Türkiye Biyoteknolojide Çekim Merkezi Olacak, Biyoteknoloji Stratejisi ve Eylem Planı Kabul Edildi

Türkiye Biyoteknolojide Çekim Merkezi Olacak, Biyoteknoloji Stratejisi ve Eylem Planı Kabul Edildi. Türkiye Biyoteknolojide Çekim Merkezi Olacak. Yüksek Planlama Kurulu (YPK), Türkiye Biyoteknoloji Stratejisi ve Eylem Planı’nı (2015-2018) kabul etti.
Kurulun konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının koordinatörlüğünde üniversiteler, iş dünyası, kamu kurum ve kuruluşlarının katılımlarıyla hazırlanan Türkiye Biyoteknoloji Stratejisi ve Eylem Planı’nın vizyonu, biyoteknoloji alanında teknolojik bilgi düzeyini ve katma değerli üretimi artırarak dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer almak olarak belirlendi. Planda, biyoteknoloji Ar-Ge ve yenilik sisteminin geliştirilmesi ve temel 3 ana dalı olan sağlık, endüstriyel ve tarımsal biyoteknoloji alanında genel amaç, hedef ve eylemler yer aldı.

Biyoteknoloji alanda Ar-Ge ve yenilik ekosistemi kapasitesini geliştirerek, Türkiye’yi teknoloji geliştirebilen, yenilikçi, katma değeri yüksek ve küresel rekabete uygun ürünler üretebilen çekim merkezi haline getirmeyi amaçlayan eylem planı, hukuki ve idari düzenlemeleri yapmayı, teknolojik alt yapıyı, üretim kapasitesini, sağlık, endüstriyel ve tarımsal biyoteknoloji sektörlerini geliştirmeyi hedefliyor. Söz konusu hedeflere ilişkin 25 eylem yer alıyor. Eylem planının izlenmesi, değerlendirilmesi ve gerekli görüldüğü hallerde eylemlerin revize edilmesi görevlerine sahip bir yönlendirme kurulu oluşturulacak.

Planda yer alan eylemlerden bazıları şöyle:

“- Ulusal Biyoteknoloji Çalışma Grubu oluşturulacak.

– Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Enstitüsü kurulacak.

– Ulusal biyomateryal ve hücre bankası kurulumuna yönelik ihtiyaç analizi yapılacak.

– Endüstriyel ve tarımsal biyoteknoloji alanında Ar-Ge ve teknoloji transferinde bulunan firmalar desteklenecek.

– Yaşam bilimleri ve biyoteknoloji konusunda gelişim alanları tespit edilecek ve sektörün gereksinimlere cevap verebilecek nitelikte insan gücü yetiştirilecek.

– Sağlık Bakanlığı bünyesinde bir biyoetik kurulu kurulacak.

– Endüstriyel biyoteknoloji alanında yapılan Ar-Ge sonucu ortaya çıkan ürünlerin ticarileşmesi teşvik edilecek ve desteklenecek.

– Biyogüvenlik kanunu yeni gelişen ihtiyaçlar doğrultusunda güncellenecek.

– Türkiye’ye ithal edilen GDO ve bunlardan elde edilen ürünlerin herhangi bir sanayi ürününde kullanımına ilişkin izleme ve denetim sistemi kurulacak.

– Tarımsal biyoteknolojide Ar-Ge amaçlı uygulama çalışmaları yapmak üzere bilim insanlarına ‘özel kontrollü alanlar’ belirlenecek.

Türkiye Biyoteknolojide Çekim Merkezi Olacak, Biyoteknoloji Stratejisi ve Eylem Planı Kabul Edildi

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*