Bor İle İlgileniyorsanız “BOREN” Burs İmkanları Sizi Bekliyor

Bor İle İlgileniyorsanız “BOREN” Burs İmkanları Sizi Bekliyor. Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Tarafından sağlanan burs imkanları için Enstitüsü tarafından açıklanan duyuru şu şekildedir;

Enstitümüzün görevleri ve hedefleri doğrultusunda belirlenecek öncelikli alanlarda, ihtiyaç duyulan insan kaynakları gelişimini desteklemek üzere uygulanacak burs programı ile ilgili usul ve esasları düzenleyen “Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Burs Programı Yönergesi” (Yönerge için tıklayınız) Yönetim Kurulumuzun 16.09.2011 tarihli ve 2011/5 sayılı kararı ile kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

Enstitümüz tarafından;
Desteklenen projeler kapsamında görev yapan, proje alanında lisansüstü öğrenim görmekte olan veya doktora sonrası araştırmacı olan proje personeline burs verilmesi öngörülmüştür
Bursiyer ihtiyacının proje teklifinde belirtilmesi esastır.
Burs başvurusu, proje yürütücüsü tarafından projenin devamı boyunca ve en geç projenin tamamlanmasından 6 ay önce yapılabilir. Bir proje kapsamında yalnız bir adet burs başvurusu yapılabilir.
2013 yılında proje kapsamında verilecek aylık burs miktarları şu şekildeydi;

Yüksek lisans öğrencileri için 1.600,00 TL,
Doktora öğrencileri için 1.900,00 TL,
Doktora sonrası araştırmacılar için 2.350,00 TL’dir.

2014 yılı için ve detaylı bilgi için http://www.boren.gov.tr/tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

Proje Bursu Başvuru Belgeleri

Burs Başvuru Formu,
Nüfus cüzdanı fotokopisi,
Yüksek lisans ve doktora öğrencileri için öğrenci belgesi, doktora sonrası araştırmacılar için doktora diploması veya bitirme belgesi fotokopisi,
Taahhütname.

Bor İle İlgileniyorsanız BOREN Burs İmkanları Sizi Bekliyor

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*