Üniversitelerden Bilimsel Araştıma Projelerine Destek, Yeni Yönetmelik Yayımlandı

Üniversitelerden Bilimsel Araştıma Projelerine Destek, Yeni Yönetmelik Yayımlandı. “Yükseköğreti̇m Kurumları Bi̇li̇msel Araştırma Projeleri̇ Hakkında Yönetmeli̇k”, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yönetmelik, üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitülerince yürütülen bilimsel araştırma proje tekliflerinin değerlendirilmesi, kabulü, desteklenmesi ve bunlara ilişkin hizmetlerin yürütülmesi ile sonuçlarının değerlendirilmesine ilişkin esasları düzenliyor.

Projelerin desteklenmesi ve hizmetlerin yürütülmesi için rektör veya görevlendireceği bir rektör yardımcısı başkanlığında, senatonun önerisiyle rektör tarafından görevlendirilen en az 7 en çok 11 öğretim üyesinden oluşan bir komisyon kurulacak.

Komisyon üyeleri, üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitülerindeki bilim dalları arasında denge gözetilmek suretiyle 4 yıl için görevlendirilerek. Süresi biten üye aynı usulle yeniden görevlendirilebilecek. Komisyon üyelerinin görev, yetki ve sorumluluklarını yerine getirmediklerinin tespit edilmesi halinde, senatonun önerisi üzerine rektör tarafından görev süreleri dolmadan görevden alınabilecek.

Komisyonun görev, yetki ve sorumlulukları, ilgili üniversite senatosunca çıkarılacak yönerge ile düzenlenecek.

Bilimsel araştırma projeleri için başvuru ve değerlendirme takvimi komisyonca belirlenerek ilan edilecek.

Lisansüstü tez araştırmalarına destek

Lisansüstü tez araştırmaları da bilimsel araştırma projeleri kapsamında desteklenebilecek.

Desteklenmesine karar verilen projeler için, proje yürütücüsü ve komisyon tarafından proje ile ilgili ayrıntıların belirlendiği bir protokol hazırlanacak. Projenin uygulamaya geçirilmesi, hazırlanan protokolün rektör veya görevlendireceği rektör yardımcısı tarafından onaylanmasına bağlı olacak.

Projelerin komisyonca onaylanan çalışma takvimine ve bütçe planına uygun olarak yürütülmesi esas olacak. Ancak, gerekli hallerde proje yürütücüsünün talebi, komisyonunun kararı ile projeler için ek süre, ilave bütçe verilebilecek.

Projeler en çok 36 ayda tamamlanacak

Proje yürütücüsü, projeyi teklif eden, hazırlanmasından ve yürütülmesinden sorumlu öğretim üyeleri ile doktora, tıpta uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış üniversite mensubu araştırmacıları kapsıyor.

Öte yandan, projeler ek süreler dahil en çok 36 ay içerisinde tamamlanacak.

Tez projeleri için verilen süreler, yetkili birimler tarafından tezler için verilen yasal ek süreleri kapsayacak şekilde uzatılabilecek.

Kaynak : A.A

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*