotobacter vinelandii bakterisinde Nitrojenaz enziminin redüktaz bileşenini tek başına başarıyla ifade edebildiklerini ve bu bakteriyi CO2’yi CO’ya dönüştürmek için doğrudan kullanabileceklerini buldular. Bakterinin hücre içi ortamı, CO2’nin büyük ölçekli CO üretimi stratejilerinin gelecekteki gelişimi için daha uygulanabilir olacaktır.

Hu ve arkadaşları Azotobakter vinelandii bakterisinin hücre içi ortamının kısmen bilinen oksijen koruma mekanizmaları ve fizyolojik elektron vericilerinin varlığı nedeniyle diğer indirgeme reaksiyonlarına destek verdiklerini biliyorlardı. Ancak hücre içi çevrenin CO2’nin CO’ya dönüşümünü destekleyip desteklemeyeceğinden emin değillerdi.

Hu “Bir bakterinin CO2’yi CO’ya dönüştürebileceğine ilişkin gözlemimiz, bu reaksiyonun biyoteknolojik olarak uyarlanmasına yeni yollar açıyor ve bu da, sera gazını, günümüzde karşılaştığımız iki büyük zorluğa karşı eş zamanlı olarak mücadele etmemize yardımcı olacak biyo-yakıt sentezi için başlangıç maddesine etkili bir şekilde dönüştüren bir işleme dönüştürüyor. Bunlar Küresel ısınma ve enerji sıkıntısı ” diyor.

Kaynak : sciencedaily
İlk yorum yapan olun

Yorumunuz: