Matrix artık hayal gücü olmaktan çıktı….

Ünlü bilimkurgu filmi Matrix’in senaryosuna ilham veren ABD’li teknolog Kevin Kelly, Turkcell Zirvesi’nde geleceğin teknolojilerini anlattı. Kelly, “Matrix’te senaristler benim çocukluk hayallerimden çok faydalandı” dedi.

Geleceğin teknolojileriyle ilgili öngörüleriyle meşhur ABD’li teknolog Kevin Kelly birkaç yıl içinde otomobillerin sürücüsüz olacağını belirterek “Araç sürerken harcanan zaman ortadan kalkacak. Otomobiller de bir ofis haline gelecek” dedi.

Turkcell Teknoloji Zirvesi’nin ikinci gününe ünlü bilimkurgu filmi Matrix’e ilham kaynağı olan ABD’li meşhur teknolog Kevin Kelly damga vurdu. Geleceğin teknolojileriyle ilgili görüşlerini paylaşan Kelly, artık her türlü işgücünü robotların ele alacağına dikkat çekerek “ Böylelikle maliyetler minimuma ineceği gibi hata oranlarını da ortadan kalkacak. Mesela, otomobilleri artık robotlar kullanacak. İnsanlar araç sürerken zaman kaybı yaşamayacak ve otomobiller birer ofis haline gelecek. Bu, kaza oranlarını da sıfıra indirecek. Ayrıca uçaklar için de pilotlara gerek kalmayacak” dedi.

1 milyon robot alacak

Kelly, Apple, Samsung, Motorola, Dell gibi dünyanın en büyük teknoloji devlerine Çin’deki 13 fabrikasında üretim yapan ve 1 milyon kişi çalıştıran Foxconn’un da maliyeti en aza düşürmek için 10 yıl içinde 1 milyon robot alacağını anlattı.

Hep bilim kurgu okudum

Konferansı sonrası Bugün’ün sorularını cevaplandıran Kelly, en önemli teknolojik icatların çocukların hayal güçlerinden çıktığını söyledi. Çocukluğunda hep bilim kurgu okuduğunu söyleyen Kelly, “Matrix’te kullanılan teknoloji de çocukluk hayallerimden geldi. Senaryoda benden çok faydalandılar” bilgisini verdi.

İmkansıza hazır olun

1999 yı­lın­da viz­yo­na gi­ren ve bi­lim­kur­gu filmleri ara­sın­da ef­sa­ne­ler ara­sın­da yer alan Mat­rix fil­mi­ne il­ham ve­ren Kelly, “İm­kan­sı­za ha­zır olun­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni be­lir­te­rek “Dün­ya­nın en bü­yük bu­luş­la­rı he­nüz bu­lun­muş de­ğil. Yo­lun ha­la en ba­şın­da­yı­z” di­ye ko­nuş­tu.

Yeni teknoloji çevreden çıkar

Kelly, Tür­ki­ye­’ye her gel­di­ğin­de bu­ra­da olan bi­ten­ler­den çok et­ki­len­di­ği­ni ifa­de ede­rek, “Ye­ni tek­no­lo­ji­ler dai­ma mer­kez­den de­ğil çev­re­den çı­kar. Dün­ya ça­pın­da­ki bir son­ra­ki “bü­yük şe­y” için bel­ki de yü­zü­mü­zü bu­ra­ya çe­vir­me­li­yiz. Ha­ya­tı­mı­zı de­ğiş­ti­re­cek şir­ket Turk­cell ola­bi­li­r” de­di.

 

matrix

 

Kaynak :teknoloji.bugun

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*