PAÜ Kimya Bölümünde Teorik ve Uygulamalı Temel Kromatografi Kursu Başladı

PAÜ Kimya Bölümünde Teorik ve Uygulamalı Temel Kromatografi Kursu Başladı. Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü tarafından düzenlenen TÜBİTAK destekli ‘Teorik ve Uygulamalı Temel Kromatografi Kursu’ başladı.
Proje Koordinatörlüğünü Doç. Dr. Abdullah Akdoğan’ın yaptığı kurs, Prof. Dr. İsmail Çetişli Konferans Salonu’nda yapılan açılışla başladı. Açılışa Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, Kimya Bölüm Başkanı Prof. Dr. Latif Elçi, öğretim elemanları ve kursiyerler katıldı. 15 üniversiteden yüksek lisans ve akademisyenin katıldığı kurs, 1-3 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek. Kursta Kromatografi Temeli, Sıvı Kromatografi, Gaz Kromatografi, Problemler ve Giderim Yöntemleri ile Validasyon konuları anlatılacak. Kurs sonunda kursiyerlere sertifika verilecek.

Birçok kromatografik teknikte temelde hareketli faz sıvıdır. Hareketli fazın sıvı olduğu sıvı kromatografi, genellikle ayırma mekanizması (dağılma, adsorpsiyon, iyon , boyut ayırma, afinite ve kiral kromatografi) veya durgun fazın tipine (normal ve ters faz) göre sınıflandırılmaktadır. Bu bakımdan sıvı kromatografi duyarlılığı, nicel tayinlere kolaylıkla uygulanabilir olması ve uçucu olmayan veya sıcaklıkla kolayca bozunabilen türlerin analizine uygun olması bakımlarından bütün analitik yöntemler arasında en çok kullanılanıdır. Özellikle gıda, ilaç, boya, tekstil, kozmetik başta olmak üzere birçok alanda; protein, metabolomik, pestisit, ilaç etken maddeleri, azo boyar maddeler, antibiyotikler ve hidrokarbonlar gibi çok sayıda maddenin analizinde kullanılmaktadır. Sıvı kromatografi eğitiminde, cihaz bileşenleri (degaser, pompa, oto örnekleyici, kolon ve dedektör) tek tek ele alınıp, ilgili bileşenlerin ayırma ve nicel tayin basamaklarına olan etkileri üzerinde durulacaktır. Sıvı kromatografide metod oluşturma, kolon seçimi, akış hızı, dedektör seçimi gibi birçok parametre teorik ve uygulamalı olarak ele alınacaktır.

Gaz kromatografide ise, hareketli fazımız inert bir gazdır. Numune buharlaştırılıp kromatografik kolonun girişine enjekte edilir ve inert bir gaz akışında örnek dedektöre taşınır. Sıvı kromatgrafinin aksine gaz faz analit ile etkileşmez; gazın tek işlevi, analiti kolon boyunca taşımaktır. Bu kromatografi türü kendisi veya bir türevi buharlaşabilen organik maddelerin, organometal bileşikler ile biyokimyasal sistemlerin ayrılmasında kullanılır. Gaz kromatografi eğitiminde enejeksiyon çeşitleri ve sıcaklığı, kolon sıcaklık programı ve kütle spektrometre (MS) dedektörü ayrıntılı olarak ele alınacaktır. Ayrıca, kalitatif ve kantitatif analizin nasıl yapılacağı, alıkonma indeksinin önemi ve kütle spektrumunun nasıl yorumlanacağına da konular arasında yer almaktadır.

PAÜ Kimya Bölümünde Teorik ve Uygulamalı Temel Kromatografi Kursu Başladı

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*